SWIFT, SEPA, Elixir. Co oznaczają te skróty?

123rf.com

Bankowość elektroniczna służy do zdalnej obsługi konta i wykonywania różnego rodzaju operacji finansowych. Ale czy wiemy co do czego służy?

Przelew typu Elixir, SEPA i SWIFT – gdzie trafią wysłane przez nas pieniądze?

Elixir

System Elixir obsługuje rozliczenia międzybankowe w Polsce. Dzięki niemu można wykonać przelew z jednego banku do drugiego, działającego na terytorium Polski. Choć system utrzymywany jest przez Krajową Izbę Rozliczeniową, banki zwykle indywidualnie ustalają godziny przetwarzania zleceń płatniczych – przyjmowania i wysyłania przelewów. Odbywa się to na podstawie tzw. Sesji Elixir. W ciągu doby są trzy sesje wychodzące: około 8:00, 12:00 i 15:00 i trzy sesje przychodzące: około 11:00, 15:00 i 17:00. Przelewy nie są wykonywane w weekendy i dni wolne od pracy.

SEPA

Chcą wykonać przelew zagraniczny, ale na terytorium Unii Europejskiej i państw na terenie Starego Kontynentu, np. Islandii, Liechtensteinu, Norwegii czy Szwajcarii, dyspozycję należy wykonać za pomocą systemu SEPA. Przelew realizowany jest w euro. Bank zleceniodawcy i odbiorcy muszą być członkami SEPA. Aby wykonać transakcję należy znać numer rachunku odbiorcy IBAN (rozpoczyna się on od nazwy kraju). W Polsce kod IBAN to unikalny, 26-cio cyfrowy, numer konta poprzedzony literami PL. Przelew SEPA księgowany jest na wskazanym rachunku najpóźniej następnego dnia roboczego po jego zleceniu. Koszty przelewu dzielone są między nadawcę i odbiorę przelewu, z tym że nadawca pokrywa jedynie prowizję swojego banku, zaś pozostałymi kosztami tj. prowizją banku odbiorcy i banków pośredniczących w transakcji jest obciążany odbiorca (opcja SHA).

SWIFT

Korzystając z przelewu SWIFT pieniądze można wysłać do ponad 200 krajów na całym świecie. Przelew realizowany jest we wszystkich walutach. Standardowo czas realizacji przelewu to dwa dni po zleceniu. W operację przekazu pieniężnego angażowane są różne podmioty, co sprawia, że koszty takiego przelewu są różne. Wykonując przelew można wybierać spośród trzech opcji kosztowych: SHA, OUR lub BEN, od których zależy ostateczny koszt całej operacji. OUR oznacza, że wszystkie koszty są pokrywane przez nadawcę przelewu, w ramach BEN,wszystkie koszty pokrywa odbiorca przelewu, zaś SHA opisana została powyżej.

Koszty

Koszty przelewów krajowych jak i zagranicznych zależą od polityki cenowej danego banku. Internetowe przelewy krajowe realizowane są zwykle za darmo. Zagraniczne – odpłatnie. Cenę takich operacji podwyższają transakcje zlecane w oddziałach banków. Dokładne koszty można sprawdzić w Tabeli Opłat i Prowizji.

Mogą Ci się również spodobać

Wcześniejsza spłata kredytu – ile kosztuje?

Jeśli spłacając kredyt hipoteczny mamy możliwość jego wcześniejszej spłaty lub nadpłaty, warto wcześniej sprawdzić ...

Czym banki kuszą emerytów

Brak opłat za przelewy, darmowe prowadzenie konta, pakiet ubezpieczeń oferują banki emerytom i rencistom. ...

Pełnomocnikiem nie musi być osoba spokrewniona. Tu liczy się zaufanie.

Osoby poszukujące rozwiązania pozwalającego na dokonywanie przez innych dyspozycji z ich rachunku bankowego czy ...