Trzeba dodatkowo oszczędzać na starość

Odkładanie 3 zł dziennie przez 40 lat da pokaźny dodatkowy kapitał na starość — przekonuje Komisja Nadzoru Finansowego

Publikacja: 26.11.2010 11:33

Starzenie się społeczeństwa ma znaczący wpływ na system emerytalny — uważa Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Zgodnie z prognozami demograficznymi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), udział osób w wieku poprodukcyjnym w społeczeństwie wzrośnie z obecnych 16,8 proc. do 29 proc. w 2040 r., a następnie do 37,3 proc. w 2060 r.

W 2007 r. na 1000 osób w wieku produkcyjnym przypadały 553 osoby w wieku nieprodukcyjnym3. W 2060 r. na 1000 osób w wieku produkcyjnym będzie przypadać – zgodnie z prognozą demograficzną – 1070 osób w wieku nieprodukcyjnym. Oznacza to, że coraz mniej pracujących będzie finansować świadczenia emerytalne zwiększającej się grupy osób w wieku emerytalnym.

Potwierdzają to prognozy Unii Europejskiej, według których w Polsce w 2060 r. może być więcej nieaktywnych zawodowo osób starszych niż osób pracujących, a stosunek przeciętnej emerytury do średniej pensji w gospodarce może spaść z 56 proc. w 2007 r. do 31 proc. w 2060 r.

Szacuje się, że emerytura wypłacana z dwóch obowiązkowych filarów (ZUS i OFE) będzie za ok. 35 lat o ponad połowę niższa od ostatniego miesięcznego wynagrodzenia osoby przechodzącej na emeryturę – stopa zastąpienia brutto może spaść z 63,2 proc. w 2006 r. do 47,5 proc. w 2046 r. I dlatego urząd Komisji przekonuje, że o wyższą emeryturę trzeba zatem zadbać odpowiednio wcześniej, bo ile sami odłożymy, tyle będziemy mieli „na starość”. Im wcześniej zaczniemy oszczędzać na emeryturę, tym większy kapitał mamy szansę zgromadzić.

Dodatkowe oszczędzanie na emeryturę jest szczególnie opłacalne dla osób młodych – dzięki procentowi składanemu (np. roczny dochód w postaci odsetek jest doliczany do wkładu i procentuje wraz z nim w roku następnym) regularne odkładanie nawet niewielkich kwot, nie obciążających nadmiernie budżetu domowego, może pozwolić uzyskać znacząco wyższą emeryturę, przy ograniczonym ryzyku.

Według szacunku KNF regularne odkładanie przez 40 lat co miesiąc np. 90 zł (czyli ok. 3 zł dziennie), przy założeniu rocznej stopy zwrotu z inwestycji na poziomie 7 proc., przyniosłoby ok. 230 tys. zł dodatkowego kapitału emerytalnego. Urząd proponuje cztery kroki: Po pierwsze sprawdzić na jaką emeryturę można liczyć z dwóch obowiązkowych filarów (ZUS i OFE). Można to zrobić korzystając ze specjalnych kalkulatorów także na stronie internetowej KNF. Po drugie urząd radzi regularnie (np. raz na kwartał) sprawdzać wyniki inwestycyjne OFE, po trzecie założyć indywidualne konto emerytalne (IKE), a po czwarte spróbować przekonać pracodawcę do założenia w firmie pracowniczego programu emerytalnego (PPE).

Starzenie się społeczeństwa ma znaczący wpływ na system emerytalny — uważa Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Zgodnie z prognozami demograficznymi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), udział osób w wieku poprodukcyjnym w społeczeństwie wzrośnie z obecnych 16,8 proc. do 29 proc. w 2040 r., a następnie do 37,3 proc. w 2060 r.

Pozostało 88% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał