Przeciętna stopa zwrotu, ale niskie ryzyko i opłaty

UniWIBID Plus to – obok UniLokaty – drugi fundusz z oferty Union Investment TFI inwestujący w polskie obligacje korporacyjne.

Publikacja: 11.11.2015 21:00

Przeciętna stopa zwrotu, ale niskie ryzyko i opłaty

Foto: Bloomberg

Fundusze te się różnią, ale odmienność ich cech nie ma wielkiego znaczenia.

W UniWIBID Plus mamy m.in. wyższy limit pierwszej wpłaty (równowartość 40 tys. euro), co wynika z formy prawnej; jest to specjalistyczny fundusz otwarty (SFIO). W konsekwencji UniWIBID Plus to propozycja głównie dla zamożnych klientów oraz dla przedsiębiorstw.

Z perspektywy firm ważne jest zarówno ograniczone ryzyko, jak i niska zmienność jednostki uczestnictwa funduszu. Wynika to z przyjętej metody wyceny instrumentów wchodzących w skład portfela (metoda efektywnej stopy procentowej). Gdy stopy procentowe są niskie, nie bez znaczenia okazuje się również regularne osiąganie wyników powyżej benchmarku, czyli wzorca do porównań (stawka WIBID 1M). W ciągu 12 miesięcy fundusz zarobił o ponad 1 pkt proc. więcej, niż wyniosła zmiana benchmarku. To sprawia, że UniWIBID Plus jest popularny wśród klientów. Przez ostatnie dwa lata wartość jego aktywów zwiększyła się o 0,5 mld zł, obecnie wynosi ok. 0,8 mld zł.

W skład portfela funduszu wchodzą wyłącznie obligacje nieskarbowe oraz depozyty (bardzo mało). Takie podejście nie jest zbyt często praktykowane w polskich funduszach papierów korporacyjnych; zwykle papiery skarbowe odgrywają mimo wszystko istotną rolę.

Trzon portfela UniWIBID Plus stanowią obligacje emitowane przez banki. Stopień dywersyfikacji inwestycji nie budzi zastrzeżeń, choć jest wyjątek. Na koniec czerwca (ostatnie dostępne dane) udział papierów dłużnych spółki Canpack przekraczał 7,6 proc. aktywów.

Stopy zwrotu funduszu są niezłe, ale zbyt niskie, aby mógł on skutecznie rywalizować z konkurentami. Natomiast zdecydowanie korzystniejsze dla klientów są opłaty (poniżej średniej w grupie). W UniWIBID Plus nie ma opłaty manipulacyjnej przy zakupie jednostek, co nie jest powszechne wśród konkurentów.

Jak podkreśla firma Analizy Online, fundusz co prawda nie zachwyca wynikami, ale prezentuje ponadprzeciętną jakość w innych dziedzinach, takich jak skład portfela, opłaty, bezpieczeństwo). Dlatego przyznano mu ocenę na poziomie czterech gwiazdek.

Fundusze te się różnią, ale odmienność ich cech nie ma wielkiego znaczenia.

W UniWIBID Plus mamy m.in. wyższy limit pierwszej wpłaty (równowartość 40 tys. euro), co wynika z formy prawnej; jest to specjalistyczny fundusz otwarty (SFIO). W konsekwencji UniWIBID Plus to propozycja głównie dla zamożnych klientów oraz dla przedsiębiorstw.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Bezpieczna przystań, czyli po co oszczędzać w złocie
Portfel inwestycyjny
Inflacja uderzyła w oprocentowanie obligacji skarbowych. Jak nie stracić?
Rynki finansowe
Jak Chiny zarzynają kurę znoszącą złote jaja
Portfel inwestycyjny
Centra usług: szlifujący się diament
Portfel inwestycyjny
Inwestorzy w oczekiwaniu na obniżki stóp procentowych
Portfel inwestycyjny
Przy wysokim wzroście płac w 2024 r. oszczędności Polaków mogą dalej rosnąć