Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w NFZ. Jak to działa?

Osoby nieobjęte obowiązkowym parasolem systemu zdrowia mogą same pod niego wejść.

Publikacja: 15.10.2018 18:22

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w NFZ. Jak to działa?

Foto: Adobe Stock

Niepodleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu jest ryzykowne. Każdy może zachorować albo mieć wypadek, a wtedy wydatki na leczenie mogą być spore. Można kupić prywatną polisę zdrowotną albo abonament medyczny, ale nie zapewnią one pokrycia kosztów leczenia w przypadku najcięższych, a przy tym najkosztowniejszych chorób. Dobrym rozwiązaniem jest dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w NFZ.

Czytaj także: Ugoda z ubezpieczycielem. Uważaj, na co się zgadzasz

Jeśli chcemy opłacać sobie dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, powinniśmy udać się z dowodem osobistym do najbliższego oddziału NFZ i złożyć wniosek. Warto zabrać ze sobą również dokument potwierdzający ostatni okres ubezpieczenia na wypadek, gdybyśmy nie mieli potwierdzonego opłacania składek w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych.

Jaki dokument potwierdza, że byliśmy ubezpieczeni? To zależy od tytułu naszego ubezpieczenia. Jeśli byliśmy zatrudnieni na umowę o pracę, to będzie to świadectwo pracy. W przypadku umowy zlecenia – umowa zlecenie wraz z dokumentami potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, np. z drukiem ZUS ZUA ZUS ZWUA czy ZUS RMUA. Jeżeli prowadziliśmy działalność gospodarczą, to potrzebujemy druku ZUS ZWUA oraz ZUS ZWPA potwierdzonego przez ZUS, wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku spółek prawa handlowego wykreślenie z KRS. Osoby, które były zarejestrowane jako bezrobotne, potrzebują decyzji urzędu pracy o utracie statusu osoby bezrobotnej, a te, które miały ubezpieczenie jako członkowie rodziny – druku ZUS ZCNA wyrejestrowania z ubezpieczenia (dzieci także dokumentu potwierdzającego zakończenie nauki). Generalnie trzeba zaopatrzyć się w dokument od płatnika, który potwierdzi zakończenie ubezpieczenia zdrowotnego.

Po złożeniu wniosku wraz z dokumentami podpisujemy umowę z NFZ, ale na tym nie koniec formalności. Jeśli ktoś miał przerwę w ubezpieczeniu, musi dodatkowo zapłacić. Wysokość opłaty zależy od długości przerwy w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek.

"dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne"

Można kupić prywatną polisę zdrowotną albo abonament medyczny, ale nie zapewnią one pokrycia kosztów leczenia w przypadku najcięższych, a przy tym najkosztowniejszych chorób. Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne może mieć sens. Fot. Adobe Stock

pieniadze.rp.pl

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne wynosi ona odpowiednio:

  • 20 proc. dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki, jeśli przerwa wynosiła od 3 miesięcy do roku,
  • 50 proc. dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki, jeśli przerwa wynosiła powyżej roku do 2 lat,
  • 100 proc. dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki, jeśli przerwa wynosiła powyżej 2 lat do 5 lat,
  • 150 proc. dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki, jeśli przerwa wynosiła powyżej 5 lat do 10 lat,
  • 200 proc. dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki, jeśli przerwa wynosiła powyżej 5 lat do 10 lat.

To nie są małe kwoty. Podstawą wymiaru składki w większości przypadków jest przeciętne miesięczne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, które w drugim kwartale 2018 r. wyniosło 4812,84 zł. Jeśli nie stać nas na zapłacenie tej opłaty, możemy złożyć do dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ wniosek o odstąpienie od pobrania opłaty albo rozłożyć ją na raty.

Podpisanie umowy z NFZ na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne oraz uiszczenie opłaty to jeszcze nie wszystko. Teraz kolej na wizytę w ZUS. Musimy tam w terminie 7 dni od podpisania umowy złożyć druk ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia 24 10 XX.

Kontakt z tą instytucją będziemy mieć teraz stale, gdyż za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu ubezpieczony ma obowiązek składać deklarację rozliczeniową ZUS DRA oraz opłacać składki na konto ZUS.

Wysokość składek zmienia się co kwartał. W lipcu, sierpniu i wrześniu 2018 r. składka miesięczna wynosiła 433,16 zł.

Wyjątkiem są cudzoziemcy, którzy są studentami albo duchownymi spoza Unii Europejskiej – dla nich składka wynosi 46,0 zł miesięcznie, natomiast dla wolontariuszy podstawą wymiaru jest minimalne wynagrodzenie, zatem w tym roku składka wynosząca 9 proc. podstawy to 189 zł (składkę za wolontariusza opłaca korzystający z jego usług). Składkę należy opłacić do 15 dnia następnego miesiąca.

Od 1 stycznia 2018 r. składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest na konto ZUS, po uzyskaniu indywidualnego numeru konta.

Ubezpieczenia Życia
Nie warto zaniżać sumy ubezpieczenia na wakacjach
Ubezpieczenia Życia
Mocny zwrot Polaków w stronę ubezpieczeń na życie
Ubezpieczenia Życia
Polacy niezadowoleni z opieki zdrowotnej rzucili się na prywatne polisy
Ubezpieczenia Życia
Już prawie połowa Polaków leczy się prywatnie
Materiał Promocyjny
ESG - Raportowanie w praktyce – IV edycja
Ubezpieczenia Życia
Pieniądze z polis, których po śmierci nikt nie szuka
Ubezpieczenia Życia
Bliscy nie zawsze dostaną pieniądze za zerwane więzi