Ostatni dzwonek na kredyt studencki

Od tego roku, o kredyt studencki, udzielany na preferencyjnych warunkach można wnioskować jedynie do 31 października, nie zaś, jak to miało miejsce w latach ubiegłych, do 15 listopada.

Publikacja: 28.10.2016 15:49

Ostatni dzwonek na kredyt studencki

Foto: Fotorzepa/Marta Bogacz

Kredyt studencki, do którego na podstawie ustawy (Prawo o szkolnictwie wyższym – Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) uprawnieni są studenci i doktoranci, którzy rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia, jest udzielany na preferencyjnych warunkach. Jest to możliwe dzięki dopłatom z budżetu państwa, które pokrywają część oprocentowania. Aby taki kredyt otrzymać, należy złożyć wniosek o przyznanie kredytu w jednym z czterech banków komercyjnych(PKO BP, Pekao, BPS S.A., SGB-Bank), z dołączonym zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym status studenta. Oprócz tego, w banku należy przedstawić oświadczenie o aktualnej liczbie członków rodziny oraz dokument przedstawiający informacje o uzyskanych przez nich dochodach. Jest to wymagane, ponieważ podstawowym kryterium uprawniającym do otrzymania kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego. W roku obecnym, maksymalny dochód na osobę w rodzinie, uprawniający do otrzymania kredytu wynosi 2500 złotych.

Oprócz tego, potencjalny kredytobiorca musi zadeklarować, którą z czterech wysokości rat wypłaty kredytu wybiera ( 400, 600, 800 lub 1000 złotych miesięcznie). Kandydat, którego wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony ma czas na podpisanie umowy kredytowej z bankiem do końca tego roku.

Aby bank udzielił kredytu, student musi ponadto sprostać wymogom zabezpieczenia kredytu, które są zróżnicowane w zależności od wysokości rat. Mimo to, nawet jeśli nie jest on w stanie należycie zabezpieczyć kredytu, może on liczyć na poręczenie z Banku Gospodarstwa Krajowego, który zabezpiecza kredyty wszystkim studentom pozbawionym opieki rodzicielskiej, lub tym w których rodzinach dochód na osobę nie przekracza 1000 złotych. Maksymalny okres, w jakim kredyt jest wypłacany to 6 lat. Co ważne, transze wypłacane są jedynie przez 10 miesięcy, a więc tylko w czasie roku akademickiego. Jeżeli student uzna że chciałby zmienić wysokość transz, ma taką możliwość i może tego dokonać w dowolnym momencie.

Spłata kredytu rozpoczyna się z upływem dwóch lat od ukończenia przez kredytobiorcę-studenta studiów, zaś liczba rat stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat kredytu. Znaczną zaletą kredytu jest to, że w trakcie studiów oraz dwuletniej karencji, odsetki od kredytu spłacane są przez budżet państwa.

Odsetki płacone po tym okresie przez studenta są naliczane w wysokości połowy stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego (obecnie 1,75 proc. – red.). Najlepsi studenci ( 5 proc. najlepszych absolwentów uczelni) mogą uzyskać umorzenie 20 proc. kredytu na podstawie wniosku z ocenami przedstawionymi w banku.

Jak wynika z informacji podawanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego, w ciągu ostatnich 15 lat, odsetek studentów korzystających z tej formy finansowania studiów utrzymuje się na podobnym poziomie i wynosi ok. 5 proc. wszystkich studiujących. Nie jest to wiele, biorąc pod uwagę relatywnie niskie koszty kredytu (oprocentowanie w wysokości ok.1 proc.), korzystne terminy spłat i wysokie kwoty maksymalne ( do 30 tys. złotych). Jak wynika z licznych dyskusji na forach internetowych, studenci niechętnie odnoszą się do wizji zaciągnięcia długu na samym początku kariery zawodowej. Wielu z nich obawia się problemów ze znalezieniem wystarczająco płatnej pracy po studiach, która pozwoliłaby im nie tylko spłacać raty kredytu, ale również godnie żyć.

Kredyt studencki, do którego na podstawie ustawy (Prawo o szkolnictwie wyższym – Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) uprawnieni są studenci i doktoranci, którzy rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia, jest udzielany na preferencyjnych warunkach. Jest to możliwe dzięki dopłatom z budżetu państwa, które pokrywają część oprocentowania. Aby taki kredyt otrzymać, należy złożyć wniosek o przyznanie kredytu w jednym z czterech banków komercyjnych(PKO BP, Pekao, BPS S.A., SGB-Bank), z dołączonym zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym status studenta. Oprócz tego, w banku należy przedstawić oświadczenie o aktualnej liczbie członków rodziny oraz dokument przedstawiający informacje o uzyskanych przez nich dochodach. Jest to wymagane, ponieważ podstawowym kryterium uprawniającym do otrzymania kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego. W roku obecnym, maksymalny dochód na osobę w rodzinie, uprawniający do otrzymania kredytu wynosi 2500 złotych.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Planowanie Wydatków
Wakacje kredytowe ruszyć mają od czerwca
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Planowanie Wydatków
Jakie zasady „mieszkania na start”? Jest projekt ustawy nowego kredytu
Planowanie Wydatków
"Mieszkanie na start" zastąpi "bezpieczny kredyt 2%": kto się załapie, a kto nie
Planowanie Wydatków
Koniec przyjmowania wniosków o „kredyt 2 proc.”. Rząd zapowiada zmiany
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Planowanie Wydatków
Zyski banków rosną, ale premier Tusk zapowiedział wakacje kredytowe