Najlepiej oprocentowane konto oszczędnościowe oferuje BOŚ Bank. Ale na 3,25 proc. w skali roku może liczyć tylko klient mający w tym banku konto osobiste, na które wpływa minimum 1 tys. zł miesięcznie. Oferta obowiązuje przez pięć miesięcy od zawarcia umowy. Stawka dotyczy kwoty do 50 tys. zł.

W Idea Banku odsetki w wysokości 3 proc. przysługują w pierwszym miesiącu kalendarzowym po założeniu konta i obejmują kwotę do 100 tys. zł (powyżej – 1,5 proc.). W kolejnych miesiącach 3 proc. zostanie naliczone od sumy nieprzekraczającej 110 proc. średniego salda z poprzedniego miesiąca (saldo obowiązkowo musi wzrosnąć).

Bank BPH proponuje konto z oprocentowaniem 2,75 proc. dla kwoty do 50 tys. zł (nadwyżka – 0,75 proc.).

W dwóch instytucjach stawka wynosi 2,7 proc. w skali roku. W BGŻOptima dotyczy nowych środków do 100 tys. zł. Standardowe oprocentowanie to 1,5 proc. Bank Millennium kieruje swoją ofertę do osób posiadających Konto 360°. Oprocentowanie obowiązuje przez cztery miesiące, dotyczy nowych środków nieprzekraczających 100 tys. zł.