Odsetki porównywalne jak na lokatach

Wyższe oprocentowanie przeważnie dotyczy tylko określonej kwoty lub krótkiego okresu.

Publikacja: 01.06.2016 20:42

Odsetki porównywalne jak na lokatach

Foto: Bloomberg

Najwyżej oprocentowane konto lokacyjne oferuje Bank Pocztowy. Jest to Pocztowe Konto 500+ z odsetkami 4 proc. w skali roku. Stawka ta dotyczy jednak tylko nowych środków do kwoty 5 tys. zł. Za otwarcie konta opłata nie jest pobierana.

W BOŚ Banku na wyższe oprocentowanie (3,25 proc.) może liczyć osoba posiadająca ROR w tej instytucji z wpływami w wysokości minimum 1 tys. zł miesięcznie. Oferta obowiązuje przez pięć miesięcy od zawarcia umowy. Wyższe odsetki są wypłacane od kwoty do 50 tys. zł.

W Idea Banku stawka 3 proc. przysługuje w pierwszym miesiącu kalendarzowym po założeniu konta oszczędnościowego. Dotyczy kwoty do 100 tys. zł (powyżej – 1,50 proc.). W kolejnych miesiącach 3 proc. jest naliczane od kwoty nieprzekraczającej równowartości 110 proc. średniego miesięcznego salda z poprzedniego miesiąca. Poza tym trzeba na rachunku oszczędnościowym utrzymać saldo nie niższe niż w poprzednim miesiącu i przelać na niego minimum 10 proc. przeciętnego miesięcznego salda z ubiegłego miesiąca.

Bank BPH proponuje Konto Pracowite z oprocentowaniem 2,75 proc. dla kwoty do 50 tys. zł (nadwyżka – 0,75 proc.).

Oferta Banku Millennium dotyczy osób posiadających Konto 360°. Obowiązuje przez cztery miesiące od podpisania umowy. Obejmuje tylko nowe środki do kwoty 100 tys. zł. Oprocentowanie wynosi wtedy 2,7 proc.

W BGŻOptima 2,6 proc. dostanie osoba deponująca nowe środki do 100 tys. zł. Standardowe zmienne oprocentowanie wynosi 1,5 proc.

Średnie oprocentowanie kont oszczędnościowych to 1,47 proc. w skali roku. Jest porównywalne z przeciętnym oprocentowaniem depozytów trzymiesięcznych.

Najwyżej oprocentowane konto lokacyjne oferuje Bank Pocztowy. Jest to Pocztowe Konto 500+ z odsetkami 4 proc. w skali roku. Stawka ta dotyczy jednak tylko nowych środków do kwoty 5 tys. zł. Za otwarcie konta opłata nie jest pobierana.

W BOŚ Banku na wyższe oprocentowanie (3,25 proc.) może liczyć osoba posiadająca ROR w tej instytucji z wpływami w wysokości minimum 1 tys. zł miesięcznie. Oferta obowiązuje przez pięć miesięcy od zawarcia umowy. Wyższe odsetki są wypłacane od kwoty do 50 tys. zł.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Portfel inwestycyjny
Lokaty, nieruchomości, akcje, obligacje, złoto. Tak Polacy chronią oszczędności
Portfel inwestycyjny
Auta spalinowe, węgiel, CO2, tania Tesla. Klimatyczny przegląd dla inwestorów
Portfel inwestycyjny
Klimatyczny przegląd dla inwestorów. Rośnie szansa na tani, zielony prąd
Portfel inwestycyjny
Gitary na celowniku inwestorów. Osłupiające ceny
Portfel inwestycyjny
Spółki z GPW, które mogą liczyć na udany 2021 rok. Akcje, które dają zarobić
Materiał Promocyjny
Finansowanie projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii