OFE kupowały akcje największych banków

Półroczne portfele inwestycyjne. OFE chętnie dokupowały akcje Pekao i PKO BP. Z grona dużych firm niewielkim zainteresowaniem cieszyły się PKN Orlen oraz TP SA

Publikacja: 10.01.2009 03:44

Inwestycje OFE w akcje największych spółek

Inwestycje OFE w akcje największych spółek

Foto: Rzeczpospolita

Fundusze emerytalne co pół roku prezentują skład swoich portfeli inwestycyjnych. Ujawniają zaangażowanie w spółkach, jeśli przekracza ono 1 proc. aktywów OFE.

Na koniec grudnia wartość akcji, które miały fundusze, wynosiła 29 mld zł. To o 18 mld zł mniej niż na koniec 2007 r. Spadek wartości akcji w portfelach funduszy spowodowany był giełdową bessą. W sumie OFE zarządzały środkami o wartości 138 mld zł.

Z analizy ich portfeli widać, że wciąż spada liczba spółek, które stanowią więcej niż 1 proc. aktywów OFE. Na koniec grudnia było ich 19, gdy pół roku temu – 28, o trzy mniej niż na koniec 2007 r. Najczęściej OFE mają po cztery – pięć spółek, wyjątkiem jest Polsat, który ma ich 13.

Spadek udziałów akcji w strukturze kapitałów OFE spowodowany jest rosnącymi aktywami funduszy i większą liczba firm notowanych na giełdzie. Spółek, które znaczą sporo, w portfelach funduszy jest niewiele. Wszystkie fundusze miały zaangażowane ponad 1 proc. majątku w walorach PKO BP . Łączna wartość inwestycji w ten bank wyniosła 3,15 mld zł, co dawało OFE prawie 9 proc. w kapitalizacji tej instytucji.

Zdecydowana większość funduszy miała też akcje Pekao, PKN Orlen oraz TP SA. Co ciekawe, o ile jeszcze pół roku wcześniej większość miała zainwestowane ponad 1 proc. majątku w KGHM Polska Miedź, to na koniec grudnia były to już tylko dwa fundusze: Polsat oraz Nordea. Możliwe, że to efekt tego, że ceny akcji spółki surowcowej istotnie spadły. W skali roku akcje staniały o 73 proc. Co ciekawe, Polsat jako jedyny nie wykazywał tej spółki w półrocznym portfelu prezentowanych według stanu na koniec czerwca.

Za kilka dni OFE zaprezentują szczegółowo portfele i będzie można wyciągnąć więcej wniosków. – Na razie widać, że fundusze emerytalne dokupywały akcje dwóch największych banków. Co do akcji PKN Orlen zdania byli podzielone, a akcje TP SA nie cieszyły się zainteresowaniem OFE. Operator nie jest lubiany przez analityków, a także przez same fundusze – ocenia Adam Kurowski, dyrektor inwestycyjny Axa PTE.

Akcji PKN Orlen nie lubi największy fundusz CU. Walory tej spółki nie przekroczyły 1 proc. jego aktywów. Generalnie OFE zwiększyły udział w kapitalizacji czterech spółek z indeksu WIG20 wobec końca 2007 r. W porównaniu z I półroczem minionego roku spadł udział w kapitalizacji PKN Orlen.

Już po portfelach półrocznych widać też, że dwa duże fundusze: ING oraz PZU Złota Jesień zwiększyły zapadalność papierów dłużnych. Od końca 2008 r. wyższe zyski przynoszą papiery o dłuższym terminie do wykupu.

Masz pytanie, wyślij e-mail do autorki:

[mailto=k.ostrowska@rp.pl]k.ostrowska@rp.pl[/mail]

Fundusze emerytalne co pół roku prezentują skład swoich portfeli inwestycyjnych. Ujawniają zaangażowanie w spółkach, jeśli przekracza ono 1 proc. aktywów OFE.

Na koniec grudnia wartość akcji, które miały fundusze, wynosiła 29 mld zł. To o 18 mld zł mniej niż na koniec 2007 r. Spadek wartości akcji w portfelach funduszy spowodowany był giełdową bessą. W sumie OFE zarządzały środkami o wartości 138 mld zł.

Pozostało 85% artykułu
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej