Zlecenia stałe to najwygodniejszy sposób regulowanie płatności o niezmiennej kwocie, które powtarzają się regularnie. Usługa wykonywana jest automatycznie, bez angażowania w jej realizację właściciela rachunku bankowego. To idealne rozwiązanie dla osób, które w tych samych odstępach czasu płacą stałą kwotę czynszu, ubezpieczenia, raty kredytu albo chcą co miesiąc przelewać określoną sumę środków na konto oszczędnościowe.

Czytaj również: Automatyczne przelewy w banku – czy to bezpieczne?

Liczba zleceń stałych, jaką może ustawić klient jest nieograniczona, a przelewy mogą być realizowane na dowolny krajowy rachunek bankowy.

Zlecenia definiuje się i odwołuje samodzielnie, najlepiej w internecie lub na infolinii bankowej. Ustawione przelewy wykonywane są przez bank regularnie, aż do czasu kiedy klient ich nie usunie. Aktywne zlecenia można także czasowo zawiesić, co pozwala bezterminowo lub w konkretnym przedziale dat nie realizować płatności.

Ustawiając zlecenie stałe należy więc ustalić datę pierwszego przelewu (może być data bieżąca lub przyszła), częstotliwość przelewów wynikających z umów, np. odstęp tygodniowy, miesięczny, kwartalny lub półroczny oraz datę wstrzymania realizacji zlecenia np. do odwołania albo do konkretnej daty.

Znając harmonogram spłaty kredytu można ustawić zlecenie stałe jego zwrotu w konkretnym dniu miesiąca, przez wybrany okres czasu. Zaciągając np. półroczną pożyczkę na sprzęt AGD można w systemie bankowości elektronicznej ustawić automatyczną spłatę na sześć kolejnych miesięcy. Po dacie końcowej przelewy wychodzące na wskazany rachunek bankowy zostaną przez bank wstrzymane, a spłata zobowiązania dokona się bez udziału kredytobiorcy w comiesięcznej realizacji przelewów.

Jeśli w dniu, w którym powinien zostać wykonany przelew na rachunku klienta nie będzie wystarczających środków – dyspozycja nie zostanie przez bank wykonana.