Senior z polisą na wakacjach

Starsi ludzie za ubezpieczenie turystyczne często płacą sporo więcej niż ludzie młodzi czy w średnim wieku, ale także oni mogą znaleźć dla siebie ofertę atrakcyjną cenowo, tylko muszą poszukać.

Publikacja: 18.06.2018 15:24

Senior z polisą na wakacjach

Foto: Adobe Stock

Wiek coraz rzadziej jest przeszkodą w poruszaniu się po świecie. Osoby starsze, o ile pozwalają im na to finanse, przemieszczają się po świecie, a w czasie wojaży nierzadko spędzają aktywnie czas. Z wiekiem przeważnie przybywa ostrożności i seniorzy bardziej niż ludzie młodzi dbają o ubezpieczenie.

Przed podróżą po Unii Europejskiej oraz po Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii warto wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). EKUZ dla osób pobierających świadczenie emerytalne wystarcza aż na pięć lat, podczas gdy inne osoby muszą tę kartę wyrabiać co roku.

W przypadku polis turystycznych seniorzy nie są już uprzywilejowani. Wręcz przeciwnie, niektórzy ubezpieczyciele preferują młodszych klientów i drogo liczą za składki dla osób starszych, inne towarzystwa nie uzależniają wysokości składki od wieku. O wiek nie pyta np. TU Europa oraz Axa. Dla polisy na dwutygodniowy wyjazd dla starszej osoby w różnych towarzystwach różnice w składkach sięgają nawet kilkaset złotych, dlatego przed zakupem warto porównać oferty kilku towarzystw.Przykładowo 76-latek za polisę na dwutygodniowy wyjazd do Włoch o średnim zakresie ochrony, w wariancie rekomendowanym przez ubezpieczyciela, kupowaną w serwisie internetowym, zapłaci w firmie Uniqa 95,25 zł, w Elvii 163,54 zł, a w Warcie 659 zł. A w Avivie nie kupi polisy w ogóle, gdyż jest za stary. Polisę można kupić w tym towarzystwie do ukończenia 75 roku życia.

Z wiekiem narastają problemy ze zdrowiem. Jeśli chorujemy przewlekle, a do takich chorób zaliczają się problemy z krążeniem czy nadciśnienie, to większość ubezpieczycieli w polisach turystycznych w podstawowym zakresie nie zapewni zwrotu kosztów leczenia, gdy w czasie podróży dojdzie do zaostrzenia choroby przewlekłej. Osoby, które cierpią na takie choroby, powinny wykupić dodatkowa ochronę. Rozszerzenie ochrony nie jest tanie, koszt polisy potrafi pójść w gore nawet o 200 proc. Okazuje się, że w niektórych towarzystwach zwyżka za ochronę za następstwa i zaostrzenie chorób przewlekłych dla osób starszych jest znacznie większa niż to ma miejsce w przypadku osób młodych. Tak jest np. w ERV.

Porównaliśmy ceny polis dla osób starszych w kilku towarzystwach ubezpieczeniowych, w opcji zakupu przez stronę internetową ubezpieczyciela. Wybraliśmy wariant rekomendowany przez ubezpieczyciela.

I. Cena polisy turystycznej na dwutygodniowy wyjazd do Włoch dla osoby w wieku 71 lat, nie chorującej przewlekle. W nawiasie podane sumy ubezpieczenia, , KL – koszty leczenia, NNW – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, OC – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

 • Elvia (KL 40 tys. euro, NNW 2,5 tys. euro, OC brak) – 163,54 zł
 • Warta (KL 120 tys. zł, NNW 10 tys. zł., OC 50 tys. ) – 659 zł
 • PZU (KL 160 tys. zł, NNW 100 tys. zł OC 100 tys. zł) – 101,25 zł
 • ERV (KL 100 tys. zł NNW 40 tys. zł, OC 100 tys. zł) – 127,50 zł
 • TU Europa (KL 300 tys zł., NNW 25 tys. zł, OC 100 tys. zł) – 97,50 zł
 • Aviva (KL 300 tys., OC 50 tys. zł, NNW 20 tys. zł) – 153 zł
 • Axa (KL 150 tys. euro, NNW 6 tys. euro, OC za szkody osobowe 80 tys. euro, za szkody rzeczowe 8 tys. euro) -106,50 zł
 • Uniqa (KL 100 tys. zł NNW 40 tys. zł, OC 150 tys. zł) – 95,25 zł
 • Allianz (KL 200 tys. zł, NNW 20 tys. zł, OC 50 tys. zł) – 143,55 zł
 • Nationale Nederlanden (KL 200 tys. zł, NNW 25 tys. zł, OC 100 tys. zł) – 112,23 zł
 • Generali (KL 200 tys. zł, NNW 40 tys. zł, OC 100 tys. zł) 122 zł

II. Cena polisy turystycznej na dwutygodniowy wyjazd do Meksyku dla osoby w wieku 76 lat, chorującej przewlekle. W nawiasie podane sumy ubezpieczenia, , KL – koszty leczenia, NNW – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, OC – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

 • Elvia (KL 40 tys. euro, NNW 2,5 tys. euro, OC brak) – 394,88 zł
 • Warta (KL 120 tys. zł, NNW 10 tys. zł., OC 50 tys. ) – 659 zł
 • PZU (KL 180 tys. zł, NNW 100 tys. zł, OC 150 tys. zł) – 264,15 zł
 • ERV (KL 100 tys. zł NNW 40 tys. zł, OC 100 tys. zł) – 666 zł
 • TU Europa (KL 300 tys zł, NNW 25 tys. zł, OC 100 tys. zł) – 127,50 zł
 • Axa (KL 150 tys. euro, NNW 6 tys. euro, OC za szkody osobowe 80 tys. euro, za szkody rzeczowe 8 tys. euro) -163,50 zł, ale choroby przewlekłe są tylko do 10 proc. sumy ubezpieczenia, czyli 15 tys. euro
 • Uniqa (KL 100 tys. zł NNW 40 tys. zł, OC 150 tys. zł) – 125,25 zł
 • Allianz (KL 200 tys. zł, NNW 20 tys. zł, OC 50 tys. zł) – 645,97 zł
 • Nationale Nederlanden (KK 800 tys. zł, NNW 50 tys. zł, OC 500 tys. zł) – 1319,98 zł
 • Generali (KL 250 tys. zł, NNW 40 tys. zł, OC 100 tys. zł) – 644 zł
Ubezpieczenia Życia
Nie warto zaniżać sumy ubezpieczenia na wakacjach
Materiał Promocyjny
Naszpikowane technologiami Volkswageny na wyciągnięcie ręki w niezwykłym finansowaniu
Ubezpieczenia Życia
Mocny zwrot Polaków w stronę ubezpieczeń na życie
Ubezpieczenia Życia
Polacy niezadowoleni z opieki zdrowotnej rzucili się na prywatne polisy
Ubezpieczenia Życia
Już prawie połowa Polaków leczy się prywatnie
Materiał Promocyjny
ESG - Raportowanie w praktyce – IV edycja
Ubezpieczenia Życia
Pieniądze z polis, których po śmierci nikt nie szuka
Ubezpieczenia Życia
Bliscy nie zawsze dostaną pieniądze za zerwane więzi