Działania firmy Invest-Net Braniewski Tomasz mogą spowodować znaczne straty dla klientów – ostrzega Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Takie ostrzeżenie zostało opublikowane po raz pierwszy. – Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która weszła w życie w styczniu ubiegłego roku, umożliwiła prezesowi UOKiK taką nową formę komunikacji z konsumentami – tłumaczy Dorota Grudzień-Barbachowska, dyrektor warszawskiej delegatury UOKiK.

Jak podaje urząd, właściciel firmy Invest-Net Braniewski Tomasz z Warszawy prowadzi strony internetowe (m.in. ale-gratka.pl, bez-posrednikow.pl, ofertynet.com.pl, ale-gratka.com, alegratka.eu, top-gratka.pl). Można za ich pośrednictwem umieszczać na różnych portalach ogłoszenia dotyczące nieruchomości.

Klienci, aby skorzystać z oferty, powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy, zaakceptować regulamin i kliknąć link „Zgłoś ofertę”. Po umieszczeniu ogłoszenia klient dostaje informację o bezpłatnym trzymiesięcznym okresie testowania usługi. Nie jest natomiast należycie informowany, że po trzech bezpłatnych miesiącach za usługę trzeba płacić (za każdy kolejny miesiąc ok. 500 zł). Wiele osób dowiadywało się o tym dopiero z otrzymywanych wezwań do zapłaty.

Co więcej, klienci nie mają możliwości natychmiastowej rezygnacji z usług, ponieważ ustalony przez firmę okres wypowiedzenia wynosi od jednego do trzech miesięcy w zależności od umowy. Działania takie UOKiK uznał za bezprawne, naruszające zbiorowe interesy konsumentów. – W przypadku skorzystania z tego instrumentu przez prezesa UOKiK muszą być zgromadzone mocne dowody bezprawnego zachowania przedsiębiorcy – dodaje dyrektor Grudzień-Barbachowska.

Prezes urzędu musi postawić przedsiębiorcy zarzuty, co oznacza wszczęcie przeciwko niemu postępowania. Poza tym musi istnieć przesłanka, że działanie przedsiębiorcy powoduje znaczne straty czy inne niekorzystne skutki dla konsumentów.

W przypadku firmy Invest-Net kryteria te zostały spełnione. – Docierały do nas liczne skargi klientów, instytucji konsumenckich i rzeczników konsumentów. Poza tym śledzimy fora internetowe, portale społecznościowe, także doniesienia prasowe. Źródła te potwierdzały dużą aktywność przedsiębiorcy – tłumaczy Dorota Grudzień-Barbachowska.

Jak dodaje, przy podejmowaniu decyzji o publikacji ostrzeżenia istotne znaczenie miał fakt, że przedsiębiorca rozszerzał swoją działalność na kolejne strony internetowe. Ale teraz, jak sprawdziliśmy, większość z nich już nie działa.

Ostrzeżenie konsumenckie jest podawane do publicznej wiadomości między innymi na stronie internetowej UOKiK.

Urząd zapowiada, że z całą pewnością będzie sięgał po ten instrument, gdy tylko zajdzie taka potrzeba.

Z kolei ostrzeżenia publiczne przygotowuje Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Od 2004 r. jest tam prowadzona lista takich ostrzeżeń.

– Są na niej umieszczane podmioty i osoby fizyczne, wobec których zostało złożone zawiadomienie do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu przestępstwa polegającego na wykonywaniu bez licencji KNF czynności, które takiego zezwolenia wymagają – tłumaczy Maciej Krzysztoszek z Departamentu Komunikacji Społecznej KNF.

W 2015 roku lista poszerzyła się o 22 wpisy, z czego dziesięć dotyczyło prowadzenia działalności maklerskiej bez licencji KNF.

– W tym roku na liście ostrzeżeń został umieszczony jeden podmiot wykonujący czynności maklerskie bez zezwolenia – mówi Maciej Krzysztoszek.

Gdzie szukać informacji

1. Ostrzeżenia konsumenckie dotyczące działań przedsiębiorców naruszających zbiorowe interesy klientów, narażających ich na straty czy inne niekorzystne skutki są zamieszczane na stronie:

www.uokik.gov.pl

2. KNF publikuje ostrzeżenia publiczne dotyczące instytucji finansowych, które prowadzą działalność bez licencji KNF, choć jest ona wymagana. Lista znajduje się na stronie:

www.knf.gov.pl

3. Główny Inspektorat Sanitarny przygotowuje ostrzeżenia publiczne dotyczące żywności:

www.gis.gov.pl

4. Konsumenci, którzy chcą zawrzeć umowę lub mają problemy z przedsiębiorcą na etapie wykonywania umowy, mogą zwracać się do instytucji konsumenckich, świadczących bezpłatną pomoc prawną. Wykaz takich instytucji dostępny jest na stronie:

www.uokik.gov.pl

5. Konsumenci nabywający towary i usługi znajdą wiele przydatnych, praktycznych informacji na stronie:

www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl

6. Zainteresowani usługami finansowymi powinni zaglądać na stronę:

www.finanse.uokik.gov.pl