Rozstanie nie jest trudne

Osobiście, pocztą, czasem też przez telefon można wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta osobistego.

Publikacja: 11.11.2015 21:00

Rozstanie nie jest trudne

Foto: Fotorzepa, Dariusz Gorajski

W Credit Agricole wypowiedzenie może zostać złożone w dowolnym oddziale lub przesłane na adres banku. Jak mówi Ewa Chojnacka z biura prasowego, w drugim przypadku będzie skuteczne po stwierdzeniu zgodności podpisu pod dyspozycją z wzorem podpisu złożonym w banku przez posiadacza konta.

Taka procedura obowiązuje też w innych instytucjach. Ale na przykład w ING Banku Śląskim, jak twierdzi Miłosz Gromski z biura prasowego, w przypadku wysłania wypowiedzenia drogą korespondencyjną konieczne jest potwierdzenie podpisu przez notariusza.

Pisemnej formy rezygnacji z usługi domagają się także PKO BP, Pekao, Citi Handlowy, BGŻ BNP Paribas. Ten ostatni generalnie akceptuje wypowiedzenia złożone na specjalnym formularzu.

– W razie wątpliwości co do autentyczności złożonego oświadczenia zastrzegamy sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia – informuje Marta Wiszniewska z biura prasowego Citi Handlowego. Dodaje, że umowę można też wypowiedzieć przez CitiPhone po przeprowadzonej weryfikacji lub składając oświadczenie za pośrednictwem Citibank Online.

Drogę telefoniczną oraz elektroniczną, oprócz osobistego kontaktu i tradycyjnej korespondencji, akceptuje również mBank. W banku Millennium umowa także może zostać wypowiedziana za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Millenet albo przez telefon.

Miesiąc na rozstanie

W większości instytucji standardowy okres wypowiedzenia wynosi miesiąc. W Credit Agricole regulamin zezwala na wcześniejsze rozwiązanie umowy w terminie uzgodnionym przez strony (klienta i bank). Podobnie jest w PKO BP, gdzie składając dyspozycję w oddziale, można ustalić krótszy termin, oraz w Citi Handlowym (rozwiązanie umowy za porozumieniem stron).

Trochę inne zasady stosuje ING Bank Śląski. – Rozwiązanie umowy przez posiadacza rachunku następuje ze skutkiem natychmiastowym, a gdy bank wypowiada umowę, wówczas obowiązuje miesięczny termin wypowiedzenia – mówi Miłosz Gromski.

Dalej działa

Na ogół klienci wszystkich instytucji w czasie wypowiedzenia umowy mogą korzystać z rachunku na dotychczasowych zasadach, chyba że chcą wcześniej zrezygnować z jakichś usług lub funkcji.

– W tym czasie bank nie otwiera nowych rachunków (w przypadku wypowiedzenia umowy w całości lub części dotyczącej rachunku) i nie odnawia na kolejne okresy lokat terminowych objętych umową – tłumaczy Izabela Tworzydło z BGŻ BNP Paribas.

W Credit Agricole do końca okresu wypowiedzenia bank nie zastrzega kart i nie zamyka zdalnego dostępu do rachunku (przez internet, telefon), chyba że właściciel konta życzy sobie tego. Pozostałe usługi związane z rachunkiem zostają wyłączone z chwilą złożenia wypowiedzenia. Jeśli na rachunek, który jest w trakcie zamykania, wpłyną środki, to będą na nim zaksięgowane. Ale gdyby pieniądze wpłynęły po fizycznym zamknięciu konta, automatycznie wrócą do nadawcy. Tak jest zresztą w każdym banku.

W Millennium w czasie wypowiedzenia mogą pojawić się ograniczenia np. związane z korzystaniem z karty debetowej.

– Bank dokonuje rozliczenia rachunku oraz powiązanych produktów i usług, np. linii kredytowej. Dlatego ważne jest, aby w dyspozycji zamknięcia podać numer konta, na który bank przeleje środki pozostałe po rozliczeniu – przypomina Przemysław Dukiel kierujący wydziałem rachunków bieżących w Banku Millennium.

Opłaty do końca

Do końca okresu prowadzenia rachunku pobierane są opłaty.

– Klient rozlicza się z bankiem za korzystanie z konta również w czasie wypowiedzenia. Jeśli zamknięcie rachunku następuje przed dniem, w którym zwykle pobierane są opłaty i prowizje za dany cykl rozliczeniowy, opłaty te zostaną naliczone w dniu zamknięcia rachunku – wyjaśnia przedstawicielka BGŻ BNP Paribas.

W Pekao SA – jak tłumaczy Tomasz Bogusławski z biura prasowego – opłaty za prowadzenie konta pobierane są z góry. W przypadku rozwiązania umowy przed upływem okresu, za który została pobrana opłata, bank zwraca część pieniędzy za niewykorzystany okres. ING Bank Śląski rozlicza miesięczną opłatę za prowadzenie konta oraz za kartę proporcjonalnie do wykorzystanej części danego cyklu rozliczeniowego.

Pomoc przy przenoszeniu konta

– Formalności związanych z zamykaniem rachunku można uniknąć, zlecając to zadanie bankowi, do którego chcemy przenieść konto osobiste.

– Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa i informacji wpisanych przez klienta w formularzu nowo wybrany bank sam przekaże dyspozycję zamknięcia konta dotychczasowemu bankowi.

– Nowy bank poinformuje także pracodawcę, ZUS lub urząd skarbowy o zmianie numeru rachunku.

– Poza tym można liczyć na automatyczne przeniesienie do systemu nowego banku zleceń stałych czy poleceń zapłaty oraz odebranie środków pozostawionych na zamykanym rachunku (wpłyną na nowe konto).

– Żeby operacja przeniesienia rachunku mogła być przeprowadzona, klient musi uregulować wszystkie swoje zobowiązania wobec dotychczasowego banku (np. spłacić debet, kredyt w ROR) i musi zapewnić środki na pokrycie opłat związanych z kontem.

W Credit Agricole wypowiedzenie może zostać złożone w dowolnym oddziale lub przesłane na adres banku. Jak mówi Ewa Chojnacka z biura prasowego, w drugim przypadku będzie skuteczne po stwierdzeniu zgodności podpisu pod dyspozycją z wzorem podpisu złożonym w banku przez posiadacza konta.

Taka procedura obowiązuje też w innych instytucjach. Ale na przykład w ING Banku Śląskim, jak twierdzi Miłosz Gromski z biura prasowego, w przypadku wysłania wypowiedzenia drogą korespondencyjną konieczne jest potwierdzenie podpisu przez notariusza.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Planowanie Wydatków
BLIK wypiera płatności zbliżeniowe
Planowanie Wydatków
Wakacje kredytowe ruszyć mają od czerwca
Planowanie Wydatków
Jakie zasady „mieszkania na start”? Jest projekt ustawy nowego kredytu
Planowanie Wydatków
"Mieszkanie na start" zastąpi "bezpieczny kredyt 2%": kto się załapie, a kto nie
Planowanie Wydatków
Koniec przyjmowania wniosków o „kredyt 2 proc.”. Rząd zapowiada zmiany
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy