Kto dostanie odszkodowanie, gdyby doszło do pożaru albo innego tego typu zdarzenia: ja jako najemca czy właściciel mieszkania? – pyta czytelniczka.

Wynajęte mieszkanie może ubezpieczyć zarówno właściciel, jak i najemca, przy czym odszkodowanie otrzyma ubezpieczony wskazany w umowie jako właściciel mienia. Istnieje możliwość zawarcia umowy np. przez najemcę na rzecz wynajmującego lub odwrotnie. Ale odszkodowanie zawsze otrzyma właściciel ubezpieczonego mienia. W przypadku murów i elementów stałych będzie to właściciel mieszkania, więc z punktu widzenia najemcy najlepiej będzie, jeśli właściciel sam to ubezpieczy. Z kolei najemca może ubezpieczyć te elementy, których on jest właścicielem.

Zakres ochrony może obejmować zdarzenia losowe, czyli takie, na które nie mamy wpływu (np. pożar, opady śniegu, wichura, powódź), oraz szkody wyrządzone przez osoby trzecie (kradzież z włamaniem, dewastacja, stłuczenie szyb, itp.). Ubezpieczone mogą być stałe elementy nieruchomości zamontowane w mieszkaniu (np. wbudowane meble, zestawy mebli kuchennych, drzwi, okna wraz z zamknięciami i urządzeniami zabezpieczającymi, czujniki oraz instalacje sygnalizacji alarmowej, okładziny sufitów, ścian i podłóg na stałe związane z ich powierzchnią, schody wewnętrzne) oraz rzeczy ruchome, czyli np. meble, sprzęt RTV czy ubrania. Jeśli elementy stałe zostały zamontowane przez najemcę, to podobnie jak rzeczy ruchome do niego należące mogą zostać objęte umową ubezpieczenia na rzecz najemcy. Warto mieć rachunki, faktury lub inne dokumenty potwierdzające, że dane elementy czy rzeczy są naszą własnością. Pomoże to w szacowaniu ewentualnego odszkodowania w razie wystąpienia szkody.

Osoba wynajmująca od kogoś mieszkanie powinna mieć ubezpieczenie OC w życiu prywatnym z klauzulą odpowiedzialności za szkody wynikające z tytułu najmu. Daje to gwarancję pokrycia z polisy kosztów naprawy szkód wyrządzonych w mieszkaniu przez najemncę. OC zabezpiecza najemcę nie tylko przed roszczeniami właściciela mieszkania, ale również sąsiadów. Zadziała na przykład, gdy nieumyślnie zniszczymy element nieruchomości należący do właściciela lokalu lub gdy doprowadzimy do zalania sąsiada z dołu.