Terminy ustalone w ustawie

Fotorzepa/Sławomir Mielnik

Mam problem z uzyskaniem kosztorysu naprawy samochodu.

Zgłosiłem szkodę z OC sprawcy. Formularz wypełniłem i przesłałem przez internet. Najpierw trudno było umówić się z rzeczoznawcą. Następnie po 30 dniach przyszedł e-mail, by dosłać skany dokumentów. Przez długi czas nic się nie działo, po czym otrzymałem pismo o negatywnym rozpatrzeniu wniosku z powodu braku oględzin auta. Napisałem reklamację. W reakcji na nią odezwał się rzeczoznawca i dokonał oględzin. Ubezpieczyciel otrzymał wszystko potrzebne do wyceny szkody, ale nie zrobił tego, zasłaniając się rzekomym brakiem dokumentów. Nie otrzymałem odpowiedzi na moje pisma i e-maile. Wiem, że można poprosić o pomoc rzecznika finansowego, ale ręce opadają z bezsilności. Jak można zmusić ubezpieczyciela do przeprowadzenia skutecznego postępowania likwidacyjnego? – pyta nasz czytelnik.

Odszkodowanie z komunikacyjnego ubezpieczenia OC, zgodnie z przepisami prawa, towarzystwo powinno wypłacić w ciągu 30 dni od złożenia przez poszkodowanego zawiadomienia o wypadku. Z przestrzegania tego terminu ubezpieczyciela nie zwalnia brak jakiejś informacji lub dokumentu, jeżeli sam mógł je zdobyć.

Jeżeli towarzystwo nie może dotrzymać 30-dniowego terminu, powinno pisemnie zawiadomić poszkodowanego, że nie może wypłacić odszkodowania w tym terminie, wyjaśnić dlaczego i poinformować, kiedy podejmie ostateczną decyzję.

Opóźnienie w wypłacie odszkodowania jest dopuszczalne zgodnie z prawem, jeśli wyjaśnienie okoliczności – niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości odszkodowania – w terminie 30-dniowym jest niemożliwe; odszkodowanie wypłaca się wówczas w ciągu 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności (konieczne jest przy tym zachowanie należytej staranności). W przypadku tego wydłużonego terminu towarzystwo musi się uporać z wypłatą w ciągu maksymalnie 90 dni od otrzymania zgłoszenia wypadku.

Jeśli towarzystwo uznało, że brakuje jakiegoś dokumentu, powinno niezwłocznie zwrócić się do poszkodowanego z prośbą o uzupełnienie. Niedopuszczalne jest zwlekanie z oględzinami samochodu i odmowa wypłaty odszkodowania z powodu braku oględzin, jeśli ubezpieczyciel nawet nie podjął próby ich przeprowadzenia.

Jeżeli ubezpieczyciel ze swojej winy nie wypłacił odszkodowania w terminie, poszkodowany może żądać ustawowych odsetek za opóźnienie.

Oprócz złożenia wniosku do rzecznika finansowego można również wnieść skargę na towarzystwo do Komisji Nadzoru Finansowego.

Pytania dotyczące ubezpieczeń można przysyłać na adres: r.skibinska@rp.pl lub b.zulawnik@rp.pl. Na wszystkie postaramy się odpowiedzieć.

Mogą Ci się również spodobać

Potop w mieszkaniu: kto wypłaci odszkodowanie

Jeśli wyjeżdżamy na dłużej, warto zakręcić zawory i odciąć dopływ wody. Cykl edukacyjny powstał ...

Co przysługuje za opłacanie składek do ZUS

Zatrudnione osoby oraz przedsiębiorcy każdego miesiąca odprowadzają do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki ubezpieczeniowe. Warto ...

Ryzykowne wpisy na portalach społecznościowych

Publiczne informowanie np. o wyjeździe na wakacje może się źle skończyć. Cykl edukacyjny powstał ...