Z pozwem nie można zwlekać

Bloomberg

W kwietniu 2013 r. uszkodziłem bardzo nietypowy samochód na wyrwanych z jezdni i wybrzuszonych kostkach brukowych. Trwale został uszkodzony katalizator, wydech i obie sondy. Po zgłoszeniu szkody PZU wypłaciło tzw. kwotę bezsporną w wysokości ok. 40 proc. wyceny warsztatowej.

Po bezsensownej korespondencji mój prawnik wysłał w 2015 r. wezwanie przedsądowe, na które PZU w ogóle nie odpowiedziało. Niestety, mimo obietnic prawnik nie złożył pozwu, o czym dopiero teraz się dowiedziałem. Czy jeszcze jest na to szansa, czy terminy już bezpowrotnie wygasły? – pyta czytelnik.

Nie napisał pan, czy chodzi o odszkodowanie od ubezpieczyciela zarządcy drogi czy z pana polisy autocasco. W pierwszym przypadku roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem trzech lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia; jednak termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym doszło do zdarzenia wywołującego szkodę. W autocasco termin przedawnienia również jest trzyletni, ale biegnie od dnia wypadku czy kolizji.

W obu przypadkach bieg przedawnienia przerywa się, gdy występujemy do towarzystwa z roszczeniem lub gdy zgłaszamy zdarzenie objęte ubezpieczeniem. Z kolei w dniu, w którym otrzymamy na piśmie oświadczenie towarzystwa o przyznaniu lub odmowie świadczenia, rozpoczyna bieg przedawnienia na nowo.

Z informacji otrzymanej od pana wynika, że ubezpieczyciel zajął w 2013 r. stanowisko w sprawie wypłaty świadczenia. Od tego czasu upłynęło więcej niż trzy lata. Zatem roszczenie uległo przedawnieniu.

Mogą Ci się również spodobać

Większa przezorność przed wakacjami

Polacy częściej ubezpieczają się przed wyjazdem zagranicznym. Aż 90 proc. osób ubezpiecza wyjazd rekreacyjny. ...

Spadkobiercy często nie mają pojęcia, jakim majątkiem dysponowali spadkodawcy, a zwłaszcza że zawarli jakiekolwiek polisy na życie

Pieniądze z polis, których po śmierci nikt nie szuka

Dwa lata czekają już uśpione polisy na zainteresowanie prezydenta. Jeszcze poczekają – prezydent się ...

Przy wynajmie mieszkania ubezpieczenie może się przydać obu stronom, choć każdej w nieco innym zakresie

Jak ubezpieczyć wynajęte mieszkanie

Zarówno wynajmujący, jak i najemca mieszkania dla własnego dobra powinni się zabezpieczyć, kupując polisę, ...