OFE kupowały akcje największych banków

Półroczne portfele inwestycyjne. OFE chętnie dokupowały akcje Pekao i PKO BP. Z grona dużych firm niewielkim zainteresowaniem cieszyły się PKN Orlen oraz TP SA

Publikacja: 10.01.2009 03:44

Inwestycje OFE w akcje największych spółek

Inwestycje OFE w akcje największych spółek

Foto: Rzeczpospolita

Fundusze emerytalne co pół roku prezentują skład swoich portfeli inwestycyjnych. Ujawniają zaangażowanie w spółkach, jeśli przekracza ono 1 proc. aktywów OFE.

Na koniec grudnia wartość akcji, które miały fundusze, wynosiła 29 mld zł. To o 18 mld zł mniej niż na koniec 2007 r. Spadek wartości akcji w portfelach funduszy spowodowany był giełdową bessą. W sumie OFE zarządzały środkami o wartości 138 mld zł.

Z analizy ich portfeli widać, że wciąż spada liczba spółek, które stanowią więcej niż 1 proc. aktywów OFE. Na koniec grudnia było ich 19, gdy pół roku temu – 28, o trzy mniej niż na koniec 2007 r. Najczęściej OFE mają po cztery – pięć spółek, wyjątkiem jest Polsat, który ma ich 13.

Spadek udziałów akcji w strukturze kapitałów OFE spowodowany jest rosnącymi aktywami funduszy i większą liczba firm notowanych na giełdzie. Spółek, które znaczą sporo, w portfelach funduszy jest niewiele. Wszystkie fundusze miały zaangażowane ponad 1 proc. majątku w walorach PKO BP . Łączna wartość inwestycji w ten bank wyniosła 3,15 mld zł, co dawało OFE prawie 9 proc. w kapitalizacji tej instytucji.

Zdecydowana większość funduszy miała też akcje Pekao, PKN Orlen oraz TP SA. Co ciekawe, o ile jeszcze pół roku wcześniej większość miała zainwestowane ponad 1 proc. majątku w KGHM Polska Miedź, to na koniec grudnia były to już tylko dwa fundusze: Polsat oraz Nordea. Możliwe, że to efekt tego, że ceny akcji spółki surowcowej istotnie spadły. W skali roku akcje staniały o 73 proc. Co ciekawe, Polsat jako jedyny nie wykazywał tej spółki w półrocznym portfelu prezentowanych według stanu na koniec czerwca.

Za kilka dni OFE zaprezentują szczegółowo portfele i będzie można wyciągnąć więcej wniosków. – Na razie widać, że fundusze emerytalne dokupywały akcje dwóch największych banków. Co do akcji PKN Orlen zdania byli podzielone, a akcje TP SA nie cieszyły się zainteresowaniem OFE. Operator nie jest lubiany przez analityków, a także przez same fundusze – ocenia Adam Kurowski, dyrektor inwestycyjny Axa PTE.

Akcji PKN Orlen nie lubi największy fundusz CU. Walory tej spółki nie przekroczyły 1 proc. jego aktywów. Generalnie OFE zwiększyły udział w kapitalizacji czterech spółek z indeksu WIG20 wobec końca 2007 r. W porównaniu z I półroczem minionego roku spadł udział w kapitalizacji PKN Orlen.

Już po portfelach półrocznych widać też, że dwa duże fundusze: ING oraz PZU Złota Jesień zwiększyły zapadalność papierów dłużnych. Od końca 2008 r. wyższe zyski przynoszą papiery o dłuższym terminie do wykupu.

Masz pytanie, wyślij e-mail do autorki:

[mailto=k.ostrowska@rp.pl]k.ostrowska@rp.pl[/mail]

Fundusze emerytalne co pół roku prezentują skład swoich portfeli inwestycyjnych. Ujawniają zaangażowanie w spółkach, jeśli przekracza ono 1 proc. aktywów OFE.

Na koniec grudnia wartość akcji, które miały fundusze, wynosiła 29 mld zł. To o 18 mld zł mniej niż na koniec 2007 r. Spadek wartości akcji w portfelach funduszy spowodowany był giełdową bessą. W sumie OFE zarządzały środkami o wartości 138 mld zł.

Pozostało 85% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży