Wolą pracę niż pożyczanie?

W ciągu 16 lat, czyli od kiedy udzielane są kredyty studenckie, skorzystało z nich blisko 387 tys. młodych ludzi. W poprzednim roku akademickim banki zebrały wnioski od prawie 7470 osób, z tego ponad 97 proc. spełniało kryteria dochodowe, ale tylko niespełna 76 proc. osób z tej grupy ostatecznie podpisało umowy.

Publikacja: 11.10.2015 07:00

Studentom dodatkowe pieniądze przydają się zarówno w kraju, jak i w czasie nauki za granicą

Studentom dodatkowe pieniądze przydają się zarówno w kraju, jak i w czasie nauki za granicą

Foto: 123RF

– Na początku października wielu studentów przychodzi z pytaniem, co zrobić, aby otrzymać preferencyjny kredyt studencki. Jednak liczba składających wnioski spada z roku na rok – mówi Katarzyna Münnich z Pekao.

Potwierdza to Grzegorz Kuźlak z PKO BP. Jego zdaniem zauważalny spadek liczby udzielanych kredytów jest efektem głównie niżu demograficznego.

– Na kredyt decydują się przede wszystkim ci, którym tryb studiów uniemożliwia podjęcie pracy. Często są to studenci kierunków, na których po prostu trzeba uczestniczyć we wszystkich zajęciach. Albo ci, którzy planują wyjazd na Erasmusa i potrzebują dodatkowych środków – dodaje Katarzyna Münnich.

– W edycji 2015/2016 spodziewamy się nieznacznie większego zainteresowania z uwagi na możliwość wnioskowania przez studentów i doktorantów o podwyższoną kwotę – 800 zł miesięcznie – twierdzi Grzegorz Kuźlak.

Przedstawiciele banków są zgodni, że studenci mają największe kłopoty z zabezpieczeniem kredytu. Wiele osób nie składa dokumentów m.in. z obawy, że nie znajdą nikogo, kto mógłby poręczyć kredyt.

Problemem bywa też ustalenie dochodu na osobę w rodzinie. Wcześniej banki wymagały zaświadczenia z urzędu skarbowego. Od ubiegłego roku można złożyć oświadczenie. —b.ż.

Tani kredyt spłacany po studiach

– Do 15 listopada 2015 r. studenci i doktoranci mogą się ubiegać o nisko oprocentowane kredyty studenckie. Jednym z warunków jest rozpoczęcie studiów przed ukończeniem 25. roku życia.

– Wniosek o przyznanie kredytu składa się w jednym z następujących banków: PKO BP, Bank Pekao, Bank Polskiej Spółdzielczości (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi), SGB-Bank (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

– Do wniosku dołącza się zaświadczenie z uczelni, dokumenty wymagane do poręczenia kredytu, oświadczenie o liczbie członków rodziny oraz oświadcznie (lub zaśwaidczenie) o dochodach uzyskanych w poprzednim roku.

– W roku akademickim 2015/2016 miesięczna rata kredytu wynosi 600 zł (rata podstawowa) lub 800 zł (rata podwyższona). We wniosku o kredyt należy wskazać wnioskowaną kwotę kredytu.

– W grudniu 2015 r. minister nauki i szkolnictwa wyższego ustali maksymalną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do otrzymania kredytu. W poprzednim roku akademickim było to 2500 zł.

– Jeśli student nie jest w stanie przedstawić odpowiedniego zabezpieczenia spłaty kredytu, może się starać o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

– Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów i wypłacany maksymalnie przez sześć lat, a w przypadku studiów doktoranckich – przez cztery lata.

– Spłata kredytu rozpoczyna się po upływie dwóch lat od terminu ukończenia studiów. Liczba rat spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat. W okresie pobierania kredytu oraz w trakcie dwuletniego okresu karencji odsetki od kredytu spłacane są przez budżet państwa. W okresie spłaty kredytu odsetki spłacane przez kredytobiorcę są naliczane w wysokości połowy stopy redyskontowej weksli NBP. Stopa ta wynosi obecnie 1,75 proc.

– Jeżeli kredytobiorca ukończył studia w grupie 5 proc. najlepszych absolwentów uczelni, może mieć umorzone 20 proc. kredytu.

– Na początku października wielu studentów przychodzi z pytaniem, co zrobić, aby otrzymać preferencyjny kredyt studencki. Jednak liczba składających wnioski spada z roku na rok – mówi Katarzyna Münnich z Pekao.

Potwierdza to Grzegorz Kuźlak z PKO BP. Jego zdaniem zauważalny spadek liczby udzielanych kredytów jest efektem głównie niżu demograficznego.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Planowanie Wydatków
BLIK wypiera płatności zbliżeniowe
Planowanie Wydatków
Wakacje kredytowe ruszyć mają od czerwca
Planowanie Wydatków
Jakie zasady „mieszkania na start”? Jest projekt ustawy nowego kredytu
Planowanie Wydatków
"Mieszkanie na start" zastąpi "bezpieczny kredyt 2%": kto się załapie, a kto nie
Planowanie Wydatków
Koniec przyjmowania wniosków o „kredyt 2 proc.”. Rząd zapowiada zmiany
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy