Silna pozycja na tle konkurentów, spory potencjał

Bloomberg

Od stycznia 2017 r. funduszem Skarbiec Waga Zrównoważony zarządza Karol Godyń (odpowiada także za Skarbiec III Filar oraz Skarbiec Akcja). Dla inwestorów jest to o tyle istotne, że część akcyjna portfeli funduszy mieszanych (III Filar i Waga Zrównoważony) ma być docelowo lustrzanym odbiciem pomysłów realizowanych w funduszu Skarbiec Akcja.

Czynnikiem, który ma odróżniać fundusz stabilnego wzrostu (III Filar) od zrównoważonego (Waga) jest przede wszystkim udział akcji w portfelach. W przypadku Wagi wynosi on 60 proc. (maksymalnie nawet do 70 proc.), a więc jest znacznie wyższy niż w III Filarze oraz innych funduszach zrównoważonych. Część dłużna funduszu Skarbiec Waga Zrównoważony jest kopią (z niewielkimi różnicami) portfela Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych.

Minione 12 miesięcy było udane dla Skarbca Wagi Zrównoważonego. Zarządzający funduszem (poprzednikiem Karola Godynia, do stycznia 2017 r., był Bartosz Szymański) z powodzeniem wykorzystali szansę, jaką stworzyła silna hossa w segmencie dużych spółek giełdowych. W portfelu funduszu nie zabrakło również akcji dobrych średnich firm, takich jak CD Projekt i Livechat Software, oraz zyskownych transakcji na rynkach zagranicznych (np. amerykański CR Bard Inc.). W rezultacie stopa zwrotu wypracowana w ciągu ostatnich 12 miesięcy (15,8 proc.) przewyższyła średni wynik w grupie funduszy zrównoważonych o 0,5 pkt proc.

Stopa zwrotu to jedna strona medalu, drugą jest relacja zysków do ponoszonego ryzyka. W rankingu Analiz Online obrazującym efektywność zarządzania fundusz otrzymał ocenę 4a (w pięciostopniowej skali, gdzie 5a to bardzo wysoka skuteczność zarządzania, a 1a – bardzo niska) w okresie 12 miesięcy oraz 3a w okresie 36 miesięcy. Widać więc, że w przypadku Wagi ceną za budowanie przewagi nad konkurentami w dłuższym terminie jest konieczność pogodzenia się z większymi wahaniami stóp zwrotu.

Biorąc jednak pod uwagę silną pozycję Skarbca Wagi Zrównoważonego na tle konkurencji oraz spory potencjał do osiągania atrakcyjnych stóp zwrotu w długim terminie, Analizy Online przyznały funduszowi dobrą ocenę na poziomie czterech gwiazdek.

Mogą Ci się również spodobać

Klientów Banku BPH czekają zmiany w obsłudze

Podział BPH I Alior przejmie wszystkie produkty, z wyjątkiem kredytów hipotecznych Na początek listopada ...

Jak rozpoznać złoto i czy warto w nie inwestować?

Złoto budzi emocje od tysięcy lat. Ten metal szlachetny był i jest obiektem pożądania, ...

detaliczne obligacje skarbowe

Pożyczamy budżetowi rekordowe kwoty

Detaliczne obligacje skarbowe cieszą się wyjątkowo dużą popularnością. Już niemal 9 miliardów złotych Polacy ...