Rusza nowy program antysmogowy

Będzie można otrzymać wsparcie finansowe na wymianę pieca czy ocieplenie domu. Łącznie na ten cel przygotowano ponad 100 mld zł.

Publikacja: 08.06.2018 16:42

Rusza nowy program antysmogowy

Foto: Adobe Stock

Dzięki tej kwocie za 5-10 lat problem smogu ma w zasadzie zniknąć nad Wisłą. Te gigantyczne pieniądze zostaną rozdysponowane i zainwestowane w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Trójstronne porozumienie w sprawie jego uruchomienia zawarł Bank Ochrony Środowiska z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które znajdują się w każdym z 16 miast wojewódzkich .

Jak podkreślał podczas uroczystości podpisywania porozumienia Premier Mateusz Morawiecki, czyste powietrze w Polsce należy do priorytetów jego rządu, dlatego Rada Ministrów i poszczególne ministerstwa oraz agendy rządowe intensywnie pracują nad rozwiązaniem problemu smogu. Prezes Rady Ministrów podkreślił, że trzeba w tej kwestii odrobić wieloletnie opóźnienia „ Nasi poprzednicy przez 8 lat, zdaniem instytucji europejskich, nie zrobili zupełnie nic w kierunku poprawy jakości powietrza i poprawy jakości efektywności energetycznej naszej substancji mieszkaniowej”. Nie zwracali uwagi na opracowania ekspertów czy opinie Komisji Europejskiej, koncentrując się jedynie na standardach nowo budowanych mieszkań i domów.

Podstawowym celem nowego Programu „Czyste Powietrze”, jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego poprzez gruntowną termomodernizację i wymianę palenisk – źródeł ciepła. Program będzie realizowany w latach 2018-2029, a łączne działania w jego ramach to ogromna kwota około 103 mld zł. W kwocie tej przeważa wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji o łącznej wartości 63 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie na działania związane z wymianą ciepła starej generacji na nowoczesne, bardziej wydajne i przyjazne środowisku rozwiązania oraz na poprawę efektywności energetycznej budynków, będzie można składać w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Beneficjentami programu mogą zostać osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami budynku.

Poprzez dotacje i związany z nim system ulg podatkowych Program umożliwi realizację prac termomodernizacyjnych, które wspomogą najuboższe rodziny i przyczyni się do zmniejszenia ubóstwa energetycznego.

Premier rządu wskazał też inne działania, które wpływają na zmniejszenie niskiej emisji i likwidacji zjawisk smogowych: przygotowanie projektu „ustawy termomodernizacyjnej” i jej konsultacje z 33 polskimi miastami znajdującymi się na liście najbardziej zanieczyszczonych miast Europy, zerowa stawka akcyzy na gaz CNG i LNG, która obowiązuje od 1 czerwca 2018 r. i przyczyni się do ograniczenia emisji ze środków transportu. Trwające prace Ministerstwa Energii na rzecz szerokiego wprowadzenia i rozwoju elektromobilności również wydatnie wpłyną na poprawę jakości powietrza w Polsce.

– Bank Ochrony Środowiska od początku swojego istnienia udzielił na cele związane z ochroną atmosfery kredytów o łącznej wartości 12,6 mld zł. Bazując na swoim doświadczeniu w finansowaniu proekologicznych inwestycji, będziemy aktywnie wspierać program „Czyste Powietrze”. Wspólnie z partnerami programu, zakładamy, że w trakcie jego trwania pomożemy poprawić efektywność energetyczną do 4 mln domów jednorodzinnych, wymienimy 3 mln kotłów starej generacji oraz zamontujemy ponad milion niskoemisyjnych, innowacyjnych źródeł ciepła – mówił prezes Banku Ochrony Środowiska, Bogusław Białowąs.

Według raportu Instytutu Ekonomii Środowiska w Polsce, aż 3,8 mln czyli 70 proc. domów jednorodzinnych ogrzewanych jest węglem, w tym ok. 1,5 mln zainstalowanych kotłów to stare kotły zasypowe, z których 2/3 ma 10 lat lub więcej. Systemy ogrzewania oraz nieszczelne instalacje energetyczne są główną przyczyną tzn. niskiej emisji, która ma największy wpływ na pogarszającą się jakości powietrza w Polsce.

– Ochrona atmosfery, promocja zielonej energii oraz wspieranie inwestycji minimalizujących problem smogu są jednymi z ważniejszych działań w misji Banku Ochrony Środowiska – zaznaczył Białowąs.

– Jesteśmy jedynym bankiem w Polsce, który dysponuje kadrą doświadczonych inżynierów ekologii, wspierających wszystkie finansowane przez Bank projekty. Beneficjentom programów NFOŚiGW zapewniamy wsparcie merytoryczne oraz pożyczki o oprocentowaniu zmiennym wynoszącym nie więcej niż WIBOR 3M + 0,7 proc. – dodaje Bogusław Białowąs.

Wartość inwestycji proekologicznych wykonanych od 1991 r. do końca 2017 r., współfinansowanych kredytami inwestycyjnymi w BOŚ w dziedzinie ochrony atmosfery wyniosła ponad 37 mld zł.

Dzięki tej kwocie za 5-10 lat problem smogu ma w zasadzie zniknąć nad Wisłą. Te gigantyczne pieniądze zostaną rozdysponowane i zainwestowane w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Trójstronne porozumienie w sprawie jego uruchomienia zawarł Bank Ochrony Środowiska z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które znajdują się w każdym z 16 miast wojewódzkich .

Jak podkreślał podczas uroczystości podpisywania porozumienia Premier Mateusz Morawiecki, czyste powietrze w Polsce należy do priorytetów jego rządu, dlatego Rada Ministrów i poszczególne ministerstwa oraz agendy rządowe intensywnie pracują nad rozwiązaniem problemu smogu. Prezes Rady Ministrów podkreślił, że trzeba w tej kwestii odrobić wieloletnie opóźnienia „ Nasi poprzednicy przez 8 lat, zdaniem instytucji europejskich, nie zrobili zupełnie nic w kierunku poprawy jakości powietrza i poprawy jakości efektywności energetycznej naszej substancji mieszkaniowej”. Nie zwracali uwagi na opracowania ekspertów czy opinie Komisji Europejskiej, koncentrując się jedynie na standardach nowo budowanych mieszkań i domów.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Planowanie Wydatków
BLIK wypiera płatności zbliżeniowe
Planowanie Wydatków
Wakacje kredytowe ruszyć mają od czerwca
Planowanie Wydatków
Jakie zasady „mieszkania na start”? Jest projekt ustawy nowego kredytu
Planowanie Wydatków
"Mieszkanie na start" zastąpi "bezpieczny kredyt 2%": kto się załapie, a kto nie
Planowanie Wydatków
Koniec przyjmowania wniosków o „kredyt 2 proc.”. Rząd zapowiada zmiany
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy