Wyjątkowa strategia, przeciętne wyniki

Post Image
Post Image
Post Image

Legg Mason Strateg to – zdaniem Analiz Online – jeden z niesztampowych polskich funduszy inwestycyjnych.

Zarządzający konkurencyjnymi funduszami aktywnej alokacji płynnie zmieniają udział akcji i obligacji w portfelu w ramach dopuszczalnego przedziału; widełki mogą być bardzo szerokie, od zera do nawet 100 proc. Natomiast w Legg Mason TFI przewidziane są tylko dwie struktury portfela: 75 proc. akcji i 25 proc. papierów dłużnych albo odwrotnie. O tym, co wybiorą zarządzający, decyduje potencjał, jaki widzą na rynku akcji. Jeśli perspektywy giełdy oceniane są negatywnie, fundusz nabiera bardziej defensywnego charakteru. Z taką właśnie zmianą mieliśmy do czynienia we wrześniu ubiegłego roku. Po raz pierwszy od uruchomienia funduszu (lipiec 2011 r.) obligacje zaczęły dominować w aktywach. Znalazło to odzwierciedlenie w mniejszej zmienności stóp zwrotu. Mimo to realny wpływ obligacji na ostateczną efektywność funduszu nie jest tak duży, jak mogłoby się wydawać na podstawie udziału papierów dłużnych w portfelu. Dzieje się tak dlatego, że do funduszu trafiają obligacje skarbowe o terminie wykupu od jednego do trzech lat. Wyceny tego typu papierów są bardziej stabilne niż obligacji, np. dziesięcioletnich. Jednocześnie zarządzający nie przewidują inwestycji w zagraniczne obligacje skarbowe czy nawet w polskie nominowane w walutach zagranicznych. Nie ma też miejsca w portfelu dla papierów korporacyjnych. Z jednej strony ogranicza to ryzyko, ale z drugiej obniża rentowność części dłużnej. Realny wpływ na stopy zwrotu mają natomiast akcje. I to nawet wtedy, gdy zajmują relatywnie niewielką część portfela. Zarządzający wybierają stosunkowo niewiele spółek, przeważnie ok. 30. W istotnym stopniu zwiększa to znaczenie selekcji; od odpowiedniego doboru akcji zależą wyniki funduszu. W procesie selekcji zarządzający skupiają się na dużych, płynnych spółkach z WIG20. W efekcie wyniki Legg Mason Strateg w większym stopniu niż wyniki konkurentów zależą od zmian kursów akcji największych giełdowych firm. A w ostatnich miesiącach papiery te zostały mocno przecenione. Ocena wyników inwestycyjnych funduszu na tle rywali w średnim okresie wypada najwyżej przeciętnie. Z wysokimi zyskami w 2013 r. wyraźnie kontrastują gorsze rezultaty w kolejnych 12 miesiącach i bardzo słabe wyniki w 2015 r. (to w dużej mierze efekt nastawienia na największe spółki notowane na warszawskiej giełdzie). Ostatecznie Analizy Online przyznały Legg Mason Strateg neutralną ocenę na poziomie trzech gwiazdek.

Mogą Ci się również spodobać

Polowanie na dywidendę. Te spółki wypłacą najwięcej

Większość spółek już zadeklarowała się odnośnie do wypłaty dywidendy z zysku za 2017 r. ...

Co się stanie jeśli zerwę lokatę przed czasem?

Zakładając lokatę bankową blokujemy dostęp do środków pieniężnych na wyznaczony przez bank okres czasu. ...

Tanie akcje wabią inwestorów

Na jakie firmy radzą zwrócić uwagę analitycy. Z pomocą analityków wytypowaliśmy atrakcyjne pod wzlędem ...