Jak otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną

Dzięki programowi „Dobry Start” już od 1 września 2018 roku, każdy uczeń dostanie 300 złotych dofinansowania na książki i pomoce dydaktyczne.

Publikacja: 12.06.2018 18:11

Jak otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną

Foto: Adobe Stock

Premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie w sprawie wyprawki szkolnej. Wsparciem objętych zostanie 4,6 mln uczniów.

Dla kogo 300+?

Żeby otrzymać świadczenie „Dobry Start” nie trzeba spełniać żadnego kryterium dochodowego. Dofinansowanie wypłacane będzie raz w roku rozpoczynającym rok szkolny. Przysługiwać ma dzieciom do 18 roku życia. Granica wieku może być wydłużona – maksymalnie do osiągnięcia przez dziecko 20 roku życia, jeśli nauka rozpoczęła się przed 18 rokiem życia i jest kontynuowana lub do 24 roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych – niezależnie od momentu w jakim rozpoczęły naukę.

Świadczeniem nie są objęte dzieci uczęszczające do przedszkola, dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne, czyli tzw. „zerówki” oraz studenci rozpoczynający dalszą naukę po 18 roku życia. Nie otrzymają go również dzieci, które zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole – jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie. W przypadku dzieci objętych pieczą zastępczą świadczenie „Dobry start” będzie przysługiwało osobom sprawującym opiekę nad dzieckiem.

Dofinansowanie do wyprawki szkolnej będzie przyznawane m.in. na wniosek rodzica, opiekuna, rodziny zastępczej lub samego ucznia, o ile jest pełnoletni, nie pozostaje na utrzymaniu rodziców i rozpoczął edukację przed 18 rokiem życia.

Jego przyznawanie i wypłata będzie realizowana przez gminy, a w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych przez powiaty.

Jak, gdzie i od kiedy można składać wniosek o 300+?

Wnioski, podobnie jak w przypadku świadczenia wychowawcze z programu 500+, będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz za pośrednictwem banków krajowych.

Swoją gotowość na przyjmowanie wniosków z początkiem lipca zgłaszają Bank Pekao SA, PKO BP, Bank Pocztowy, Bank Millennium, Alior Bank, T-Mobile Usługi Bankowe, mBank i Orange Finanse. Nest Bank, Credit Agricole czy ING Bank Polski wciąż finalizują prace. Planują jednak, by również i ich klienci od 1 lipca mogli zawnioskować o dofinansowanie do wyprawki szkolnej z poziomu bankowości elektronicznej. W późniejszym terminie taka możliwość pojawi się w eurobanku, Citi Handlowym oraz banku BGŻ BNP Paribas. Jak informuje Joanna Błaszczyk z Biura Prasowego BGŻ BNP Paribas – Wyrażamy nadzieję, że nastąpi to w kolejnym miesiącu, od zadeklarowanej daty ze strony resortu. Zmian w systemie nie planuje na razie PlusBank. Oznacza to, że jego klienci będą musieli skorzystać z serwisu Ministerstwa (www.empatia.mpips.gov.pl ) lub tradycyjnych form wnioskowania.

Wnioski drogą tradycyjną będzie można składać od 1 sierpnia. Można będzie tego dokonać podczas osobistej wizyty w urzędzie lub wysyłając odpowiednie dokumenty pocztą. Mówiąc o urzędach mamy tu na myśli: urząd miasta lub gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko, a w przypadku powiatów – powiatowe centra pomocy rodzinie.

O pieniądze będzie można wnioskować tylko do końca listopada. Złożenie dokumentów po tym terminie oznacza utratę środków. Osoby, które zawnioskują o 300 + w lipcu i sierpniu mają gwarancję wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września. Dokumenty złożone we wrześniu i październiku będą rozpatrywane i wypłacane maksymalnie w ciągu 2 miesięcy.

Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Decyzja on-line

Decyzja administracyjna o przyznaniu świadczenia będzie wpływać na podany we wniosku adres e-mail. Osoby, które go nie podadzą dostaną pismo o możliwości odebrania decyzji we wskazanym urzędzie. Indywidualnie decyzje będą doręczane jedynie tym osobom w przypadku których nastąpiła odmowa przyznania świadczenia lub w przypadku których stwierdzono, że jego pobór się nie należy.

Darmowe podręczniki zostają

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada, że w najbliższych dniach rozpocznie kampanię informacyjną w szkołach na temat wyprawki 300 plus. Rodzice uczniów szkół podstawowych i gimnazjów nie mają powodów do zmartwień – ich dzieci, oprócz dodatkowych pieniędzy nadal będą mogły liczyć na bezpłatne podręczniki.

Planowanie Wydatków
BLIK wypiera płatności zbliżeniowe
Planowanie Wydatków
Wakacje kredytowe ruszyć mają od czerwca
Planowanie Wydatków
Jakie zasady „mieszkania na start”? Jest projekt ustawy nowego kredytu
Planowanie Wydatków
"Mieszkanie na start" zastąpi "bezpieczny kredyt 2%": kto się załapie, a kto nie
Planowanie Wydatków
Koniec przyjmowania wniosków o „kredyt 2 proc.”. Rząd zapowiada zmiany
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy