Komisja Nadzoru Finansowego systematycznie monitoruje stopy zwrotu osiągane przez fundusze emerytalne. Dotychczas opublikowała 23 rankingi OFE, uwzględniające dwu- lub trzyletni okres inwestycji (w pierwszym zestawieniu nie wzięły udziału fundusze: Allianz i Pekao). Przeanalizowaliśmy pozycje poszczególnych OFE w kolejnych rankingach, by sprawdzić, na ile ich wyniki są stabilne. Ten fundusz, który na ogół plasuje się wysoko w rankingach, jest z punktu widzenia klientów najlepszy, bo nie sztuką jest jednorazowy świetny wynik, ważniejsze jest stałe dobre inwestowanie.

[b] [link=http://grafik.rp.pl/grafika2/383104]Pozycje OFE przez 10 lat w okresach dwu- i trzyletnich[/link][/b]

[b][link=http://grafik.rp.pl/grafika2/383107]Wyniku funduszy w okresach dwu- i trzyletnich[/link][/b]

Za pierwsze miejsce w tej kategorii przyznawaliśmy 15 punktów. Im średnia pozycja w zestawieniach nadzoru była lepsza (co wyrażało się mniejszą liczbą), tym OFE zdobywał więcej punktów.

W tej kategorii najlepiej wypadł Polsat (podobnie jak pół roku temu). Za nim są: ING i Generali. Ostatnie miejsce zajął Pocztylion (zero punktów). Awansowały, w porównaniu z analizą sprzed pół roku: Amplico (d. AIG), Allianz i Axa. Gorzej wypadły: Nordea, Warta i Bankowy.