W uproszczeniu chodzi m.in. o to, że cyberprzestępca – podmieniając numer telefonu, na który jest wysyłany kod do autoryzacji transakcji – mógłby bez przeszkód przelać pieniądze z przejętego konta na wskazany przez siebie rachunek. Dlatego np. w BZ WBK zmiana numeru telefonu do wysyłania SMSkodu jest możliwa online tylko za pośrednictwem doradcy w kanale wideo.

Ograniczane są także możliwości zdalnego zmieniania danych z dowodu osobistego. W banku Millennium kto chce podać numer nowego dowodu osobistego czy nowe nazwisko, musi udać się do oddziału. Tam nowy dokument jest skanowany przez pracownika.

W ING Banku Śląskim zmiana nazwiska również jest możliwa tylko w placówce. Podobnie jest w Credit Agricole czy Pekao: nazwisko, PESEL, dane dokumentu tożsamości można poprawić wyłącznie w oddziale. Są to dane wymagające przedstawienia nowego dokumentu tożsamości.

Nie wszystkie banki podchodzą do tego tak rygorystycznie. W PKO BP od tego roku można w serwisie internetowym i telefonicznym zmienić numer telefonu do komunikacji z bankiem, adres do korespondencji, serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.

Nowy adres korespondencyjny i telefon do kontaktu podamy zdalnie także w Alior Banku, Pekao, Banku Millennium, Credit Agricole, mBanku czy BZ WBK. Alior Bank deklaruje, że w zasadzie większość danych można skorygować bez wizyty w oddziale, ale w przypadku dowodu osobistego niezbędne jest dostarczenie skanu awersu i rewersu dokumentu. ©?