Dawno już nie było sytuacji, w której otwarte fundusze emerytalne (OFE) sprzedawałyby akcje. Trudno jednak się dziwić. Resort skarbu od końca ubiegłego roku co i rusz oferował inwestorom akcje nowych firm. Stąd tylko do połowy roku OFE wydały na zakupy ponad 10 mld zł.

W minionych dwóch miesiącach większych ofert na rynku nie było. W sierpniu zarządzający pozbyli się nawet części papierów. Jak wynika z naszych szacunków, na kwotę ok. 680 mln zł. To najwyższy poziom sprzedaży netto od lipca 2007 r. i pierwszy od września 2008 r. Wynika jednak w dużej mierze z ruchu dwóch funduszy – Avivy i PZU Złotej Jesieni, a zwłaszcza pierwszego z nich, który sprzedaje akcje już drugi miesiąc z rzędu. Kupował akcje zaś m.in. fundusz Warta. Na decyzje zarządzających może mieć też wpływ to, że ostatni czas służy przebudowie portfeli inwestycyjnych funduszy emerytalnych. Zwykle tak jest, gdy spółki giełdowe publikują wyniki finansowe. Zarządzający zmniejszają zaangażowanie w słabsze spółki lub się go pozbywają albo dokupują nowe pakiety tych akcji, których wyniki były dobre. W ostatnim czasie dobre wyniki za drugi kwartał pokazały m.in. banki i spółki telekomunikacyjne. Dużo słabiej wygląda zaś sytuacja np. spółek budowlanych.

W minionym miesiącu większość głównych wskaźników była na niewielkim plusie, z wyjątkiem WIG, który spadł o 0,6 proc. Spadek WIG oraz sprzedaż akcji przez zarządzających spowodowały, że spadła wartość i udział tych walorów w ich portfelach inwestycyjnych.

Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że wartość akcji wyniosła 66,8 mld zł, w tym akcji notowanych na warszawskim rynku – 65,8 mld zł. Średni udział akcji z GPW spadł z kolei z 33,2 do 32,6 proc. Najwięcej akcji w portfelu ma w dalszym ciągu fundusz Polsat (38,8 proc.), który zarówno najlepiej inwestował w sierpniu, jak i najlepiej wypada od początku tego roku.