Odsetki porównywalne jak na lokatach

Wyższe oprocentowanie przeważnie dotyczy tylko określonej kwoty lub krótkiego okresu.

Publikacja: 01.06.2016 20:42

Odsetki porównywalne jak na lokatach

Foto: Bloomberg

Najwyżej oprocentowane konto lokacyjne oferuje Bank Pocztowy. Jest to Pocztowe Konto 500+ z odsetkami 4 proc. w skali roku. Stawka ta dotyczy jednak tylko nowych środków do kwoty 5 tys. zł. Za otwarcie konta opłata nie jest pobierana.

W BOŚ Banku na wyższe oprocentowanie (3,25 proc.) może liczyć osoba posiadająca ROR w tej instytucji z wpływami w wysokości minimum 1 tys. zł miesięcznie. Oferta obowiązuje przez pięć miesięcy od zawarcia umowy. Wyższe odsetki są wypłacane od kwoty do 50 tys. zł.

W Idea Banku stawka 3 proc. przysługuje w pierwszym miesiącu kalendarzowym po założeniu konta oszczędnościowego. Dotyczy kwoty do 100 tys. zł (powyżej – 1,50 proc.). W kolejnych miesiącach 3 proc. jest naliczane od kwoty nieprzekraczającej równowartości 110 proc. średniego miesięcznego salda z poprzedniego miesiąca. Poza tym trzeba na rachunku oszczędnościowym utrzymać saldo nie niższe niż w poprzednim miesiącu i przelać na niego minimum 10 proc. przeciętnego miesięcznego salda z ubiegłego miesiąca.

Bank BPH proponuje Konto Pracowite z oprocentowaniem 2,75 proc. dla kwoty do 50 tys. zł (nadwyżka – 0,75 proc.).

Oferta Banku Millennium dotyczy osób posiadających Konto 360°. Obowiązuje przez cztery miesiące od podpisania umowy. Obejmuje tylko nowe środki do kwoty 100 tys. zł. Oprocentowanie wynosi wtedy 2,7 proc.

W BGŻOptima 2,6 proc. dostanie osoba deponująca nowe środki do 100 tys. zł. Standardowe zmienne oprocentowanie wynosi 1,5 proc.

Średnie oprocentowanie kont oszczędnościowych to 1,47 proc. w skali roku. Jest porównywalne z przeciętnym oprocentowaniem depozytów trzymiesięcznych.

Portfel inwestycyjny
Inflacja uderzyła w oprocentowanie obligacji skarbowych. Jak nie stracić?
Rynki finansowe
Jak Chiny zarzynają kurę znoszącą złote jaja
Portfel inwestycyjny
Centra usług: szlifujący się diament
Portfel inwestycyjny
Inwestorzy w oczekiwaniu na obniżki stóp procentowych
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Portfel inwestycyjny
Przy wysokim wzroście płac w 2024 r. oszczędności Polaków mogą dalej rosnąć