Materiał powstał we współpracy z Biurem Maklerskim Pekao

Łatwy dostęp, niewielkie ryzyko i atrakcyjne oprocentowanie – obok tych zalet obligacji skarbowych trudno przejść obojętnie. Statystyki pokazują zresztą, że Polacy coraz chętniej sięgają po te produkty, a robią to także osoby coraz młodsze.

Według oficjalnych danych w 2023 r. łączna sprzedaż detalicznych obligacji skarbowych wyniosła 48,66 mld zł. Co prawda jest to mniejszy wynik niż w 2022 r., kiedy to sprzedaż wyniosła 57,11 mld zł, ale w historii jedynie właśnie w 2022 r. rynek zanotował większą sprzedaż. Niewykluczone jednak, że w tym roku padnie nowy rekord. W samym styczniu sprzedaż dłużnych papierów skarbowych wyniosła 5,76 mld zł. To najlepsze otwarcie roku w historii tego rynku.

Siłą rynku obligacji skarbowych jest też ich różnorodność. W ofercie są zarówno papiery o krótszym terminie wykupu (nawet trzymiesięczny), jak również te o dłuższym terminie (np. 10-letnie). W zależności od oprocentowania znaleźć natomiast możemy papiery o stałym, jak i zmiennym kuponie.

Dane za 2023 r.

Dane za 2023 r.

Preferencje inwestorów

Statystyki publikowane przez Ministerstwo Finansów pokazują, że w ostatnich latach największym zainteresowaniem cieszyły się obligacje czteroletnie o zmiennym oprocentowaniu. W 2022 r., jak i 2023 r., odpowiadały one za ponad 40 proc. sprzedaży wszystkich obligacji. Papiery te dla inwestujących stały się szansą na zabezpieczenie przed wysoką inflacją. Oprocentowanie obligacji w drugim okresie odsetkowym powiązane jest bowiem ze wskaźnikiem inflacji i dodatkową marżą. Nie bez przyczyny papiery te zyskały miano obligacji „antyinflacyjnych”. Początek tego roku wskazuje jednak też zmieniające się preferencje Polaków. Spadająca dynamika inflacji, spowodowała, że w styczniu najchętniej wybierane były trzyletnie papiery o stałym oprocentowaniu, co z kolei traktować można jako próby zabezpieczenia się przed potencjalnym obniżkami stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Duże zainteresowanie obligacjami skarbowymi to efekt pojawienia się na rynku obligacji skarbowych nowych osób. Jak pokazują dane często także są to osoby młodsze, które również doceniają zalety jakie mają obligacje. Zarówno w 2022 r., jak i 2023 r. udział inwestorów powyżej 50 roku życia na rynku długu spadł poniżej 70 proc. Coraz więcej znaczą na nim osoby między 35, a 50 rokiem życia, a także i jeszcze młodsi. To też powoduje, że zmieniają się preferencje jeśli chodzi o sposób nabywania obligacji. Jeszcze kilka lat temu ich sprzedaż odbywała się głównie przez punkty sprzedaży. Teraz jest to już głównie internet, który odpowiada za 56 proc. sprzedaży.

Biuro Maklerskie Pekao zmienia rynek

Nie bez znaczenia w kontekście tych zjawisk było pojawienie się na rynku także nowego agenta emisji obligacji. Mowa o Biurze Maklerskim Pekao, które w tym obszarze rynku działa stosunkowo krótko ale zdążyło już dołożyć ważną cegiełkę do jego rozwoju. Od października 2022 r. czyli od momentu uruchomienia sprzedaży w Biurze Maklerskim Pekao, wartość obligacji skarbowych nabytych przez inwestorów indywidualnych sięgnęła 12 mld zł. Aktualnie największą popularnością cieszą się tutaj trzyletnie papiery o stałym oprocentowaniu, zmiennokuponowe obligacje roczne, a także czteroletnie papiery indeksowane inflacją. Tak, jak w przypadku całego rynku, tak również jeśli chodzi o Biuro Maklerskie Pekao sprzedaż odbywa się głównie kanałami zdalnymi. 49 proc. sprzedaży odbywa się już przez internet (Pekao24), a dodatkowe 20 proc. przez aplikację PeoPay. To pokazuje, że tradycyjne punkty sprzedaży, chociaż pozostają istotnym elementem dystrybucji (odpowiadają za 31 proc. sprzedaży) przestały być opcją pierwszego wyboru dla klientów.

Dzieje się tak również dlatego, że Biuro Maklerskie Pekao odmładza też bazę inwestorów na rynku obligacji. Z miesiąca na miesiąc Biuro Maklerskie Pekao notuje rosnącą sprzedaż papierów wśród osób poniżej 35. roku życia. Ci cenią sobie wygodę i łatwy dostęp do oferty poprzez kanały zdalne. Aż 70 proc. dyspozycji składanych przez tę grupę przechodzi przez aplikację PeoPay.

PUBLIKACJA HANDLOWA. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Szczegółowe informacje o usłudze, w tym opis kosztów oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, oraz informacje nt. sprzedaży krzyżowej usług maklerskich świadczonych przez Biuro Maklerskie Pekao, w tym opis ryzyk oraz wskazanie kosztów i opłat związanych z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem poszczególnych umów, zawarte są w Regulaminie obsługi obligacji skarbowych przez Biuro Maklerskie Pekao, Taryfie opłat w zakresie obsługi obligacji skarbowych przez Biuro Maklerskie Pekao oraz Pakiecie informacyjnym dostępnych na stronie pekao.com.pl/obligacje-skarbowe.

Materiał powstał we współpracy z Biurem Maklerskim Pekao