Terminy ustalone w ustawie

Fotorzepa/Sławomir Mielnik

Mam problem z uzyskaniem kosztorysu naprawy samochodu.

Zgłosiłem szkodę z OC sprawcy. Formularz wypełniłem i przesłałem przez internet. Najpierw trudno było umówić się z rzeczoznawcą. Następnie po 30 dniach przyszedł e-mail, by dosłać skany dokumentów. Przez długi czas nic się nie działo, po czym otrzymałem pismo o negatywnym rozpatrzeniu wniosku z powodu braku oględzin auta. Napisałem reklamację. W reakcji na nią odezwał się rzeczoznawca i dokonał oględzin. Ubezpieczyciel otrzymał wszystko potrzebne do wyceny szkody, ale nie zrobił tego, zasłaniając się rzekomym brakiem dokumentów. Nie otrzymałem odpowiedzi na moje pisma i e-maile. Wiem, że można poprosić o pomoc rzecznika finansowego, ale ręce opadają z bezsilności. Jak można zmusić ubezpieczyciela do przeprowadzenia skutecznego postępowania likwidacyjnego? – pyta nasz czytelnik.

Odszkodowanie z komunikacyjnego ubezpieczenia OC, zgodnie z przepisami prawa, towarzystwo powinno wypłacić w ciągu 30 dni od złożenia przez poszkodowanego zawiadomienia o wypadku. Z przestrzegania tego terminu ubezpieczyciela nie zwalnia brak jakiejś informacji lub dokumentu, jeżeli sam mógł je zdobyć.

Jeżeli towarzystwo nie może dotrzymać 30-dniowego terminu, powinno pisemnie zawiadomić poszkodowanego, że nie może wypłacić odszkodowania w tym terminie, wyjaśnić dlaczego i poinformować, kiedy podejmie ostateczną decyzję.

Opóźnienie w wypłacie odszkodowania jest dopuszczalne zgodnie z prawem, jeśli wyjaśnienie okoliczności – niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości odszkodowania – w terminie 30-dniowym jest niemożliwe; odszkodowanie wypłaca się wówczas w ciągu 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności (konieczne jest przy tym zachowanie należytej staranności). W przypadku tego wydłużonego terminu towarzystwo musi się uporać z wypłatą w ciągu maksymalnie 90 dni od otrzymania zgłoszenia wypadku.

Jeśli towarzystwo uznało, że brakuje jakiegoś dokumentu, powinno niezwłocznie zwrócić się do poszkodowanego z prośbą o uzupełnienie. Niedopuszczalne jest zwlekanie z oględzinami samochodu i odmowa wypłaty odszkodowania z powodu braku oględzin, jeśli ubezpieczyciel nawet nie podjął próby ich przeprowadzenia.

Jeżeli ubezpieczyciel ze swojej winy nie wypłacił odszkodowania w terminie, poszkodowany może żądać ustawowych odsetek za opóźnienie.

Oprócz złożenia wniosku do rzecznika finansowego można również wnieść skargę na towarzystwo do Komisji Nadzoru Finansowego.

Pytania dotyczące ubezpieczeń można przysyłać na adres: r.skibinska@rp.pl lub b.zulawnik@rp.pl. Na wszystkie postaramy się odpowiedzieć.

Mogą Ci się również spodobać

Już nie zaniżą szkody

Niezależni rzeczoznawcy mają chronić klientów przed mniejszymi wypłatami z OC. Rzecznik finansowy proponuje wprowadzenie ...

W przypadku polisy AC główną rolę, oprócz szkodowości, odgrywają wartość i wiek samochodu czy zakres ubezpieczenia

Ranking ubezpieczeń OC plus AC 2020. Liczy się nie tylko cena

Ubezpieczyciele Proama, Generali i ERGO Hestia oferują najtańsze pakiety OC plus AC dla aut ...

Będą kolejne podwyżki cen

Nie tylko właściciele samochodów, ale także motocykli i skuterów oraz wszystkich innych pojazdów mechanicznych ...