Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE) są przeciwne częstszej niż raz w roku publikacji składu portfela OFE. O takiej propozycji, złożonej przez OPZZ, a rozważanej przez resort pracy, napisał wczoraj „Parkiet”. Zdaniem OPZZ klienci powinni mieć bieżącą informację, gdzie zainwestowane są ich pieniądze. Ale zdaniem PTE klienci mogliby na tym stracić. – Publikacje składu portfela dostarczają informacji pozostałym OFE, a także innym inwestorom, o tym, co się dzieje w danym funduszu – mówi Michał Szymański, prezes Aviva PTE.

Jego zdaniem ponieważ OFE dokonują dużych inwestycji, znając ich bieżące decyzje, można wykorzystać te informacje na własną korzyść, np. podwyższając ceny akcji, które OFE zaczynają kupować, lub zaniżając ceny tych, których chcą się pozbyć.

Anna Horsecka, prezes PTE Polsat, przypomina, że niemal wszystkie OFE naśladują wzajemnie swoje strategie inwestycyjne. Gdyby częściej znały skład portfeli konkurentów, zjawisko to mogłoby się nasilić. Podobnego zdania jest KNF.