Nowe ETF-y, także dla ryzykantów, wchodzą do gry na GPW

Celem funduszy ETF (Exchange Traded Fund) jest odzwierciedlanie notowań indeksów giełdowych papierów wartościowych lub surowców
Celem funduszy ETF (Exchange Traded Fund) jest odzwierciedlanie notowań indeksów giełdowych papierów wartościowych lub surowców
Adobe Stock

Na GPW notowane są tylko cztery fundusze oparte na koncepcji Exchange Traded Fund. We wrześniu mają jednak zadebiutować trzy kolejne.

Nowymi funduszami będzie zarządzał Agio Funds TFI, który na początku roku wprowadził na parkiet fundusz Beta ETF WIG20TR – jedyny dotąd na warszawskiej giełdzie polski ETF.

Beta ETF WIG20TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty odwzorowuje zachowanie WIG20 niezależnie od tego, czy wskaźnik znajduje się w trendzie wzrostowym czy w trendzie spadkowym, i udaje mu się to bardzo dobrze. Wprawdzie wynik 6,46 proc. na minusie zanotowany od 7 stycznia, a więc giełdowego debiutu ETF-u, inwestorów nie zachwyca, ale WIG20 w tym samym czasie stracił na wartości 6,69 proc., a WIG20TR 7,01 proc. Poza tym fundusz jest przeznaczony dla inwestorów długoterminowych, co najmniej pięcioletnich.

Trudno więc mówić po niespełna ośmiu miesiącach o sukcesie lub porażce. Wskaźnik polskich blue chipów odzwierciedla również ETFW20L, pierwszy z trzech ETF-ów utworzonych przez firmę inwestycyjną Multi Units Luxembourg i notowanych na GPW. ETFW20L zadebiutował w Polsce 22 września 2010 r.

Od tego czasu można było na nim zarobić 5,59 proc. Przez ostatnie pięć lat natomiast 3,32 proc. stracić. WIG20TR, który jest benchmarkiem dla obu ETF-ów, zachowywał się w tym czasie znacznie lepiej. Od pierwszego notowania ETFW20L indeks zyskał 16,07 proc., a w ciągu ostatnich pięciu lat stracił tylko 0,43 proc. Krótsze strategie inwestycyjne sprawdzały się lepiej, zwłaszcza w przypadku ETF-ów, które naśladują zachowanie danego indeksu, ale w portfelu mają różne instrumenty, nie tylko akcje wchodzące w skład odzwierciedlanego indeksu. A tak jest w przypadku ETFW20L.

Warto sprawdzićKNF utrudnia roztrwonienie pieniędzy na kontraktach CFD

Strategia nie tylko long

Pozostałe dwa fundusze utworzone przez Multi Units Luxembourg – ETFDAX odzwierciedlający główny indeks giełdy niemieckiej oraz ETFSP500 odzwierciedlający S&P 500, amerykański indeks spółek o największej kapitalizacji notowanych na New York Stock Exchange i NASDAQ – zadebiutowały 31 maja 2011 r. Zainteresowanie nimi, podobnie jak ETFW20L, przez wiele lat było niewielkie. W 2011 r. wolumen obrotu nimi na sesje wynosił niecałe 4,1 tys., rok później wprawdzie wzrósł do prawie 4,5 tys., ale już w 2013 r. spadł do 4 tys., a w roku 2014 do 2 tys. W całym ubiegłym roku zawierano na nich w trakcie pojedynczych sesji niewiele ponad 16,1 tys. transakcji.

Przyczyną braku zainteresowania były nie tylko słabe wyniki, ale również ograniczona oferta. Brakowało np. funduszy, które dają szansę na zarabianie w czasie trendu spadkowego, czyli odzwierciedlają odwrotność notowań indeksu bazowego. Teraz może zapobiec temu spodziewany we wrześniu debiut Beta ETF WIG20short Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, który będzie inwestował aktywa również w akcje spółek przed dniem włączenia ich do indeksu i stosował krótką sprzedaż. Zgodnie z prospektem emisyjnym będzie mógł też utrzymywać w portfelu krótkie pozycje na akcjach, które już zostaną usunięte z portfela WIG20, jeżeli automatyczne zamknięcie krótkiej pozycji mogłoby mieć negatywny wpływ na wyniki i realizację założonego celu inwestycyjnego.

W portfelu funduszu będą się mogły znajdować także prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe, odnoszące się do akcji wchodzących w skład indeksu, oraz instrumenty pochodne i instrumenty rynku pieniężnego, ale takie możliwości ma również Beta ETF WIG20TR.

etf wig

Warto sprawdzić: Te fundusze absolutnie sobie nie radzą

ETF dla ryzykantów

AgioFunds TFI wprowadzi na giełdę nie tylko fundusz, który może stosować krótką sprzedaż i dzięki temu pozwoli zarabiać na spadkach, ale również taki, którego celem będzie kopiowanie zmian wartości indeksu WIG20lev odzwierciedlającego dwukrotności zmiany wartości indeksu blue chipów. Strategia taka, realizowana poprzez inwestycje w kontrakty terminowe na WIG20, jest jednak zdecydowanie bardziej ryzykowna niż inwestowanie bezpośrednio w akcje. Wprawdzie kiedy indeks rośnie np. o 5 proc., można zarobić 10 proc., co kusi, ale w przypadku pogorszenia koniunktury straci się dwa razy więcej, niż straci wskaźnik.

Strategia Beta ETF WIG20lev Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ma fizycznie replikować portfel WIG20lev, czyli bezpośrednio inwestować w akcje wchodzące w skład indeksu nie mniej niż w 50 proc. aktywów. Pozostałe pieniądze mogą być inwestowane w instrumenty pochodne i podobnie jak w przypadku funduszy Beta ETF WIG20TR i Beta ETF WIG20short w prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe, jeżeli odnoszą się do akcji wchodzących w skład WIG20lev, oraz instrumenty rynku pieniężnego.

ETF WIG20lev i Beta ETF WIG20short w przeciwieństwie do notowanego już ETF WIG20TR przeznaczone są dla inwestorów krótkoterminowych, których horyzont inwestycyjny wynosi jeden dzień. Potrzebna też jest odrobina wiedzy, żeby mieć świadomość, że w fundusze short nie powinno się inwestować po dużych spadkach, kiedy prawdopodobieństwo ich pogłębienia jest niewielkie, a w fundusze lev po dużych zwyżkach, kiedy jest ryzyko głębszej korekty.

AgioFunds TFI podkreśla w prospektach emisyjnych, że w przypadku inwestorów o wyższej awersji do ryzyka inwestycja w certyfikaty ETF WIG20lev i Beta ETF WIG20short powinna stanowić bardzo małą część ich całkowitego portfela inwestycyjnego.

Warto sprawdzić: W co inwestować, żeby inflacja nie pożarła zysków

ETF – wyjście poza blue chipy

Nową ofertę ETF-ów uzupełniać będzie Beta ETF MWIG40 Total Return Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Jego celem będzie osiąganie stóp zwrotu odzwierciedlających procentowe zmiany wartości indeksu MWIG40TR. Aktywa funduszu w minimum 75 proc. będą inwestowane w akcje z portfela wskaźnika bazowego, w 25 proc. będą replikowały indeks w sposób syntetyczny – poprzez instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, jeśli ich cena lub wartość będzie zależała pośrednio bądź bezpośrednio od ceny akcji wchodzących w skład indeksu mWIG40TR.

Beta ETF MWIG40TR, podobnie jak Beta ETF WIG20TR, uwzględnia dywidendy ze spółek wchodzących w skład indeksu bazowego. Oba fundusze ich jednak nie wypłacają inwestorom, co dla jednych ma wady, ale dla innych zalety, ponieważ pieniądze te są automatycznie reinwestowane i powiększają wartość certyfikatów.

Przewagą Beta ETF MWIG40TR nad Beta ETF WIG20TR jest natomiast obecność firm prywatnych dających większe możliwości zarobku niż spółki Skarbu Państwa przeważające w WIG20. Ciekawą propozycją byłby też ETFWIG80 lub inwestujący w spółki z rynku pierwotnego, takie jak działają za oceanem.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Eksperci polecają rynki wschodzące

Hossa się skończy, gdy zacznie rosnąć inflacja. Tegoroczne stopy zwrotu funduszy opartych na różnych ...

Defensywny portfel - inwestycje na czas bessy

Defensywny portfel pozwoli przeczekać okres bessy

W niepewnych czasach warto stawiać na spółki lub klasy aktywów pozwalające ograniczyć zmienność portfela. ...

Małe spółki to nadal dobra inwestycja

Akcje niewielkich firm mogą być zyskowne, ale też mocno ryzykowne. Inwestorzy, którzy w ostatnich ...