W dobrowolnym ubezpieczeniu AC obowiązki ubezpieczonego należy ustalać w oparciu o treść zawartej umowy i jej ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU). Najczęściej obowiązki te polegają m.in. na przedstawieniu posiadanych dowodów dotyczących zajścia wypadku ubezpieczeniowego lub poniesionych kosztów.

Zakład ubezpieczeń musi udowodnić fakty, które wpływają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności, a jeśli ubezpieczony przedkłada fakturę za naprawę, to ubezpieczyciel powinien ją uznać. Jeśli podważa jej wiarygodność, powinien to udowodnić. Żądanie faktur źródłowych potwierdzających rodzaj i źródło pochodzenia części jest natomiast ingerowaniem w obszar działalności gospodarczej przedsiębiorcy i związanej z tą działalnością tajemnicy handlowej. Właścicieli zakładów naprawczych niezwiązanych z ubezpieczycielem umową o dokonywanie napraw bezgotówkowych, nie wiąże z tym zakładem ubezpieczeń żaden stosunek prawny, więc tym bardziej nie muszą na żądanie ubezpieczyciela okazywać żadnych faktur dotyczących zakupu części, nie muszą ich też zresztą okazywać właścicielowi pojazdu.