Z pozwem nie można zwlekać

Bloomberg

W kwietniu 2013 r. uszkodziłem bardzo nietypowy samochód na wyrwanych z jezdni i wybrzuszonych kostkach brukowych. Trwale został uszkodzony katalizator, wydech i obie sondy. Po zgłoszeniu szkody PZU wypłaciło tzw. kwotę bezsporną w wysokości ok. 40 proc. wyceny warsztatowej.

Po bezsensownej korespondencji mój prawnik wysłał w 2015 r. wezwanie przedsądowe, na które PZU w ogóle nie odpowiedziało. Niestety, mimo obietnic prawnik nie złożył pozwu, o czym dopiero teraz się dowiedziałem. Czy jeszcze jest na to szansa, czy terminy już bezpowrotnie wygasły? – pyta czytelnik.

Nie napisał pan, czy chodzi o odszkodowanie od ubezpieczyciela zarządcy drogi czy z pana polisy autocasco. W pierwszym przypadku roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem trzech lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia; jednak termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym doszło do zdarzenia wywołującego szkodę. W autocasco termin przedawnienia również jest trzyletni, ale biegnie od dnia wypadku czy kolizji.

W obu przypadkach bieg przedawnienia przerywa się, gdy występujemy do towarzystwa z roszczeniem lub gdy zgłaszamy zdarzenie objęte ubezpieczeniem. Z kolei w dniu, w którym otrzymamy na piśmie oświadczenie towarzystwa o przyznaniu lub odmowie świadczenia, rozpoczyna bieg przedawnienia na nowo.

Z informacji otrzymanej od pana wynika, że ubezpieczyciel zajął w 2013 r. stanowisko w sprawie wypłaty świadczenia. Od tego czasu upłynęło więcej niż trzy lata. Zatem roszczenie uległo przedawnieniu.

Mogą Ci się również spodobać

Wyższe kary za brak OC

Kierowcy bez polisy OC zapłacą kary o 6 proc. wyższe niż obecnie. Właściciel samochodu ...

Młody kierowco płać

Polisa OC dla młodego kierowcy nawet jest sześć razy droższa niż ubezpieczenie dla doświadczonego. ...

Dobre ubezpieczenie równie ważne jak dobry sprzęt

Polisa szkolna może być dla dziecka niewystarczająca Przygotowując dziecko do zimowych aktywności podczas ferii, ...