Materiał powstał we współpracy z Biurem Maklerskim Pekao

Czy aby zacząć oszczędzać i inwestować faktycznie trzeba mieć dużo pieniędzy? Zapewne wiele osób, na tak postawione pytanie odpowiedziałoby twierdząco. To jednak jest jeden z wielu mitów związanych z oszczędzaniem i inwestowaniem. Oszczędnościowe obligacje skarbowe są zresztą dowodem na to, że teza ta jest nieprawdziwa. Bariera wejścia w świat obligacji skarbowych jest bowiem stosunkowo niska. Z racji tego, że w tym przypadku mowa jest o papierach, których emitentem jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Finansów, który za zobowiązanie wynikające z obligacji odpowiada całym swoim majątkiem, ryzyko inwestycji jest również bardzo niskie. To powoduje, że obligacje skarbowe są dobrym rozwiązaniem nie tylko dla osób z zasobniejszymi portfelami i bogatym bagażem doświadczeń rynkowych, ale także i dla tych, którzy chcą zacząć inwestować od niewielkich kwot i cenią sobie bezpieczeństwo.

Niski próg inwestycji

Nie setki tysięcy, nie tysiące, ale 100 zł wystarczy by tak naprawdę rozpocząć inwestowanie w obligacje skarbowe. Już od takiej kwoty mamy do dyspozycji wszystkie rodzaje obligacji detalicznych emitowanych przez Skarb Państwa. Oczywiście im niższa kwota inwestycji tym nominalny zwrot z niej też jest niższy. Przykładowo inwestując 100 zł  w czteroletnie obligacje antyinflacyjne (seria COI0328 z terminem wykupu w marcu 2028 r.) otrzymamy po pierwszym roku odsetki w wysokości 6,55 zł (kwota brutto bez uwzględnienia 19 – proc. podatku). Kiedy zainwestujemy 1000 zł, otrzymamy 65,5 zł. W przypadku 10 tys. zł, mówimy o odsetkach o wartości 655 zł.

- Detaliczne obligacje Skarbu Państwa mogą nabywać głównie osoby fizyczne, w tym również nierezydenci.  Aktualnie wystarczy 100 zł, by kupić takie obligacje. Inwestowanie w nie nawet tak niewielkich kwot, szczególnie w sposób regularny, może stanowić dobrą metodę na dywersyfikację swoich oszczędności – mówi Dominika Bajer – Stachowska, Dyrektor Biura Rozwoju Oferty z Biura Maklerskiego Pekao.

Zaletą oszczędnościowych obligacji Skarbu Państwa jest jednak to, że dostęp do nich jest praktycznie nieograniczony pod względem czasu. Sami decydujemy bowiem, kiedy i ile jesteśmy gotowi przeznaczyć na inwestycję. Możemy inwestować w nie nawet codziennie. Raz może być to 100 zł, innym razem, kiedy będziemy mieli większe nadwyżki finansowe, które będziemy skłonni przeznaczyć na inwestycje, może być to wielokrotność 100 zł (trzeba jednak pamiętać, że oprocentowanie obligacji może z miesiąca na miesiąc ulegać zmianie, więc nawet ten sam rodzaj obligacji może mieć różne oprocentowanie). Regularność też ma swoją zaletę. Dokonując systematycznych inwestycji w obligacje skarbowe budujemy bowiem nie tylko skalę. Otwieramy sobie także drogę do czerpania z nich korzyści w przyszłości.

Regularnym inwestycjom w oszczędnościowe obligacje skarbowe sprzyjają także możliwości związane z „technicznymi” formami ich nabywania. Oczywiście przy realizacji tego podejścia można składać częste wizyty w punktach sprzedaży obligacji. Te prowadzi Biuro Maklerskie Pekao. Równie dobrze można to jednak zrobić też bez wychodzenia z domu, w serwisie internetowym Pekao24 czy też przez aplikację PeoPay. Dane pokazują zresztą, że z internetowej opcji nabywania obligacji korzysta coraz więcej osób. W przypadku Biura Maklerskiego Pekao 31 proc. sprzedaży odbywa się w sposób stacjonarny, 49 proc. przez internet, a 20 proc. przez aplikację PeoPay.

Duża elastyczność

Zaletą detalicznych obligacji skarbowych jest nie tylko łatwość związana z ich nabywaniem. Wbrew pozorom papiery te łatwo jest także zbyć. Na pierwszy rzut oka może nie wydawać się to takie oczywiste. Mowa jest przecież o instrumentach, które mają określony „czas życia” i są wykupowane przez emitenta na koniec ustalonego z góry okresu. Oszczędnościowe obligacje skarbowe wcale jednak nie zamrażają pieniędzy na z góry określony czas. Wystarczy przedstawić je do wykupu przed terminem. Sytuacje życiowe wymagają nieraz nieprzewidzianych wydatków, ale obligacje mają tę zaletę, że pieniądze, jakie w nie zainwestowaliśmy, mogą być dostępne w ciągu kilku dni od momentu złożenia dyspozycji przedterminowego wykupu. Wcześniejsze zakończenie inwestycji wiąże się jednak z kosztem, którego wysokość określona jest w liście emisyjnym danej serii obligacji.

Detaliczne obligacje skarbowe zyskują coraz większą popularność wśród Polaków, ale patrząc na ich zalety, wygodę sposobu ich nabywania, czy też niskie ryzyko nie powinno to nikogo dziwić. I nie ważne czy zainwestujemy w 100 zł czy też 100 tys. zł. Ta decyzja zależy już tylko od nas.

Publikacja handlowa. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Szczegółowe informacje o usłudze, w tym opis kosztów oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, oraz informacje nt. sprzedaży krzyżowej usług maklerskich świadczonych przez Biuro Maklerskie Pekao, w tym opis ryzyk oraz wskazanie kosztów i opłat związanych z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem poszczególnych umów, zawarte są w Regulaminie obsługi obligacji skarbowych przez Biuro Maklerskie Pekao, Taryfie opłat w zakresie obsługi obligacji skarbowych przez Biuro Maklerskie Pekao oraz Pakiecie informacyjnym, dostępnych na stronie pekao.com.pl/obligacje-skarbowe.

Materiał powstał we współpracy z Biurem Maklerskim Pekao