Jak wybrać fundusz emerytalny? Jak zmienić OFE

Zobacz, jak i kiedy zapisać się do funduszu emerytalnego. Czym kierować się przy wyborze i jak zmienić OFE?

Publikacja: 10.12.2008 11:54

Na rynku działa 14 OFE. Każdy jest zarządzany przez powszechne towarzystwo emerytalne (PTE). Do niedawna było 15 funduszy, ale w tym roku Aegon przejął Skarbiec-Emeryturę. PTE należą zwykle do dużych grup finansowych: bankowych lub ubezpieczeniowych.

Do funduszu można się zapisać przez telefon, Internet, można także umówić się z przedstawicielem OFE. Najlepiej porównać oferty kilku funduszy i choć trochę przygotować się do ewentualnego spotkania z agentem. Konkurencja jest duża i zdarza się, że agenci wprowadzają w błąd przyszłych klientów, na przykład przedstawiają tylko dane dotyczące najlepszego okresu, pomijając inne.

Nasze oszczędności w OFE są chronione. Fundusze są samodzielnymi podmiotami. Żaden z nich nie może zbankrutować. Ich majątek jest odrębny od tego, którym dysponuje towarzystwo emerytalne.

Środki w okresie gromadzenia ich w funduszu podlegają dziedziczeniu. Wystarczy w umowie wskazać osoby, do których trafią pieniądze, jeśli ubezpieczony umrze przed przejściem na emeryturę.

Fundusz emerytalny musi lokować środki nie tylko efektywnie, ale też bezpiecznie, zgodnie z ustawowymi limitami inwestycyjnymi. Każdy OFE prowadzi jednak własną politykę. Jeśli przyjął dobrą strategię i lepiej niż konkurenci pomnaża pieniądze, zwłaszcza w długim okresie, oszczędności gromadzone na emeryturę powinny przyrastać szybciej.

Głównym miernikiem efektywności funduszy jest stopa zwrotu pokazująca, o ile wzrosła lub spadła wartość jednostek rozrachunkowych, na które przeliczane są składki klientów. Obecny rok jest pierwszym, w którym fundusze mają ujemne stopy zwrotu z powodu bessy na giełdzie.

Przy ocenie funduszy trzeba brać pod uwagę jak najdłuższy okres, co najmniej kilkuletni. Historyczne stopy zwrotu nie dają gwarancji, że podobne będą w przyszłości. Od spektakularnych skoków w rankingach ważniejsza jest stabilność osiąganych wyników.

Błędne jest przeświadczenie, że tanie jednostki są lepsze, bo można ich kupić więcej, a poza tym, skoro teraz są tanie, w przyszłości na pewno zdrożeją. W uproszczeniu można powiedzieć, że fundusz, którego jednostka rozrachunkowa ma wyższą wartość, w przeszłości osiągał lepsze wyniki. Wszystkie OFE rozpoczęły działalność w połowie 1999 r. Początkowa wartość ich jednostek była taka sama i wynosiła 10 zł.

Nadzór emerytalny co pół roku publikuje zestawienie OFE według osiągniętych stóp zwrotu w ciągu trzech lat inwestowania. Można je znaleźć na www.knf.gov.pl. Podobne zestawienia z analizą osiągnięć każdego OFE zamieszczamy w „Moich Pieniądzach” po zakończeniu każdego kwartału.

Większość funduszy pobiera taką samą opłatę od składki (maksymalną zapisaną w ustawie). Nowy klient każdego funduszu (oprócz OFE Allianz) płaci do końca 2010 roku 7 proc. W Allianz opłata ta jest niższa.

Opłata za zarządzanie składkami maleje wraz ze wzrostem środków, jakimi zarządza dany fundusz. Dlatego niższe opłaty pobierają największe fundusze (np. Commercial Union, ING, PZU Złota Jesień).

W każdej chwili można zmienić fundusz na inny, ale w pierwszych dwóch latach oszczędzania trzeba zapłacić za transfer środków. W zależności od stażu członkowskiego opłata ta wynosi od 80 do 160 zł (im dłuższy staż, tym opłata niższa).

Trzeba pamiętać, że emerytura pochodząca z ZUS i OFE będzie stanowić od 30 do 70 proc. naszych zarobków przed zakończeniem pracy zawodowej. Jeśli nie chcemy, by nasz standard życia drastycznie się obniżył, musimy oszczędzać dodatkowo.

Na rynku działa 14 OFE. Każdy jest zarządzany przez powszechne towarzystwo emerytalne (PTE). Do niedawna było 15 funduszy, ale w tym roku Aegon przejął Skarbiec-Emeryturę. PTE należą zwykle do dużych grup finansowych: bankowych lub ubezpieczeniowych.

Do funduszu można się zapisać przez telefon, Internet, można także umówić się z przedstawicielem OFE. Najlepiej porównać oferty kilku funduszy i choć trochę przygotować się do ewentualnego spotkania z agentem. Konkurencja jest duża i zdarza się, że agenci wprowadzają w błąd przyszłych klientów, na przykład przedstawiają tylko dane dotyczące najlepszego okresu, pomijając inne.

Pozostało 83% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami