Dziś już jednak nie trzeba znać numeru konta odbiorcy. Wystarczy nr telefonu, by wykonać przelew w kilka sekund.

W jakich bankach są mobilne przelewy?

Taką operację może wykonać każda osoba, której bank jest członkiem systemu płatności mobilnych BLIK. Obecnie do systemu należą: mBank i Orange Finanse, BZ WBK, ING Bank Śląski, Millenium, PKO Bank Polski (w tym konta Inteligo), Getin Bank, Alior Bank oraz T-Mobile Usługi Bankowe. Przelewy na telefon mogą zaś dokonywać klienci Banku Millennium, ING Banku Śląskiego, Banku Zachodniego WBK, mBanku oraz PKO Banku Polskiego.

Wykonanie przelewu

Do realizacji przelewu, dzięki któremu środki trafią natychmiast na konto odbiorcy, wystarczy numer telefonu. Operacja realizowana jest w trybie on-line z wykorzystaniem systemu Express Elixir, którego operatorem jest KIR.

Zarejestrowany numer

Numer telefonu jakim posługuje się klient musi być zarejestrowanyw systemie BLIK, w tzw. bazie numerów PSP. Po wybraniu numeru telefonu osoby, do której chcemy zlecić przelew,w pierwszej kolejności odbywa się weryfikacja, czy dany numer jest w niej zarejestrowany i do jakiego rachunku jest przypisany. W kolejnym kroku następuje automatyczna zamiana numeru telefonu na odpowiadający mu numer rachunku bankowego. Potem system Express Elixirotrzymuje wiadomość o zleconej płatności z numerem rachunku,w tradycyjnym 26 cyfrowym zapisie,dzięki czemu może być natychmiast do przetworzyć i rozliczyć. Środki od razu pojawiają się na koncie odbiorcy, niezależnie od dnia – przelewy na numer telefonu realizowane są przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, również w weekendy i święta

Przelew na telefon, którego nie ma w bazie BLIK

Gdy użytkownik aplikacji mobilnej wysłał przelew na numer telefonu osoby, która nie korzysta jeszcze z płatności na numer telefonu, otrzyma informację od swojego banku, że realizacja jego przelewu nie jest możliwa. Bank może dodatkowo powiadomić odbiorcę, że taki przelew czeka na odebranie i aby go otrzymać musi korzystać z systemu. Jeśli tego nie zrobi w określonym czasie, środki wrócą do nadawcy.