Co wpływa na zdolność kredytową

Zdolność kredytowa to główny parametr, który pozwala bankowi zdecydować o tym, czy może udzielić nam finansowania, w jakiej wysokości i na jak długi okres.

Publikacja: 12.10.2017 17:15

Co wpływa na zdolność kredytową

Foto: Fotolia

Na jej wynik mają wpływ: wysokość dochodów, ich rodzaj, miejsce zamieszkania, ilość osób na utrzymaniu oraz wszystkie zobowiązania jakie ciążą na potencjalnym kredytobiorcy. Każdy bank stosuje własne metody oceny zdolności kredytowej. Może się więc okazać się, że w jednym banku klient będzie mógł uzyskać kredyt w wysokości 250 tys., zaś w innym otrzyma tylko 200 tys. zł.

Wysokość dochodów

Znając średniomiesięczną wysokość dochodów oraz miesięczne zobowiązania przyszłego kredytobiorcy, bank może obliczyć tzw. dochód netto. Jest to kwota wolnych środków, jaka co miesiąc pozostaje do dyspozycji klienta. Na jej podstawie, bank może określić na jaką kwotę zadłużyć może się klient. Tak, by poziom przyszłych rat był bezpieczny i nie przekraczał jego możliwości finansowych. Im więc wyższe dochody (osiągane regularnie) i niższe miesięczne obciążenia finansowe, tym wyższa zdolność kredytowa.

Rodzaj osiąganych dochodów

Dla banków duże znaczenie ma źródło osiąganych dochodów. Czy jest to umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, własna działalność gospodarcza (KPIR, ryczałt, karta podatkowa), dochody z najmu nieruchomości, renta i emerytura czy pozostałe dochody (m.in.: urlop macierzyński, prowizje, nadgodziny ,premie , dochody marynarzy, dochody z działalności rolniczej, umowy agencyjne, kontrakty albo dochody z odsetek i dywidend).

Umowa o pracę na czas określony

W najlepszej sytuacji jest ten, kto może się pochwalić ponad 12 miesięcznym stażem pracy. Są jednak banki, które akceptują krótsze okresy: 6-cio, a nawet 3 miesięczne, lub płynne przejście z jednej pracy do drugiej (okres przerwy nie może być dłuższy niż 30 dni).

Umowa o pracę na czas określony

Osoby zatrudnione na podstawie umowy na czas określony, choć są dla banków klientem obarczonym dużym ryzykiem spłaty kredytu, nie są na przegranej pozycji. Mogą liczyć na finansowanie, jeśli są zatrudnienie u obecnego pracodawcy od min. 3 – 6 miesięcy, a umowa ważna jest jeszcze przez 6 – 24 miesięcy. Banki mogą również zażądać promesy zatrudnienia na kolejne okresy po zakończeniu obecnie trwającej umowy.

Umowa zlecenia i o dzieło

W przypadku umów zlecenia czy umów o dzieło banki mogą zażądać udokumentowania wystawiania rachunków za okres min. 6- 12 miesięcy. Rachunki, muszą być wystawiane regularnie.

Działalność gospodarcza

Dla banków ważnym aspektem jest to, od jakiego czasu prowadzona jest działalność. Najlepiej, gdy klient wnioskujący o kredyt prowadzi firmę od roku czy dwóch lat. Instytucje finansowe mogą również akceptować sytuację, w której klient pracując u obecnego pracodawcy przechodzi na własną działalność, wykonując dla niego te same obowiązki. Zachowana jest tu ciągłość w osiąganych dochodach.

Dochody z najmu

Najlepiej pochwalić się umową najmu, która opiewa na min. 12 miesięcy. Im ten okres jest dłuższy, tym lepiej. Dochód z najmu mieszkania, by był akceptowany przez bank, musi być zgłoszony do urzędu skarbowego i uwzględniany w zeznaniu podatkowym.

Emerytura i renta

Emerytura przyznawana jest bezterminowo. Renta, zwykle na czas określony. W przypadku tej pierwszej, nie ma problemu z obliczeniem zdolności kredytowej na podstawie dochodu. Ograniczenie stanowi jedynie okres na jaki może zostać przyznany kredyt. Wiek najstarszego kredytobiorcy nie może przekraczać zwykle 70 – 75 lat w dniu spłaty całości zobowiązania. W przypadku renty, okres ten może być tak długi, na jak długo klient przyznane ma świadczenie, które stanowi jego regularny dochód. Może to być więc kredyt przyznany na np. tylko 3 lata.

Inne dochody

Każdy z banków indywidualnie podchodzi do dochodów osiąganych z pozostałych źródeł, innych niż wymienione powyżej. Przy liczeniu zdolności kredytowej, mogą więc uwzględnić zasiłek macierzyński, ale np. nie doliczą alimentów.

Miejsce zamieszkania

To, gdzie mieszkamy jest istotne w wyliczaniu zdolności kredytowej. Od miejsca zamieszkania zależą bowiem koszty utrzymania. W większych aglomeracjach, jak Warszawa, są one dużo wyższe niż w mniejszych miejscowościach. Oznacza to, że klienci z dużych miast, mogą przy tych samych dochodach otrzymać propozycję niższego kredytu.

Ilość osób na utrzymaniu

Nie bez znaczenia jest, to czy klient jest singlem, czy posiada rodzinę i ile w sumie ma dzieci. Liczy się również, to czy klient płaci alimenty. Miesięczne utrzymanie każdego z członków rodziny pomniejsza dochody, a tym samym zmniejsza zdolność kredytową.

Zobowiązania

Szczególną uwagę należy zwrócić na zobowiązania krótkoterminowe. Raty każdego z posiadanych przez nas kredytów, karty kredytowe i limity debetowe zliczane są jako suma naszych miesięcznych obciążeń. Sposobem na poprawę zdolności kredytowej jest szybka spłata najlżejszych kredytów.

Na jej wynik mają wpływ: wysokość dochodów, ich rodzaj, miejsce zamieszkania, ilość osób na utrzymaniu oraz wszystkie zobowiązania jakie ciążą na potencjalnym kredytobiorcy. Każdy bank stosuje własne metody oceny zdolności kredytowej. Może się więc okazać się, że w jednym banku klient będzie mógł uzyskać kredyt w wysokości 250 tys., zaś w innym otrzyma tylko 200 tys. zł.

Wysokość dochodów

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse Domowe
Jak stracić dopłaty do kredytu mieszkaniowego "Na start"? Uwaga na pułapki
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Finanse Domowe
Jak kobiety oszczędzają i inwestują
Finanse Domowe
ZBP: Wakacje kredytowe mniej opłacalne niż pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców
Finanse Domowe
Pieniądze pożyczone „na chwilę” mogą okazać się pułapką
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Finanse Domowe
Lombardy przyciągają nie tylko po pieniądze, ale także na zakupy