Karta została w bankomacie? Już jej nie odzyskamy. Nie dotyczy ukraińskich

Zatrzymanej w bankomacie karty bank już nam nie zwróci, a zniszczy. Dlatego trzeba będzie wystąpić o jej duplikat.

Publikacja: 23.05.2023 13:02

Karta została w bankomacie? Już jej nie odzyskamy. Nie dotyczy ukraińskich

Foto: Adobe Stock

- Klient, którego karta utknęła w urządzeniu, powinien się skontaktować ze swoim bankiem i zawnioskować o nową kartę – mówi Anna Strompowska, Partnership Managertę por w Credit Agricole.

Czytaj więcej

Klient sam może użyć ręcznej niszczarki kart płatniczych

Tylko ukraińskie zwracają

Pan Mateusz klient banków spółdzielczych pilnie potrzebował wypłacić gotówkę. Jednak w pobliżu nie było bankomatu jego banku, więc skorzystał z urządzenia PKO BP. Ale bankomat kartę połknął, a pieniędzy nie wydał.

– Dlaczego tak się stało, skoro PIN-u nie pomyliłem. Czy właściciel bankomatu odda mi kartę? – zastanawia się mężczyzna.

Sam próbował ustalić. I dowiedział się, że bank nie wydaje kart zatrzymanych w bankomacie - niezależnie od tego, z jakiego powodu doszło do tego zatrzymania.

- Wydaje nam się, że podobnie postępują inne banki. Prosimy o kontakt z bankiem, który wydał kartę - aby ją zastrzec i zamówić nową - poradził bank mężczyźnie.

Jak podaje Małgorzata Witkowska, z biura prasowego PKO BP karty pozostawione w bankomacie lub karty, które z różnych przyczyn urządzenie zatrzymało trafiają do odpowiedniej jednostki banku i tam są niszczone zgodnie z procedurami w specjalnych niszczarkach.

- Wyjątek stanowią karty wydane przez ukraińskie banki – w przypadku takich kart, za względu na ew. utrudnienia z pozyskaniem nowej karty, może ona zostać zwrócona klientowi (zgodnie z wewnętrznymi procedurami banku)- tłumaczy Małgorzata Witkowska.

Jej zdaniem w przypadku zatrzymania karty klient powinien skontaktować się z wydawcą karty, w celu unieważnienia karty i wydania w jej miejsce nowej.

- W PKO Banku Polskim karta wydawana jest niezwłocznie po zgłoszeniu unieważnienia i przesyłana do klienta na wskazany przez niego adres listem, nie ma dodatkowych opłat za wydanie nowej karty w miejsce zatrzymanej w bankomacie – mówi Małgorzata Witkowska

Czytaj więcej

Co Biedronka, Lidl, Kaufland zrobią, gdy zgubimy kartę płatniczą

Zatrzymują karty przeterminowane

Jak poinformowało nas biuro prasowe Pekao S.A. wszystkie karty zatrzymane przez bankomaty są niszczone przez bank.

- Karty mogą być zatrzymane w wyniku wprowadzenia trzy razy złego PIN-u, nieodebrania karty przez klienta, awarii urządzenia – przyznaje Pekao S.A.

Bank przyznaje, że w całej sieci zatrzymywanych jest kilkadziesiąt kart dziennie. – Ich właściciel powinien zwrócić się do wydawcy karty – podaje bank.

Także Magdalena Ostrowska, z biura prasowego ING Banku Śląskiego, przyznaje, że może się zdarzyć, że bankomat zatrzyma kartę np. gdy jest ona przeterminowana bądź gdy klient nie odbierze jej z urządzenia po dokonanej transakcji.

– W przypadku nieodebrania przez klienta karty z podajnika urządzenie próbuje się przypomnieć - jeszcze dwukrotnie kartę wciąga i ponownie wysuwa, wydaje sygnał głosowy i mruga czytnik – opowiada Magdalena Ostrowska.

Radzi, by w przypadku zatrzymania karty klient powinien niezwłocznie zastrzec kartę.

A także zastrzeżone

Arkadiusz Panek, odpowiedzialny za karty płatnicze w Santander Bank Polska mówi, że karty zatrzymane w bankomatach są niszczone.

- Przyczyny zatrzymań kart innych banków wynikają głównie z faktu otrzymania takiego polecenia od wydawcy karty - jako karta zgubiona czy skradziona – mówi Arkadiusz Panek.

Także on radzi, aby użytkownik karty powinien zgłosić do swojego banku fakt jej zatrzymania i uzyskać informację o dalszym postępowaniu. 

- W przypadku zatrzymania karty przez bankomat, klient Santander Bank Polska powinien zgłosić ten fakt do banku. Bank nie pobiera opłaty za ponownie wydanie karty, a karta przesyłana jest do klienta w standardowych terminach – mówi Arkadiusz Panek.

A Anna Strompowska z Credit Agricole mówi, że karty, które z jakiś powodów zostały zatrzymane w bankomatach, są zabierane przez konwojentów zasilających lub odsilających urządzenia i niszczone ze względów bezpieczeństwa.

- Klient, którego karta utknęła w urządzeniu, powinien się skontaktować ze swoim bankiem i zawnioskować o nową kartę. W naszym przypadku wydanie nowej karty nie będzie wiązało się z dodatkowymi opłatami – zapewnia Anna Strompowska.

Jej zdaniem powodów zatrzymania w urządzeniu kart może być bardzo wiele. Przyczyna zatrzymania może leżeć zarówno po stronie urządzenia jak i samej karty.- W przypadku przyczyn leżących po stronie urządzenia, powodem może być min. zanik łączności sieciowej lub elektrycznej, awaria aplikacji czy uszkodzenie mechaniczne urządzenia – wylicza przedstawicielka Credit Agricole.

Dodaje, że bankomat może zatrzymać kartę chodzi o przyczyny to przyczyną może być na przykład fakt, że jest ona zastrzeżona.

Karty Płatnicze
Kartę bank może wysłać nie tylko zwykłym listem
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Karty Płatnicze
Czasem trzeba iść do oddziału banku, by zmienić PIN do karty
Karty Płatnicze
Klient za granicą kartę nie zawsze dostanie. A czasem trzeba za nią dopłacić
Karty Płatnicze
Karta płatnicza częściowo uszkodzona. Bez wymiany się nie obejdzie
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Karty Płatnicze
Uwaga na marże przy płatnościach kartą na wakacjach za granicą