Zespół zajmował się założeniami resortu pracy dotyczącymi m.in. zmniejszenia składki, która trafia do OFE, oraz wprowadzenia wypłaty jednorazowej pieniędzy zgromadzonych w II filarze. – W ciągu dziesięciu dni partnerzy społeczni mają zgłosić, czy pozostają przy dotychczasowym stanowisku, czy uległo ono zmianie – mówi Jeremi Mordasewicz z Lewiatana. – Minister pracy zapowiedziała, że następnie przedstawi założenia do nowelizacji Radzie Ministrów.

Nie tak dawno minister Jolanta Fedak mówiła, że Komitet Stały Rady Ministrów otrzyma założenia do końca marca. Rozważała także dodanie do nich zapisu o dobrowolności uczestnictwa w II filarze. Teraz resort przygotuje konferencję uzgodnieniową na temat proponowanych zmian.