Szybsza wypłata, dodatkowy wyższy limit

2 listopada rozpoczęła się wypłata środków gwarantowanych dla klientów Banku Spółdzielczego w Nadarzynie (potrwa do 30 grudnia tego roku). 24 października Komisja Nadzoru Finansowego wystąpiła do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tego banku.

Publikacja: 02.11.2016 19:00

Szybsza wypłata, dodatkowy wyższy limit

Foto: Bloomberg

I właśnie ten dzień jest przyjmowany za datę, kiedy został spełniony warunek uruchomienia gwarancji BFG. Od tej daty, zgodnie z nową ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów i przymusowej restrukturyzacji (weszła w życie 9 października 2016 r.), BFG ma siedem dni roboczych na uruchomienie wypłat (zgodnie z poprzednimi przepisami było to maksymalnie 20 dni roboczych).

To nie jedyna zmiana w regulacjach prawnych dotyczących gwarantowania depozytów. Podstawowa zasada, że gwarancjami BFG objęte są wkłady do równowartości 100 tys. euro (niezależnie od tego, ile rachunków klient ma w danym banku czy SKOK; w przypadku rachunków wspólnych limit ten przysługuje każdemu współwłaścicielowi), została utrzymana. Ale w ustawie wymieniono kilka wyjątków, co jest nowością.

Gdy sprzedasz dom

Wyjątki te dotyczy przede wszystkim takich sytuacji, gdy na konto klienta w danej instytucji finansowej jednorazowo została przelana duża kwota. Chodzi o pieniądze pochodzące ze sprzedaży domu lub mieszkania (niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą), z nabycia spadku, wypłaty ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia NNW, odprawy pieniężnej, emerytalnej lub rentowej. Tak samo traktowana jest suma wynikająca z podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej.

Często sumy pochodzące z takich źródeł są wysokie i limit 100 tys. euro (teraz jest to mniej więcej 430 tys. zł) mógłby okazać się niewystarczający. Dlatego według nowej ustawy w tego typu sytuacjach przysługuje limit w wysokości 200 tys. euro (minus suma pozostałych środków deponenta nie wyższa niż równowartość 100 tys. euro).

Istnieje jednak ważne ograniczenie: taka gwarancja działa tylko przez trzy miesiące od dnia wpływu środków na rachunek. Zatem po sprzedaży np. dużego domu osoba rygorystycznie przestrzegająca zasad bezpieczeństwa powinna jednak w ciągu trzech miesięcy podzielić dużą kwotę na kilka mniejszych i ulokować je w różnych bankach.

Specjalne okoliczności

Bardziej chronieni są ci, którzy dostali na konto np. odszkodowanie za szkodę będącą wynikiem przestępstwa lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Takie środki są objęte gwarancjami w całości (nie ma limitu), ale też tylko w ciągu trzech miesięcy od dnia wpływu środków na rachunek. Po upływie trzech miesięcy „specjalne” wkłady są traktowane tak samo jak reszta oszczędności.

Co ważne, wypłata środków gwarantowanych przekraczających limit 100 tys. euro dokonywana jest na wniosek klienta banku czy SKOK. BFG nie jest w stanie sam zidentyfikować, że ma do czynienia ze „specjalnymi” środkami. Ustawa stanowi, że deponent musi przedstawić odpowiednie dokumenty, a fundusz będzie mógł np. sprawdzić księgę wieczystą nieruchomości.

Nowa ustawa nakłada na banki obowiązek przekazywania klientom informacji o zasadach działania systemu gwarantowania depozytów. Muszą to robić przed zawarciem umowy dotyczącej założenia rachunku czy lokaty. A potem nie rzadziej niż raz w roku taką informację należy przekazywać klientom korzystającym z usług banku.

Dlatego w ostatnich tygodniach wiele osób dostało powiadomienie np. w bankowości internetowej o możliwości zapoznania się z dokumentem. Jego wzór został określony w odpowiednim rozporządzeniu.

Pięć lat na odbiór pieniędzy

Systemem gwarantowania depozytów objęte są środki, zarówno w złotych, jak i w walucie obcej, zgromadzone w bankach, w tym spółdzielczych, oraz w SKOK.

Nie oznacza to jednak, że możemy liczyć na zwrot pieniędzy ulokowanych we wszystkich produktach sprzedawanych w bankach. To, że klient podpisuje umowę w placówce banku lub kasy nie oznacza, że instytucje te są stroną umowy. Często występują one w roli pośrednika, a klient de facto zawiera umowę z innym podmiotem, np. z towarzystwem ubezpieczeniowym. Wtedy produkt lokacyjny (np. polisa z funduszem), choć kupiony w banku czy SKOK, nie jest objęty gwarancjami BFG.

Limit kwoty gwarantowanej przez BFG obejmuje środki zgromadzone na rachunkach według stanu z dnia spełnienia warunku gwarancji (np. złożenie przez KNF wniosku o ogłoszenie upadłości) łącznie z odsetkami naliczonymi do tego dnia.

Środki gwarantowane odbieramy w terminie wyznaczonym przez BFG. Należność wypłacana jest w gotówce lub przelewana na wskazany rachunek. Po tym okresie odbiór środków jest możliwy w biurze BFG w ciągu pięciu lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.

Planowanie Wydatków
Wakacje kredytowe ruszyć mają od czerwca
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Planowanie Wydatków
Jakie zasady „mieszkania na start”? Jest projekt ustawy nowego kredytu
Planowanie Wydatków
"Mieszkanie na start" zastąpi "bezpieczny kredyt 2%": kto się załapie, a kto nie
Planowanie Wydatków
Koniec przyjmowania wniosków o „kredyt 2 proc.”. Rząd zapowiada zmiany
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Planowanie Wydatków
Zyski banków rosną, ale premier Tusk zapowiedział wakacje kredytowe