Przepisy stanowią, że zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje m.in. wtedy, gdy pojazd został wyrejestrowany lub gdy została udokumentowana trwała jego utrata; chodzi rzecz jasna o inne okoliczności niż sprzedaż.

W opisanej przez pana sytuacji rozwiązanie umowy z ubezpieczycielem następuje na skutek tego, że auto zostało oddane na złom (trwała utrata), co potrafi pan udokumentować. W związku z tym to pan jest uprawniony do otrzymania zwrotu składki. Towarzystwo powinno zwrócić pieniądze za niewykorzystany okres ubezpieczenia niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania przez ubezpieczyciela wiadomości o rozwiązaniu umowy.

Kiedy zwrot składki należy się poprzedniemu właścicielowi pojazdu? Wtedy, gdy umowa ubezpieczenia OC uległa rozwiązaniu, ponieważ wypowiedział ją nowy właściciel auta. W pozostałych przypadkach zwrot należy się osobie, która jest w danym momencie właścicielem samochodu. ©?

Pytania dotyczące ubezpieczeń prosimy przysyłać na adres elektroniczny: r.skibinska@rp.pl lub b.zulawnik@rp.pl. Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć.