Prawie co drugi Polak w ciągu ostatniego półrocza rozważał lub zdecydował się na zakup takiej polisy – wynika z badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia  na zlecenie firmy ubezpieczeniowej Ergo Hestia. 63 proc. z nas najchętniej kupiłaby ubezpieczenie na życie i zdrowie u agenta ubezpieczeniowego. Często jednak nie wiemy, jakiego typu ochronę mogą zapewnić nam takie polisy.

Warto sprawdzić: Polacy nie mają pojęcia, co przysługuje im z polisy komunikacyjnej

Jak pokazują badania, najczęściej boimy się poważnej choroby (70 proc.) oraz braku pracy (61 proc.).

W równym stopniu niepokoje wzbudza u nas możliwość choroby lub utraty najbliższych – rodziców oraz dzieci, a także wypadku. Każdą z tych kategorii wskazało 37  proc. badanych. O dzieci częściej boją się kobiety (44 proc. ) niż mężczyźni (30 proc. ). Obawy skłaniają nas ku większej ostrożności i podejmowania działań w celu zabezpieczenia finansowego.

Aż 66  proc. Polaków deklaruje, że oszczędza w związku z obawą o najbliższą przyszłość. 58  proc. jako formę zabezpieczenia traktuje pracę zarobkową. Równocześnie blisko połowa Polaków (46 proc. ) w ciągu ostatniego półrocza rozważało lub zdecydowało się na zakup polisy na życie.

Nie wiemy, co daje polisa na życie

Choć w ostatnich miesiącach wykazujemy większe zainteresowanie ubezpieczeniami na życie i zdrowie, często nie do końca wiemy, jakiego typu ochronę mogą zapewnić nam tego typu polisy. 64  proc. prawidłowo wskazuje, że ubezpieczenie na życie i zdrowie może zapewnić świadczenie rodzinie w przypadku śmierci osoby objętej ochroną. Jednak już nieco ponad połowa ankietowanych (54 proc. ) utożsamia ubezpieczenie na życie i zdrowie z ochroną w sytuacji, gdy ulegnie wypadkowi. Wiedzę o tym, że ubezpieczenie na życie i zdrowie może zapewnić odszkodowanie w przypadku poważnego zachorowania, takiego jak rak, wylew czy udar, posiada nieco połowa ankietowanych (51 proc. ). Rzadko wiążemy też tego typu polisy z możliwością otrzymania odszkodowania w przypadku wypadku lub utraty dziecka (31 proc.). 15 proc. ankietowanych nie jest w ogóle w stanie wskazać, co może dać ubezpieczenie na życie i zdrowie.

Warto sprawdzić: Co daje ubezpieczenie na życie dla seniora. Czy warto?

Niska świadomość ubezpieczeń życiowych może rzutować na sposób, w jaki zawieramy tego typu umowy.

Polacy są w większości tradycjonalistami, jeżeli chodzi o sposób zakupu ubezpieczenia na życie. 63 proc. udałoby się w tym celu do agenta ubezpieczeniowego, choć aż 17 proc. osób w tej grupie zdecydowałoby się na kontakt z agentem przez internet lub telefon. Z kolei 26 proc. ankietowanych deklaruje, że chętnie kupiłoby taką polisę bezpośrednio w firmie ubezpieczeniowej, korzystając ze zdalnych form kontaktu. Jedynie 9 proc. poradziłoby się doradcy w banku. Tylko 2 proc. ankietowanych wskazało inne formy zakupu, do których można zaliczyć np. porównywarki internetowe.

Budżet, który możemy przeznaczyć na zakup ubezpieczenia na życie jest bardzo zróżnicowany. 21 proc. ankietowanych mogłaby przeznaczyć na ten cel do 50 zł rocznie, 31 proc. ankietowanych 50-100 zł, a 20 proc. od 100 do 300 zł. 16 proc. deklaruje, że wydałaby kwotę powyżej 300 zł. 12 proc. chciałoby kupić polisę, ale nie jest w stanie przeznaczyć na nią żadnego budżetu.

Warto sprawdzić: Na prywatną opiekę zdrowotną wyłożymy więcej

Bezpieczna kwota na koncie

Wyniki badania pokazują też, jakie kwoty zapewniłyby Polakom poczucie minimalnego bezpieczeństwa, gdyby znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. 30 proc. badanych poczułoby się bezpiecznie z kwotą 50 tys. zł na koncie, a 33 proc. badanych z min. 100 tys. zł. Oznacza to, że posiadając oszczędności na poziomie 50-100 tys. zł, aż 63 proc. rodaków czuje się zabezpieczona finansowo. 21 proc. zyskałoby takie przeświadczenie mając 500 tys. zł oszczędności, a 10 proc. 1 mln złotych. 6 proc. deklaruje, że poczucie bezpieczeństwa dałaby im dopiero kwota na poziomie 1 mln zł lub więcej.