Tarcza 4.0: kredytobiorca sam zawiesi spłatę kredytu

Projekt tarczy antykryzysowej 4.0. przewiduje regulację dotyczącą zasad korzystania z tzw. wakacji kredytowych, umożliwiających kredytobiorcy samodzielne zawieszenie wykonywania umów kredytowych.

Publikacja: 05.06.2020 16:20

Tarcza 4.0: kredytobiorca sam zawiesi spłatę kredytu

Foto: Adobe Stock

Zgodnie z art. 58 pkt 32 projektu uprawnienie do czasowego zawieszenia spłat ma przysługiwać każdemu kredytobiorcy, który jest stroną umowy o kredyt konsumencki, umowy o kredyt hipoteczny bądź umowy o kredyt bankowy, jeżeli kredytobiorcą jest konsument. Regulacją objęte mają zostać m.in. produkty kredytowe waloryzowane do waluty obcej (np. CHF).

Warto sprawdzić: Wakacje kredytowe z powodu koronawirusa w różnych bankach

Z omawianej możliwości będą mogli skorzystać ci kredytobiorcy, którzy po 13 marca 2020 r. utracili pracę lub inne główne źródło dochodu. W przypadku, w którym stroną umowy jest więcej niż jeden kredytobiorca, dla spełnienia powyższego warunku wystarczy utrata pracy lub innego głównego źródła dochodu przez jednego z nich.

Jednocześnie wakacje kredytowe znajdą zastosowanie wyłącznie do umów kredytowych zawartych przed 13 marca 2020 r., jeżeli termin zakończenia okresu kredytowania określony w tych umowach przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty.

Podkreślić należy, że zawieszenie wykonania umowy kredytu ma nastąpić z mocy prawa z chwilą doręczenia bankowi sporządzonego przez kredytobiorcę wniosku o zawieszenie wykonania umowy. Co więcej to sam kredytobiorca zadecyduje na jak długo chce zawiesić spłatę zobowiązania – nie może to być jednak okres dłuższy niż 3 miesiące.

Wakacje kredytowe znajdą zastosowanie zarówno do części kapitałowej, jak i odsetkowej raty. W tym okresie kredytodawca nie będzie mógł pobierać żadnych innych opłat, z wyjątkiem świadczeń wynikających z posiadanych przez kredytobiorcę ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu. Okres zawieszenia wykonywania umowy nie będzie traktowany jako okres kredytowania, dlatego wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu, mają ulec stosownemu przedłużeniu o okres, na który nastąpiło zawieszenia spłaty zadłużenia.

Warto sprawdzić: Opóźniona rata, wcale nie przekreśla wakacji kredytowych

Zaznaczyć wypada, że jeśli kredytobiorca jest stroną więcej niż jednej umowy z danym kredytodawcą, wtedy prawo do skorzystania z wakacji kredytowych przysługiwać ma wyłącznie w odniesieniu do jednej z tych umów. Jednocześnie projekt nie wprowadza dalszych ograniczeń w tej kwestii, co oznacza, iż w przypadku gdy kredytobiorca zawarł więcej osobnych umów z różnymi kredytodawcami, wówczas powinien mieć możliwość zawieszenia spłaty kredytu z umowy zawartej z każdym z tych podmiotów.

Marcin Traczyk, aplikant radcowski, Kancelaria Prawna Krzysztof Rożko i Wspólnicy
Kancelaria jest zrzeszona w sieci Kancelarie RP działającej pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita”.

Finanse Domowe
Jak stracić dopłaty do kredytu mieszkaniowego "Na start"? Uwaga na pułapki
Finanse Domowe
Jak kobiety oszczędzają i inwestują
Finanse Domowe
ZBP: Wakacje kredytowe mniej opłacalne niż pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców
Finanse Domowe
Pieniądze pożyczone „na chwilę” mogą okazać się pułapką
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Finanse Domowe
Lombardy przyciągają nie tylko po pieniądze, ale także na zakupy