„Czyste powietrze”. Kto, na co i jak może uzyskać dotację

Obok programów samorządowych także władza centralna pomoże w walce ze smogiem. Wsparcie dotyczy nie tylko wymiany pieca, ale też ocieplenia domu.

Publikacja: 10.03.2020 15:07

„Czyste powietrze”. Kto, na co i jak może uzyskać dotację

Foto: Adobe Stock

Jeśli w domu chcesz wymienić piec i instalację centralnego ogrzewania, wykonać ocieplenie domu czy stropów, planujesz wymianę okien lub drzwi albo montaż baterii słonecznych lub pompy ciepła, możesz liczyć na rządowe dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze”.

To kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Wysokość dotacji wynosi od 30 do 90 proc. kosztów inwestycji i zależy od dochodów rodziny. Maksymalna kwota dotacji wynosi 47,7 tys. zł. Program będzie realizowany do 2029 roku, umowy będą podpisywane do 2027 roku.

Warto sprawdzić: Dofinansowanie do pieca 2020. Gdzie i ile dopłaca gmina

„Czyste powietrze” – kto beneficjentem

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy. Dofinansowanie na wymianę pieca nie dotyczy nowych inwestycji.

Program „Czyste powietrze” przewiduje dofinansowanie m.in. na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe)
 • docieplenie przegród budynku
 • wymianę okien i drzwi
 • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i ciepłej wody użytkowej)
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Dofinansowanie może zostać wypłacone bezpośrednio wykonawcy. Minimalny koszt dofinansowania projektu wynosi 7 tysięcy złotych. Maksymalnie można uzyskać 90 proc. z 53 tys. zł, czyli 47,7 tys. zł. Pozostałe koszty kwalifikowane przedsięwzięcia przekraczające kwotę dotacji mogą zostać dofinansowane w formie pożyczki, ale tylko do wysokości maksymalnych jednostkowych kosztów kwalifikowanych – czyli 53 tys. zł. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne, nie może wynieść więcej niż WIBOR 3M + 70 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2 procent rocznie. Planowany okres spłaty pożyczki wynosi 15 lat.

Wielkość dofinansowania jest zależna od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Stawka 90 proc. dofinansowania jest przeznaczona dla osób, których dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł. Jeśli dochód wynosi 601–800 zł na osobę, dotacja wynosi 80 proc., kolejne progi to (801–1000 zł – 70 proc. dotacji), (1001–1200 zł – 60 proc.), (1201–1400 zł – 50 proc.), (1401–1600 zł – 40 proc.). I w końcu jeśli dochód jest większy niż 1,6 tys. zł na osobę, dotacja obejmie tylko 30 proc. kosztów.

Rozpatrzenie wniosku

Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, wnioski oceniane są na bieżąco. Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób ich wypełniania (elektronicznie lub na papierze) są zamieszczone na stronach internetowych właściwych WFOŚiGW.

Warto sprawdzić: Jak szybko zwróci się inwestycja w prąd ze słońca

Jak uzyskać dofinasowanie „Czyste powietrze”:

 • Zdobądź wiedzę

Zapoznaj się ze szczegółami naboru: regulaminem naboru, programem priorytetowym, formularzem wniosku, załącznikami oraz instrukcjami.

 • Zbadaj potrzeby budynku

Określ stan obecny i potrzeby budynku na podstawie zaleceń w audycie energetycznym lub z pomocą uproszczonej analizy energetycznej we wniosku o dofinansowanie; upewnij się, że wszystkie informacje dotyczące domu (np. powierzchnia ścian i okien) są prawidłowe.

 • Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie

Pamiętaj o wytycznych w tym zakresie na stronie właściwego WFOŚiGW i o dołączeniu dokumentów potwierdzających dochód. Aby wypełnić wniosek, wejdź na Portal Beneficjenta na stronie właściwego terytorialnie WFOŚiGW.

 • Podpisz umowę o dofinansowanie/ pożyczkę

WFOŚiGW przygotuje umowę po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. W przypadku złożenia wniosku o dotację i pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania wniosek automatycznie staje się umową, bez potrzeby jej podpisywania (o czym wnioskodawca jest informowany pisemnie).

 • Złóż wnioski o płatności

Środki mogą zostać wypłacone w kilku transzach po zrealizowaniu poszczególnych etapów przedsięwzięcia. Jeśli pojawią się zmiany w realizacji inwestycji, wystąp o odpowiednie zmiany w umowie.

 • Zakończenie przedsięwzięcia

Wizytacji końcowej podlegać będą wszystkie przedsięwzięcia realizowane siłami własnymi i nie mniej niż 15 proc. losowo wybranych, zakończonych przedsięwzięć. Dodatkowo możliwa jest kontrola przedsięwzięcia w terminie do trzech lat od zakończenia jego realizacji.

 • Rozliczenie przedsięwzięcia

Nastąpi po pozytywnej weryfikacji realizacji przedsięwzięcia przez WFOŚiGW.

Jeśli w domu chcesz wymienić piec i instalację centralnego ogrzewania, wykonać ocieplenie domu czy stropów, planujesz wymianę okien lub drzwi albo montaż baterii słonecznych lub pompy ciepła, możesz liczyć na rządowe dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze”.

To kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Wysokość dotacji wynosi od 30 do 90 proc. kosztów inwestycji i zależy od dochodów rodziny. Maksymalna kwota dotacji wynosi 47,7 tys. zł. Program będzie realizowany do 2029 roku, umowy będą podpisywane do 2027 roku.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse Domowe
Drastyczny spadek udziału kredytów w gospodarce. Kogo to martwi, a kogo cieszy?
Finanse Domowe
Jak stracić dopłaty do kredytu mieszkaniowego "Na start"? Uwaga na pułapki
Finanse Domowe
Jak kobiety oszczędzają i inwestują
Finanse Domowe
ZBP: Wakacje kredytowe mniej opłacalne niż pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Finanse Domowe
Pieniądze pożyczone „na chwilę” mogą okazać się pułapką
Finanse Domowe
Lombardy przyciągają nie tylko po pieniądze, ale także na zakupy