Odszkodowanie za wypadek w pracy. Czego można żądać i od kogo

W razie wypadku przy pracy, warto sprawdzić zakres ochrony ubezpieczeniowej
W razie wypadku przy pracy, warto sprawdzić zakres ochrony ubezpieczeniowej
Adobe Stock

Rocznie wskutek wypadków przy pracy oraz przy pracy w rolnictwie niemal 100 tysięcy osób doznaje obrażeń ciała. To tyle, ile wynosi liczba mieszkańców na przykład Kalisza. Osoby te mają prawo do świadczeń.

Podstawowe świadczenia przysługujące po wypadkach przy pracy wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Poszkodowanemu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie wypadkowe i zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego.

W przypadku przedłużającego się leczenia może on otrzymać także świadczenie rehabilitacyjne. Jeżeli nadal nie udało się przywrócić sprawności sprzed wypadku przysługuje mu renta wypadkowa. Dodatkowo ZUS przyznaje również jednorazowe odszkodowanie za określony procentowo uszczerbek na zdrowiu, zgodny z tabelą uszczerbków zawartą w rozporządzeniu ministra pracy. Obecnie obowiązuje stawka 917 zł za każdy procent ustalonego uszczerbku na zdrowiu.

Warto sprawdzić: Kiedy za prywatną rehabilitację zapłaci ubezpieczyciel

Można żądać odszkodowania od pracodawcy

Wypłata odszkodowania z ZUS to jedno z roszczeń, z którymi może występować pracownik po wypadku przy pracy. Dużo wyższe kwoty może on uzyskać od pracodawcy lub jego ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej w sytuacji, gdy do zdarzenia doszło z winy pracodawcy lub innego pracownika.

Roszczenia cywilne mogą również być niezależne od wykazania winy tych osób w sytuacji, gdy do wypadku dojdzie w zakładzie pracy wykorzystującym dużą ilość zmechanizowanego sprzętu. Na przykład na terenie kopalni, huty, stoczni lub fabryki. W takich sytuacjach odpowiedzialność cywilna pracodawcy nie wymaga wykazania jego zawinienia, ponieważ odpowiada on na tzw. zasadzie ryzyka.

– Aby zobrazować różnicę pomiędzy zasadą winy a ryzyka można posłużyć się przykładem poszkodowanego górnika, który ulega wypadkowi przy pracy na skutek oderwania się skały, która przygniata i poważnie łamie mu nogę. Pracodawca poniesie odpowiedzialność za ten wypadek także wtedy, kiedy zachował wszystkie normy BHP, ponieważ do zdarzenia doszło w związku z prowadzoną przez zakład działalnością objętą odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka. Gdyby do zdarzenia doszło np. w sklepie, kiedy to na pracownika przewraca się regał, to niezbędne byłoby zbadanie, czy doszło do zaniedbania i nieprawidłowego jego ustawiania i kto ponosi za to winę – tłumaczy Albert Demidowski, radca prawny z kancelarii odszkodowawczej Votum.

Odszkodowanie za wypadek w pracy – czego można żądać

Pracownik poszkodowany w wypadku przy pracy ma prawo domagać się zadośćuczynienia za ból i cierpienie wynikające z doznanych obrażeń ciała. W zależności od ich rodzaju i długotrwałości leczenia wysokość należnego zadośćuczynienia może wynieść nawet kilkaset tysięcy złotych, co jest kwotą kilkukrotnie wyższą od świadczenia przyznanego przez ZUS.

W sytuacji, gdy po wypadku zaszła konieczność poniesienia kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją, poszkodowany ma prawo domagać się ich zwrotu lub wyłożenia z góry. W przypadku osób ciężko poszkodowanych kwota niezbędnych kosztów leczenia i rehabilitacji może przewyższyć kwotę zadośćuczynienia za krzywdę.

Dobrym przykładem jest tutaj sytuacja osób po amputacji kończyn, dla których proteza może kosztować 200–400 tys. zł. Dodatkowo, jeżeli renta wypłacana przez ZUS nie stanowi pełnego ekwiwalentu wypłaty otrzymywanej przez zdarzeniem, pracownik może również domagać się cywilnej renty uzupełniającej.

Pracownik może także posiadać wykupione ubezpieczenie NNW i również z tego tytułu otrzymać dodatkowe środki pieniężne. Ten rodzaj ubezpieczenia pozwala na posiadanie właściwie nieograniczonej liczby polis i w przypadku zaistnienia wypadku należy się wypłata z tytułu każdego posiadanego ubezpieczenia. Najczęściej w przypadku ubezpieczeń NNW przewidziane są wyższe sumy ubezpieczenia do wypadku przy pracy niż do wypadku, który zdarzy się poza pracą.

Warto sprawdzić: Ta polisa to właściwie ubezpieczenie na wypadek śmierci

Gdy pracownik zginie przy pracy

Rocznie ok. 200 osób ginie w wypadkach przy pracy. Najbliżsi tych osób także mogą ubiegać się o świadczenia. Podobnie jest w przypadku rodziny tragicznie zmarłego pracownika. Poza otrzymanym z ZUS jednorazowym odszkodowaniem wynoszącym kilkadziesiąt tysięcy złotych, najbliżsi zmarłego mają prawo dochodzenia roszczeń cywilnych.

Rodzina zmarłego może domagać się zadośćuczynienia za krzywdę związaną ze śmiercią osoby bliskiej, stosownego odszkodowania, gdy jej sytuacja życiowa uległa znacznemu pogorszeniu, a w niektórych przypadkach również cywilnej renty alimentacyjnej. Eksperci radzą, by nie poprzestawać na świadczeniach z ZUS, które stanowią minimum tego, co poszkodowani i ich rodziny mogą uzyskać.

– Nasze doświadczenia wskazują, że roszczenia cywilne, które udaje się wywalczyć od pracodawcy, są bardzo często kilkukrotnie wyższe niż wypłaty dokonywane przez ZUS – podaje Albert Demidowski.

– Egzekwowanie od pracodawcy lub jego ubezpieczyciela należnych poszkodowanym praw wymaga często kierowania spraw na drogę postępowania sądowego, jednak efekty końcowe spraw sądowych, które prowadzimy, pokazują, że w przypadku spraw dotyczących poważnych obrażeń ciała oraz w wypadkach ze skutkiem śmiertelnym uzyskiwane sumy są bardzo wysokie. W kilku sprawach prowadzonych przez kancelarię, w których roszczenia zgłaszały małe dzieci po śmierci jedynego rodzica, udawało się uzyskać blisko milion złotych na rzecz bliskich zmarłego. To pokazuje, jak niewielki procent należnego świadczenia stanowi kwota przyznana przez ZUS – dodaje.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Dobre ubezpieczenie NNW zawiera także dodatkowe elementy, które ułatwiają życie po wypadku

Gdy dziecko rozbije głowę. Jak wybrać dobrą polisę na wakacje

Szkolna polisa NNW przeważnie działa też w wakacje. Tyle że zwykle kwota odszkodowania jest ...

Ubezpieczenie posagowe: część składki polisy posagowej przeznaczana jest na inwestycje, a część na ochronę

Ciekawy sposób na zabezpieczenie przyszłości dzieci

Ubezpieczenia posagowe to sposób na zgromadzenie pieniędzy dla dziecka, a równocześnie na zabezpieczenie go ...

Aktywni zapłacą więcej

Kto chce uprawiać sport, powinien rozważyć dodatkowe ubezpieczenie W czasie wakacji planujesz uprawianie sportu? ...