Niechciane zadłużenie na rachunku

Jeśli jest to robione offline, na koncie może powstać debet.

Publikacja: 02.10.2016 06:41

Niechciane zadłużenie na rachunku

Foto: Fotorzepa/Jerzy Dudek

Od trybu przeprowadzania transakcji kartą płatniczą zależy to, czy od razu blokowana jest wydana kwota, czy nie. Jeśli operacja odbywa się online, bank od razu weryfikuje kwotę na rachunku klienta, natomiast w trybie offline trwa to czasami kilka dni.

Pan Łukasz, jeden z klientów PKO BP, zgłosił się do nas z pytaniem, dlaczego płatności zbliżeniowe wykonywane kartą debetową nie powodują blokady na jego rachunku, a operacja jest widoczna dopiero po kilku dniach. W ten sposób łatwo wpaść w niechciany debet.

Iwona Radomska z PKO BP tłumaczy, że transakcje zbliżeniowe dokonywane kartami tego banku mogą być realizowane w dwóch trybach: online – wtedy następuje weryfikacja kwoty dostępnych środków na rachunku i blokada środków; lub offline – w tej drugiej sytuacji terminal w sklepie nie łączy się z systemem banku, nie następuje żadna weryfikacja, a informacja o szczegółach transakcji jest przekazywana do banku z opóźnieniem.

Tryb autoryzacji uzależniony jest od rodzaju konta, rodzaju karty oraz od kwoty transakcji. Wszystkie transakcje obciążają rachunek, do którego została wydana karta, ale w różnym czasie. W przypadku transakcji offline operacja jest rozliczana dopiero po przekazaniu informacji przez punkt handlowo-usługowy a następnie przez organizację płatniczą do banku. Faktycznie może to spowodować, że dojdzie do obciążenia rachunku, na którym nie ma wystarczających środków. Wtedy powstaje niedopuszczalne saldo debetowe lub przekroczenie limitu kredytowego.

PKO BP ogranicza ryzyko wystąpienia debetu poprzez stosowanie limitów transakcji zbliżeniowych. Limit wynosi 50 zł w przypadku pojedynczej transakcji zbliżeniowej bez PIN i 150 zł w sumie dla transakcji zbliżeniowych offline bez PIN w kraju. Limit ten jest odnawiany podczas tradycyjnej transakcji stykowej z kodem PIN, gdy saldo rachunku wynosi co najmniej 150 zł na pokrycie operacji zbliżeniowych.

Iwona Radomska podkreśla, że klient w każdej chwili może złożyć dyspozycję zablokowania funkcji zbliżeniowej na swojej karcie (nie dotyczy to kart debetowych w formie naklejki i gadżetu zbliżeniowego). Wystarczy złożyć dyspozycję telefonicznie lub w dowolnym oddziale PKO BP.

A jak to wygląda w innych bankach? W BZ WBK, tak samo jak w PKO BP, transakcje są przeprowadzane w trybie online i offline.

– W przypadku autoryzacji w trybie offline, kwota dostępnych środków na rachunku klienta zostaje pomniejszona o kwotę transakcji dopiero w momencie rozliczenia tej operacji, a to może trwać np. dwa dni – przyznaje Monika Nowakowska z biura prasowego banku.

Wszystko zależy od daty przesłania przez usługodawcę lub sklep transakcji do rozliczenia. – My ze swej strony rozliczamy transakcje niezwłocznie po ich otrzymaniu – zapewnia przedstawicielka BZ WBK.

Także w mBanku transakcje bezstykowe są realizowane w trybie autoryzacji online lub offline. – W przypadku obu trybów kwota transakcji jest księgowana na rachunku powiązanym z kartą dopiero po otrzymaniu rozliczenia od agenta rozliczeniowego – tłumaczy Marta Rutkowska z biura prasowego banku.

Jak podkreśla, proces autoryzacji i rozliczania transakcji wykonanych w technologii stykowej, paskowej i zbliżeniowej jest dokładnie taki sam, a możliwość dokonania transakcji w trybie offline wynika z regulacji organizacji płatniczych, ustawień karty oraz terminala płatniczego.

W Banku Millennium posiadacze Konta 360o (najczęściej wybieranego) i wydawanej do niego karty Millennium Visa 360o realizują transakcje zbliżeniowe w trybie online (z założeniem blokady środków). Po dokonaniu transakcji np. w sklepie, informacja o płatności trafia od akceptanta (za pośrednictwem agenta rozliczeniowego oraz systemu danej organizacji płatniczej) do systemu banku, gdzie na rachunku klienta zostaje założona tzw. blokada środków. Ten krok klient może „zobaczyć” niezwłocznie po operacji, logując się do swojego konta w systemie bankowości internetowej Millenet. Blokada środków jest utrzymywana do czasu rozliczenia transakcji, czyli zaksięgowania jej. Zgodnie z regulaminem, bank jest zobowiązany do rozliczenia operacji na rachunku nie później niż do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu zlecenia płatniczego.

Same terminy przekazania zlecenia płatniczego mogą różnić się w zależności np. od typu transakcji czy rodzaju akceptanta.

Bank Millennium tłumaczy, że nie ma wpływu na faktyczny moment przekazania zlecenia płatniczego do realizacji. Dlatego blokada środków na rachunku może utrzymywać się nawet kilka dni, do momentu rozliczenia transakcji, czyli zaksięgowania jej na koncie.

Operacje kartami Pekao są domyślnie ustawione w trybie online, zarówno dla transakcji zbliżeniowych, jak i stykowych, czyli kiedy umieszczamy kartę w czytniku terminalu.

– Tryb offline jest dopuszczalny tylko wtedy, gdy z przyczyn technicznych nie jest możliwa autoryzacja transakcji online, a dana karta ma zdefiniowane i dostępne limity offline. Limit transakcji offline wynosi pięć operacji, nie więcej niż 150 zł – mówi Katarzyna Münnich z biura prasowego banku.

Jeśli transakcja realizowana jest w trybie offline, akceptacja następuje na podstawie danych zapisanych w mikroprocesorze karty, bez udziału systemu banku. Natomiast kwota transakcji obciąża rachunek po otrzymaniu przez Pekao zlecenia z systemu płatniczego, czyli z MasterCard lub organizacji VISA.

– Klient widzi obciążenie od razu, jeśli otrzymaliśmy informację o transakcji w trybie online. Jeśli nie, jest ono widoczne po otrzymaniu przez nas zlecenia z MasterCard lub VISA – tłumaczy Katarzyna Münnich.

Planowanie Wydatków
Wakacje kredytowe ruszyć mają od czerwca
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Planowanie Wydatków
Jakie zasady „mieszkania na start”? Jest projekt ustawy nowego kredytu
Planowanie Wydatków
"Mieszkanie na start" zastąpi "bezpieczny kredyt 2%": kto się załapie, a kto nie
Planowanie Wydatków
Koniec przyjmowania wniosków o „kredyt 2 proc.”. Rząd zapowiada zmiany
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Planowanie Wydatków
Zyski banków rosną, ale premier Tusk zapowiedział wakacje kredytowe