Kiedy opłaca się nadpłata kredytu hipotecznego?

Kredyt hipoteczny najczęściej zaciągamy na zakup mieszkania lub domu. Nic w tym dziwnego, bowiem niewiele osób dysponuje taką gotówką, która pozwala na zupełne sfinansowanie tego przedsięwzięcia.

Publikacja: 04.12.2018 16:20

Kiedy opłaca się nadpłata kredytu hipotecznego?

Foto: Adobe Stock

Ponadto kredyt hipoteczny jest jedną z najtańszych form zobowiązań finansowych. Z drugiej strony wiąże się on z dość długim terminem spłaty, sięgającym nawet kilkudziesięciu lat. Dlatego, decydując się na skorzystanie z kredytu hipotecznego, musimy przez… kilkaset miesięcy brać pod uwagę konieczność zapłacenia kolejnej raty. Stanowi to dość znaczne obciążenie domowego budżetu i nie pozwala na swobodne dysponowanie dochodami. W związku z tym wiele osób rozważa możliwość nadpłaty kredytu lub skrócenia terminu jego spłaty. Poniżej podpowiadamy, czy warto skorzystać z takiego rozwiązania jak nadpłata kredytu hipotecznego.

Czytaj także: Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego. Czy to możliwe?

Nadpłata kredytu – kiedy warto z niej skorzystać?

Obowiązująca w polskim prawie ustawa o kredycie hipotecznym gwarantuje konsumentowi możliwość jego spłaty przed terminem zapisanym w umowie, a także określa warunki takiej spłaty. Jeśli chcemy skorzystać z tej formy, powinniśmy na początku wystąpić z wnioskiem do banku, w którym wzięliśmy kredyt. Bank jest wówczas zobowiązany do udzielenia nam informacji o kosztach spłaty całości lub części kredytu przed terminem.

Należy również pamiętać, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu całkowity jego koszt ulega obniżeniu o odsetki i inne koszty przypadające za okres, o który skrócono termin obowiązujący w umowie, nawet jeśli koszty te poniesiemy już przed spłatą. Zasada ta dotyczy zarówno wcześniejszej spłaty całości, jak i części kredytu. Ponadto możliwość nadpłaty nie może być uzależniania przez banki od spełnienia przez nas dodatkowych warunków.

Zasadniczo nadpłata kredytu będzie dla nas zawsze korzystna. Nadpłacanie kredytu hipotecznego może polegać na tym, że pozostaniemy przy okresie spłaty, który jest ustalony w umowie, a w niektórych miesiącach będziemy po postu płacić wyższą ratę lub na tym, że jednocześnie z nadpłatą połączymy skrócenie terminu spłaty kredytu. To rozwiązanie jest bardziej korzystne, wymaga jednak podpisania dodatkowego aneksu do umowy, a to może wiązać się z faktem powtórnego sprawdzania przez bank naszej zdolności kredytowej.

Nadpłata kredytu hipotecznego – o czym jeszcze należy pamiętać?

Jeśli chcemy skorzystać z możliwości wcześniejszej spłaty kredytu, musimy pamiętać o tym, że wspomniana wcześniej ustawa daje również możliwość zastrzeżenia bankom w umowie tzw. rekompensaty związanej właśnie ze wcześniejszą spłatą. Jeśli chodzi o rekompensatę kredytu przy zmiennej stopie procentowej, bank może ją pobrać wyłącznie wtedy, gdy wcześniejsza spłata nastąpiła w okresie pierwszych 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytu hipotecznego.

Wysokość tej rekompensaty, nie może być większa niż wysokość odsetek, od tej części lub całości kredytu, która byłaby spłacona przed terminem w okresie roku od dnia faktycznej spłaty. Kwota tej rekompensaty jest również limitowana w ten sposób, że jej wysokość nie może przekroczyć 3% całej kwoty spłacanego kredytu hipotecznego.

Natomiast jeśli do końca umowy kredytowej pozostał mniej niż rok, kwota rekompensaty nie może być większa niż wysokość odsetek przypadających do zapłaty w okresie, do którego miała trwać umowa. Z kolei jeśli chodzi o nadpłatę kredytu hipotecznego ze stałą stopą oprocentowania, należy pamiętać, że nie mają wówczas zastosowania odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o odsetkach maksymalnych. Jednak bank ma obowiązek przestrzegania tych przepisów w chwili ustalania odsetek od całości kredytu hipotecznego oraz w chwili zawierania umowy kredytu.

Planowanie Wydatków
Rychły koniec podatku przy kupnie pierwszego mieszkania
Materiał Promocyjny
Gdy zapadną egipskie ciemności
Planowanie Wydatków
Nie mają gdzie mieszkać, zostają u rodziców. Tak źle jeszcze nie było
Planowanie Wydatków
Mieszkania drożeją, ale mniej niż wskazują średnie ceny ofertowe. Realne zmiany
Planowanie Wydatków
Co by było z kredytami, gdyby RPP obniżyła stopy procentowe o 25 pb.
Planowanie Wydatków
Ile Polacy wydadzą na Komunię, Dzień Matki i Dzień Dziecka w 2023 roku
Planowanie Wydatków
Gdzie po Bezpieczny Kredyt 2 proc.