Portfele modelowe – inwestycje dla zapracowanych

Ciekawą alternatywą dla wygodnych inwestorów mogą być zdywersyfikowane portfele modelowe.

Publikacja: 13.03.2019 18:32

Portfele modelowe – inwestycje dla zapracowanych

Foto: Adobe Stock

Oszczędzanie powinno być efektywne, a nie jest to łatwe przy obecnych stopach procentowych. Nie każdy ma też czas na samodzielne inwestowanie na rynku kapitałowym. Wyjściem może być kupowanie jednostek funduszy inwestycyjnych, ale nie tylko. W ofercie banków, towarzystw funduszy inwestycyjnych i ubezpieczycieli znajdują się również portfele modelowe. Ich zaletą jest zdywersyfikowanie inwestycji między różne klasy aktywów i rynki, nad czym czuwają analitycy i doradcy inwestycyjni.

Warto sprawdzić: Obligacje rynków wschodzących mogą dać ponad 6 proc.

Portfel dla każdego…

Zainteresowani inwestowaniem muszą określić swój profil inwestycyjny wskazujący na stopień doświadczenia na rynku, akceptowany poziom ryzyka i horyzont inwestycyjny. Pomoże to w wyborze portfela lub kilku portfeli modelowych, które różnią się strategiami.

W TFI BGŻ BNP Paribas jest np. do wyboru siedem strategii i do każdej przypisany jest benchmark. Przed podjęciem decyzji można więc na podstawie wyników historycznych sprawdzić, jak poszczególne portfele zachowywały się nie tylko podczas dobrej koniunktury, ale również gorszej. To ważne, ponieważ dobra strategia powinna się sprawdzać w czasie bessy i dawać lepsze efekty niż indeks odniesienia.

Wszystkie portfele zbudowane są z czterech lub pięciu subfunduszy wchodzących w skład funduszu BGŻ BNP Paribas. Nie trzeba jednak kupować poszczególnych. Zlecenie na dany portfel obejmuje wszystkie, a podział wpłaty jest dzielony automatycznie między subfundusze inwestujące w Polsce lub inwestujące na naszym rynku i na rynkach zagranicznych. Zaletą oferty jest niski próg wejścia – 10 tys. zł.

Tyle samo wpłaca się w Banku Millennium do Programu Inwestycyjnego Wygodny Portfel łączącego inwestycję z ubezpieczeniem. Do wyboru są trzy portfele modelowe. Wszystkie są codziennie monitorowane i zarządzający na bieżąco reagują na zmieniającą się koniunkturę, dobierając do portfela 45–60 proc. funduszy Millennium TFI i resztę z 350 funduszy zarządzanych przez kilkanaście firm inwestycyjnych.

W mBanku Portfele Modelowe zastąpiły cztery Portfele Funduszowe: agresywny, zrównoważony, stabilnego wzrostu i konserwatywny. Wszystkie są przeznaczone dla klientów korzystających z usług private banking. Jest to oferta, podobnie jak Program Inwestycyjny Wygodny Portfel w Millennium, związana z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, a więc polisą na życie. Takich produktów jest na rynku najwięcej. Są też najbardziej dostępne finansowo.

…i dla zamożnych

W ofertach biur maklerskich minimalna kwota inwestycji jest znacznie większa niż w bankach czy towarzystwach ubezpieczeniowych. Copernicus Securities oferuje np. Program Inwestycyjny Mój Kapitał Premium inwestorom, którzy się zdecydują na wpłatę co najmniej 100 tys. zł. Do wyboru są cztery strategie uzależnione od preferencji i oczekiwań: Depozytowa, Stabilna, Optymalna lub Wzrostowa. W pierwszej pieniądze są zainwestowane w subfundusz skarbowy. W pozostałych pieniądze są dzielone między cztery fundusze: subfundusz Best Brands, innowacji i wzrostu oraz skarbowy – w odpowiednich proporcjach. Pieniądze z każdej ze strategii można wycofać w każdej chwili bez opłat likwidacyjnych, ale ci, którzy pozostaną w programie na rekomendowany czas, mogą liczyć na bonus w wysokości do 30 proc. pobranych opłat za zarządzanie subfunduszami, w które się inwestowało.

W Efix DM wysokość wpłaty zależy od portfela. Do Dynamicznych Spółek, portfela, do którego dobierane są małe i średnie spółki notowane na GPW, wystarczy wpłacić 100 tys. zł. Do portfela Dużych Spółek, w którym znajduje się od 0 do 100 proc. akcji spółek wchodzących w skład indeksu WIG30, oraz na Strategię Dywidendową przyjmowane są wpłaty od 400 tys. zł. Największa wpłata – 1 mln zł – dotyczy Strategii Dywidendowej Plus ze względu na włączanie do portfela, obok spółek polskich charakteryzujących się wysoką stopą dywidendy i dużą płynnością obrotu, ETF-ów dywidendowych spółek z rozwiniętych rynków europejskich oraz ze Stanów Zjednoczonych.

Efix oferuje również portfele funduszowe. W tej grupie określanej jako Fundusze Aktywne znajdują trzy: Bezpieczny, Zrównoważony i Agresywny, do których wpłaty wynoszą po minimum 200 tys. zł.

Świat w portfelu

Oferowane przez Efix portfele są bardzo zdywersyfikowane. Dobierane są do nich akcje, obligacje i towary notowane na różnych rynkach – poza polskim również na rynkach rozwiniętych oraz rozwijających się. W Bezpiecznym znajdują się fundusze obligacji skarbowych, obligacji korporacyjnych, fundusze rynku pieniężnego oraz certyfikaty inwestycyjne zamkniętych funduszy inwestycyjnych. Alokacja poszczególnych papierów zależy od koniunktury i może wynosić od 0 do 100 proc. W strukturze modelowej strategii Zrównoważonej może się znajdować od 0 do 50 proc. funduszy akcyjnych, od 0 do 100 proc. papierów dłużnych i od 0 do 100 proc. rynku pieniężnego. W Agresywnej dobierane są fundusze jednostki uczestnictwa polskich oraz zagranicznych funduszy akcyjnych, obligacyjnych i rynku pieniężnego oraz certyfikaty inwestycyjne zamkniętych funduszy inwestycyjnych. W każdym przypadku ich udział może się wahać od 0 do 100 proc.

Oszczędzanie powinno być efektywne, a nie jest to łatwe przy obecnych stopach procentowych. Nie każdy ma też czas na samodzielne inwestowanie na rynku kapitałowym. Wyjściem może być kupowanie jednostek funduszy inwestycyjnych, ale nie tylko. W ofercie banków, towarzystw funduszy inwestycyjnych i ubezpieczycieli znajdują się również portfele modelowe. Ich zaletą jest zdywersyfikowanie inwestycji między różne klasy aktywów i rynki, nad czym czuwają analitycy i doradcy inwestycyjni.

Warto sprawdzić: Obligacje rynków wschodzących mogą dać ponad 6 proc.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Rynek Kapitałowy
Polskie akcje z brzydkiego kaczątka zamieniły się w pięknego łabędzia
Rynek Kapitałowy
W co inwestować w 2024 roku. Specjaliści polecają
Rynek Kapitałowy
Duże spółki z WIG20 na celowniku inwestorów. Które wybrać?
Rynek Kapitałowy
Branże z GPW, które mogą pozytywnie zaskoczyć po zmianie rządu
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Rynek Kapitałowy
W Revolut moża handlować akcjami spółek z Europy od 1 euro
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał