Zarządca nieruchomości musi mieć polisę OC

Jakie obowiązki mają właściciel domu i osoba z licencją zarządcy.

Publikacja: 03.02.2016 21:00

Zarządca nieruchomości musi mieć polisę OC

Foto: sxc.hu

Odśnieżanie chodnika to obowiązek wynikający z ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepis ustawowy wskazuje jasno, że właściciel nieruchomości jest zobowiązany do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu lub innych zanieczyszczeń z chodników, które są położone wzdłuż budynku. Za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Właściciel posesji musi dbać o oczyszczanie chodnika tylko wtedy, gdy przylega on bezpośrednio do jego działki. Nie musi tego robić, jeśli chodnik jest odgrodzony trawnikiem czy pasem zieleni. Nie musi też sprzątać chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów.

Śnieg znajdujący się na chodniku powinien być odgarniany i składowany w takim miejscu, aby nie powodował zakłóceń w ruchu pieszym oraz ruchu pojazdów. Chodnik powinien być utrzymany w takim stanie, aby korzystanie z niego nie narażało nikogo na uszkodzenie ciała (złamania, zwichnięcia itp.) ani na straty materialne (zniszczenie ubrania czy innych rzeczy). Oprócz chodnika przed domem trzeba zadbać też o dach, kiedy zalega na nim śnieg lub zwisają sople.

Jeżeli do wypadku dojdzie na chodniku, który jest otoczeniem drogi publicznej, wówczas odpowiedzialność ponosi zarządca drogi publicznej. Jest to odpowiednio: dla drogi krajowej – generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad, dla drogi wojewódzkiej – zarząd województwa, dla drogi powiatowej – zarząd powiatu, dla drogi gminnej – wójt (burmistrz, prezydent miasta). Za zaniedbania na przystankach odpowiada ten zakład komunikacji, który je użytkuje.

W przypadku domów wielorodzinnych odpowiedzialność za stan chodników, schodów czy dachów najczęściej ponoszą zarządcy nieruchomości (osoby fizyczne posiadające licencję zarządcy). Muszą oni kupić obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości. Minimalna suma gwarancyjna wynosi równowartość 50 tys. euro na zdarzenie. Wysokość składki zależy od wysokości przychodów zarządcy oraz przebiegu ubezpieczenia.

Zarządca odpowiada za szkodę poniesioną przez osobę trzecią (uszkodzenie ciała i mienia) w razie zawinionego działania lub zaniechania. Kiedy zarządcy można przypisać zaniedbanie? Na przykład wtedy, gdy nie odśnieżył chodnika lub zrobił to niedokładnie, nie usunął zwisających sopli z dachu (rzecz jasna, nie musi robić tego osobiście).

Ponadto, aby doszło do uruchomienia polisy, musi istnieć adekwatny związek przyczynowy między powstaniem szkody u osoby trzeciej a działaniem lub zaniechaniem zarządcy.

Odśnieżanie chodnika to obowiązek wynikający z ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepis ustawowy wskazuje jasno, że właściciel nieruchomości jest zobowiązany do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu lub innych zanieczyszczeń z chodników, które są położone wzdłuż budynku. Za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Polisy i ubezpieczenia
Odpowiedzialność za nieumyślne szkody lepiej przerzucić na ubezpieczyciela
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Polisy i ubezpieczenia
Inflacja niejedno ma imię. Te ubezpieczenie zdrożeją
Polisy i ubezpieczenia
Link4 zwiera szyki z kolejnym bankiem
Polisy i ubezpieczenia
Płać za lekarza, albo czekaj latami w kolejce. Ceny za wizytę u specjalisty
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Polisy i ubezpieczenia
Wynajem, czyli co warto wiedzieć dla bezpieczeństwa
Polisy i ubezpieczenia
Jak zaoszczędzić na polisie i mieć dobrą ochronę