Zagraniczni zarządzający też popełniają błędy

NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych działa w formule master-feeder, czyli funduszu inwestującego wszystkie lub prawie wszystkie środki w inny fundusz, najczęściej zagraniczny.

Publikacja: 10.09.2017 08:51

Zagraniczni zarządzający  też popełniają błędy

Foto: Bloomberg

Głównym składnikiem jego portfela (95 proc.) są jednostki uczestnictwa funduszu luksemburskiego NN (L) European High Dividend.

W centrum zainteresowania zarządzających funduszem źródłowym znajdują się akcje spółek dywidendowych notowane na giełdach Europy Zachodniej, wycenione poniżej tego, na co wskazywałaby analiza ich kondycji ekonomicznej. Takie podejście powinno zapewnić rezultaty lepsze od benchmarku (wzorca do porównań), którym jest tym razem indeks MSCI Europe.

Praktyka pokazuje jednak, że zarówno w krótkim, jak i długim okresie wyniki funduszu są słabsze od wzorca. NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych rzadko zajmuje miejsce w górnej połowie zestawień stóp zwrotu funduszy akcji europejskich rynków rozwiniętych.

Warto też pamiętać, że ryzyko walutowe jest zabezpieczone tylko na poziomie rozliczeń między polskim „opakowaniem” a funduszem źródłowym. Natomiast na poziomie funduszu bazowego zmiany kursów walut (np. euro do funta brytyjskiego) mają znaczący wpływ na ostateczny wynik inwestycji.

Ponadto fundusz pobiera jedną z najwyższych opłat manipulacyjnych w grupie, co niewątpliwie jest jego wadą.

Podsumowując, NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych, zdaniem Analiz Online, nie należy do funduszy wyróżniających się na tle podobnych konkurentów. Pełną ocenę osiąganych stóp zwrotu uniemożliwia jednak fakt, że odpowiednio liczna i reprezentatywna grupa funduszy porównywalnych z NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych istnieje stosunkowo niedługo (mniej więcej od roku). Biorąc pod uwagę dotychczasową historię funduszu i brak istotnych atutów, Analizy Online przyznały mu ocenę na poziomie trzech gwiazdek. Fundusz może zainteresować inwestorów długoterminowych, chcących lokować w Europie Zachodniej. Jednak do tej pory nie zasłużył na ocenę wyższą niż neutralna. —jam

Głównym składnikiem jego portfela (95 proc.) są jednostki uczestnictwa funduszu luksemburskiego NN (L) European High Dividend.

W centrum zainteresowania zarządzających funduszem źródłowym znajdują się akcje spółek dywidendowych notowane na giełdach Europy Zachodniej, wycenione poniżej tego, na co wskazywałaby analiza ich kondycji ekonomicznej. Takie podejście powinno zapewnić rezultaty lepsze od benchmarku (wzorca do porównań), którym jest tym razem indeks MSCI Europe.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Portfel inwestycyjny
Inflacja uderzyła w oprocentowanie obligacji skarbowych. Jak nie stracić?
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Rynki finansowe
Jak Chiny zarzynają kurę znoszącą złote jaja
Portfel inwestycyjny
Centra usług: szlifujący się diament
Portfel inwestycyjny
Inwestorzy w oczekiwaniu na obniżki stóp procentowych
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Portfel inwestycyjny
Przy wysokim wzroście płac w 2024 r. oszczędności Polaków mogą dalej rosnąć