SWIFT, SEPA, Elixir. Co oznaczają te skróty?

123rf.com

Bankowość elektroniczna służy do zdalnej obsługi konta i wykonywania różnego rodzaju operacji finansowych. Ale czy wiemy co do czego służy?

Przelew typu Elixir, SEPA i SWIFT – gdzie trafią wysłane przez nas pieniądze?

Elixir

System Elixir obsługuje rozliczenia międzybankowe w Polsce. Dzięki niemu można wykonać przelew z jednego banku do drugiego, działającego na terytorium Polski. Choć system utrzymywany jest przez Krajową Izbę Rozliczeniową, banki zwykle indywidualnie ustalają godziny przetwarzania zleceń płatniczych – przyjmowania i wysyłania przelewów. Odbywa się to na podstawie tzw. Sesji Elixir. W ciągu doby są trzy sesje wychodzące: około 8:00, 12:00 i 15:00 i trzy sesje przychodzące: około 11:00, 15:00 i 17:00. Przelewy nie są wykonywane w weekendy i dni wolne od pracy.

SEPA

Chcą wykonać przelew zagraniczny, ale na terytorium Unii Europejskiej i państw na terenie Starego Kontynentu, np. Islandii, Liechtensteinu, Norwegii czy Szwajcarii, dyspozycję należy wykonać za pomocą systemu SEPA. Przelew realizowany jest w euro. Bank zleceniodawcy i odbiorcy muszą być członkami SEPA. Aby wykonać transakcję należy znać numer rachunku odbiorcy IBAN (rozpoczyna się on od nazwy kraju). W Polsce kod IBAN to unikalny, 26-cio cyfrowy, numer konta poprzedzony literami PL. Przelew SEPA księgowany jest na wskazanym rachunku najpóźniej następnego dnia roboczego po jego zleceniu. Koszty przelewu dzielone są między nadawcę i odbiorę przelewu, z tym że nadawca pokrywa jedynie prowizję swojego banku, zaś pozostałymi kosztami tj. prowizją banku odbiorcy i banków pośredniczących w transakcji jest obciążany odbiorca (opcja SHA).

SWIFT

Korzystając z przelewu SWIFT pieniądze można wysłać do ponad 200 krajów na całym świecie. Przelew realizowany jest we wszystkich walutach. Standardowo czas realizacji przelewu to dwa dni po zleceniu. W operację przekazu pieniężnego angażowane są różne podmioty, co sprawia, że koszty takiego przelewu są różne. Wykonując przelew można wybierać spośród trzech opcji kosztowych: SHA, OUR lub BEN, od których zależy ostateczny koszt całej operacji. OUR oznacza, że wszystkie koszty są pokrywane przez nadawcę przelewu, w ramach BEN,wszystkie koszty pokrywa odbiorca przelewu, zaś SHA opisana została powyżej.

Koszty

Koszty przelewów krajowych jak i zagranicznych zależą od polityki cenowej danego banku. Internetowe przelewy krajowe realizowane są zwykle za darmo. Zagraniczne – odpłatnie. Cenę takich operacji podwyższają transakcje zlecane w oddziałach banków. Dokładne koszty można sprawdzić w Tabeli Opłat i Prowizji.

Mogą Ci się również spodobać

Renta rodzinna: tak, zasiłek z opieki: nie

Dochody klienta Renta rodzinna czy zasiłek rodzicielski mogą być wliczone do dochodu rodziny starającej ...

Aktywnie korzysta z rynkowych okazji

Fundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych na tle innych krajowych funduszy dłużnych wyróżnia się ...

Polscy emeryci mają coraz więcej długów

302 tys. osób w wieku 65 lat i więcej ma problemy w terminowym opłacaniu ...