Tarcza 4.0: kredytobiorca sam zawiesi spłatę kredytu

Projekt tarczy antykryzysowej 4.0. przewiduje regulację dotyczącą zasad korzystania z tzw. wakacji kredytowych, umożliwiających kredytobiorcy samodzielne zawieszenie wykonywania umów kredytowych.

Publikacja: 05.06.2020 16:20

Tarcza 4.0: kredytobiorca sam zawiesi spłatę kredytu

Foto: Adobe Stock

Zgodnie z art. 58 pkt 32 projektu uprawnienie do czasowego zawieszenia spłat ma przysługiwać każdemu kredytobiorcy, który jest stroną umowy o kredyt konsumencki, umowy o kredyt hipoteczny bądź umowy o kredyt bankowy, jeżeli kredytobiorcą jest konsument. Regulacją objęte mają zostać m.in. produkty kredytowe waloryzowane do waluty obcej (np. CHF).

Warto sprawdzić: Wakacje kredytowe z powodu koronawirusa w różnych bankach

Z omawianej możliwości będą mogli skorzystać ci kredytobiorcy, którzy po 13 marca 2020 r. utracili pracę lub inne główne źródło dochodu. W przypadku, w którym stroną umowy jest więcej niż jeden kredytobiorca, dla spełnienia powyższego warunku wystarczy utrata pracy lub innego głównego źródła dochodu przez jednego z nich.

Jednocześnie wakacje kredytowe znajdą zastosowanie wyłącznie do umów kredytowych zawartych przed 13 marca 2020 r., jeżeli termin zakończenia okresu kredytowania określony w tych umowach przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty.

Podkreślić należy, że zawieszenie wykonania umowy kredytu ma nastąpić z mocy prawa z chwilą doręczenia bankowi sporządzonego przez kredytobiorcę wniosku o zawieszenie wykonania umowy. Co więcej to sam kredytobiorca zadecyduje na jak długo chce zawiesić spłatę zobowiązania – nie może to być jednak okres dłuższy niż 3 miesiące.

Wakacje kredytowe znajdą zastosowanie zarówno do części kapitałowej, jak i odsetkowej raty. W tym okresie kredytodawca nie będzie mógł pobierać żadnych innych opłat, z wyjątkiem świadczeń wynikających z posiadanych przez kredytobiorcę ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu. Okres zawieszenia wykonywania umowy nie będzie traktowany jako okres kredytowania, dlatego wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu, mają ulec stosownemu przedłużeniu o okres, na który nastąpiło zawieszenia spłaty zadłużenia.

Warto sprawdzić: Opóźniona rata, wcale nie przekreśla wakacji kredytowych

Zaznaczyć wypada, że jeśli kredytobiorca jest stroną więcej niż jednej umowy z danym kredytodawcą, wtedy prawo do skorzystania z wakacji kredytowych przysługiwać ma wyłącznie w odniesieniu do jednej z tych umów. Jednocześnie projekt nie wprowadza dalszych ograniczeń w tej kwestii, co oznacza, iż w przypadku gdy kredytobiorca zawarł więcej osobnych umów z różnymi kredytodawcami, wówczas powinien mieć możliwość zawieszenia spłaty kredytu z umowy zawartej z każdym z tych podmiotów.

Marcin Traczyk, aplikant radcowski, Kancelaria Prawna Krzysztof Rożko i Wspólnicy
Kancelaria jest zrzeszona w sieci Kancelarie RP działającej pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita”.

Zgodnie z art. 58 pkt 32 projektu uprawnienie do czasowego zawieszenia spłat ma przysługiwać każdemu kredytobiorcy, który jest stroną umowy o kredyt konsumencki, umowy o kredyt hipoteczny bądź umowy o kredyt bankowy, jeżeli kredytobiorcą jest konsument. Regulacją objęte mają zostać m.in. produkty kredytowe waloryzowane do waluty obcej (np. CHF).

Warto sprawdzić: Wakacje kredytowe z powodu koronawirusa w różnych bankach

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse Domowe
Problemy finansowe? To może być wczesny sygnał demencji
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Finanse Domowe
Po gotówkę w czasie zakupów. Usługa coraz bardziej popularna
Finanse Domowe
Drastyczny spadek udziału kredytów w gospodarce. Kogo to martwi, a kogo cieszy?
Finanse Domowe
Jak stracić dopłaty do kredytu mieszkaniowego "Na start"? Uwaga na pułapki
Finanse Domowe
Jak kobiety oszczędzają i inwestują