Rusza nowy program antysmogowy

Będzie można otrzymać wsparcie finansowe na wymianę pieca czy ocieplenie domu. Łącznie na ten cel przygotowano ponad 100 mld zł.

Publikacja: 08.06.2018 16:42

Rusza nowy program antysmogowy

Foto: Adobe Stock

Dzięki tej kwocie za 5-10 lat problem smogu ma w zasadzie zniknąć nad Wisłą. Te gigantyczne pieniądze zostaną rozdysponowane i zainwestowane w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Trójstronne porozumienie w sprawie jego uruchomienia zawarł Bank Ochrony Środowiska z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które znajdują się w każdym z 16 miast wojewódzkich .

Jak podkreślał podczas uroczystości podpisywania porozumienia Premier Mateusz Morawiecki, czyste powietrze w Polsce należy do priorytetów jego rządu, dlatego Rada Ministrów i poszczególne ministerstwa oraz agendy rządowe intensywnie pracują nad rozwiązaniem problemu smogu. Prezes Rady Ministrów podkreślił, że trzeba w tej kwestii odrobić wieloletnie opóźnienia „ Nasi poprzednicy przez 8 lat, zdaniem instytucji europejskich, nie zrobili zupełnie nic w kierunku poprawy jakości powietrza i poprawy jakości efektywności energetycznej naszej substancji mieszkaniowej”. Nie zwracali uwagi na opracowania ekspertów czy opinie Komisji Europejskiej, koncentrując się jedynie na standardach nowo budowanych mieszkań i domów.

Podstawowym celem nowego Programu „Czyste Powietrze”, jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego poprzez gruntowną termomodernizację i wymianę palenisk – źródeł ciepła. Program będzie realizowany w latach 2018-2029, a łączne działania w jego ramach to ogromna kwota około 103 mld zł. W kwocie tej przeważa wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji o łącznej wartości 63 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie na działania związane z wymianą ciepła starej generacji na nowoczesne, bardziej wydajne i przyjazne środowisku rozwiązania oraz na poprawę efektywności energetycznej budynków, będzie można składać w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Beneficjentami programu mogą zostać osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami budynku.

Poprzez dotacje i związany z nim system ulg podatkowych Program umożliwi realizację prac termomodernizacyjnych, które wspomogą najuboższe rodziny i przyczyni się do zmniejszenia ubóstwa energetycznego.

Premier rządu wskazał też inne działania, które wpływają na zmniejszenie niskiej emisji i likwidacji zjawisk smogowych: przygotowanie projektu „ustawy termomodernizacyjnej” i jej konsultacje z 33 polskimi miastami znajdującymi się na liście najbardziej zanieczyszczonych miast Europy, zerowa stawka akcyzy na gaz CNG i LNG, która obowiązuje od 1 czerwca 2018 r. i przyczyni się do ograniczenia emisji ze środków transportu. Trwające prace Ministerstwa Energii na rzecz szerokiego wprowadzenia i rozwoju elektromobilności również wydatnie wpłyną na poprawę jakości powietrza w Polsce.

– Bank Ochrony Środowiska od początku swojego istnienia udzielił na cele związane z ochroną atmosfery kredytów o łącznej wartości 12,6 mld zł. Bazując na swoim doświadczeniu w finansowaniu proekologicznych inwestycji, będziemy aktywnie wspierać program „Czyste Powietrze”. Wspólnie z partnerami programu, zakładamy, że w trakcie jego trwania pomożemy poprawić efektywność energetyczną do 4 mln domów jednorodzinnych, wymienimy 3 mln kotłów starej generacji oraz zamontujemy ponad milion niskoemisyjnych, innowacyjnych źródeł ciepła – mówił prezes Banku Ochrony Środowiska, Bogusław Białowąs.

Według raportu Instytutu Ekonomii Środowiska w Polsce, aż 3,8 mln czyli 70 proc. domów jednorodzinnych ogrzewanych jest węglem, w tym ok. 1,5 mln zainstalowanych kotłów to stare kotły zasypowe, z których 2/3 ma 10 lat lub więcej. Systemy ogrzewania oraz nieszczelne instalacje energetyczne są główną przyczyną tzn. niskiej emisji, która ma największy wpływ na pogarszającą się jakości powietrza w Polsce.

– Ochrona atmosfery, promocja zielonej energii oraz wspieranie inwestycji minimalizujących problem smogu są jednymi z ważniejszych działań w misji Banku Ochrony Środowiska – zaznaczył Białowąs.

– Jesteśmy jedynym bankiem w Polsce, który dysponuje kadrą doświadczonych inżynierów ekologii, wspierających wszystkie finansowane przez Bank projekty. Beneficjentom programów NFOŚiGW zapewniamy wsparcie merytoryczne oraz pożyczki o oprocentowaniu zmiennym wynoszącym nie więcej niż WIBOR 3M + 0,7 proc. – dodaje Bogusław Białowąs.

Wartość inwestycji proekologicznych wykonanych od 1991 r. do końca 2017 r., współfinansowanych kredytami inwestycyjnymi w BOŚ w dziedzinie ochrony atmosfery wyniosła ponad 37 mld zł.

Dzięki tej kwocie za 5-10 lat problem smogu ma w zasadzie zniknąć nad Wisłą. Te gigantyczne pieniądze zostaną rozdysponowane i zainwestowane w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Trójstronne porozumienie w sprawie jego uruchomienia zawarł Bank Ochrony Środowiska z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które znajdują się w każdym z 16 miast wojewódzkich .

Jak podkreślał podczas uroczystości podpisywania porozumienia Premier Mateusz Morawiecki, czyste powietrze w Polsce należy do priorytetów jego rządu, dlatego Rada Ministrów i poszczególne ministerstwa oraz agendy rządowe intensywnie pracują nad rozwiązaniem problemu smogu. Prezes Rady Ministrów podkreślił, że trzeba w tej kwestii odrobić wieloletnie opóźnienia „ Nasi poprzednicy przez 8 lat, zdaniem instytucji europejskich, nie zrobili zupełnie nic w kierunku poprawy jakości powietrza i poprawy jakości efektywności energetycznej naszej substancji mieszkaniowej”. Nie zwracali uwagi na opracowania ekspertów czy opinie Komisji Europejskiej, koncentrując się jedynie na standardach nowo budowanych mieszkań i domów.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Planowanie Wydatków
Połowa Polaków jeszcze nie kupiła prezentów
Planowanie Wydatków
ZBP: budżet na dopłaty do „kredytu 2 proc.” zbliża się do wyczerpania
Planowanie Wydatków
Kupowanie bez płacenia zostanie uregulowane. Część zapisów budzi wątpliwości
Planowanie Wydatków
Wyczerpują się pieniądze na kredyt 2%. Co w tym bałaganie mają zrobić Polacy?
Planowanie Wydatków
Wykańczające koszty wykończenia mieszkania
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?