W losowaniu biorą udział te fundusze, które w dwóch ostatnich zestawieniach trzyletnich stóp zwrotu wypracowały wynik lepszy od średniego ważonego dla całego rynku. Zapisany w ustawie maksymalny udział w rynku eliminuje trzy największe fundusze