Najwyżej oprocentowane konto oszczędnościowe oferuje BOŚ Bank. Najwięcej (3,25 proc.) dostanie klient, który ma w BOŚ konto osobiste i wpłaca na nie minimum 1 tys. zł miesięcznie. Oferta obowiązuje przez pięć miesięcy od założenia rachunku i dotyczy kwoty do 50 tys. zł.

W Idea Banku odsetki w wysokości 3 proc. przysługują w pierwszym miesiącu kalendarzowym i obejmują kwotę do 100 tys. zł (powyżej – 1,5 proc.). W kolejnych miesiącach 3 proc. jest naliczane od oszczędności nieprzekraczających równowartości 110 proc. średniego miesięcznego salda z poprzedniego miesiąca. Poza tym saldo na rachunku oszczędnościowym nie może być niższe niż w poprzednim miesiącu i należy przelać na rachunek minimum 10 proc. średniego miesięcznego salda z wcześniejszego miesiąca.

Trzy banki oferują 2,8 proc. w skali roku. Bez dodatkowych warunków można otworzyć rachunek w Smart Banku. BIZ Bank wymaga założenia konta osobistego, jeśli wniosek składa się przez stronę internetową lub infolinię. Samodzielne konto lokacyjne można otworzyć tylko w oddziale banku. W BGŻ Optima stawka 2,8 proc. obowiązuje dla nowych środków do 100 tys. zł. Standardowe zmienne oprocentowanie wynosi 1,5 proc. rocznie.

Większość banków nie pobiera opłaty za prowadzenie konta oszczędnościowego (zdarzają się wyjątki). Ale z reguły są opłaty za podejmowanie pieniędzy z konta i to nieważne, czy realizujemy przelew zewnętrzy czy wewnętrzny. Zazwyczaj tylko pierwszy przelew w miesiącu jest darmowy. Pozostałe takie operacje mogą kosztować nawet 15 zł (przelew lub wypłata gotówki).