Oprocentowanie dwuletnich papierów skarbowych sprzedawanych w PKO BP (a także przez internet) wynosi 2 proc. w skali roku. W przypadku pozostałych obligacji w pierwszym okresie odsetkowym jest to odpowiednio: 2,1 proc. (trzylatki), 2,3 proc. (czterolatki) oraz 2,5 proc. (dziesięciolatki). Marże uwzględniane przy wyliczaniu oprocentowania papierów czteroletnich i dziesięcioletnich w kolejnych latach zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie. Wynoszą 1,25 pkt proc. w przypadku pierwszego rodzaju papierów i 1,5 pkt – dla obligacji dziesięcioletnich. Marże są dodawane do wskaźnika inflacji.

Odsetki od papierów trzyletnich są ustalane raz na sześć miesięcy na podstawie stawki WIBOR 6M, zgodnie z którą banki pożyczają sobie pieniądze.