Faktury źródłowe w autocasco

Adobe Stock

Mam pytanie o obowiązek wypłaty odszkodowania z polisy AC. Ubezpieczyciel żąda do wypłaty faktur źródłowych na zakup przez mechanika części użytych do naprawy samochodu i uzależnia od tego wypłatę odszkodowania na poziomie faktury za naprawę. Ja nie mam możliwości żądać od mechanika faktur wymaganych przez TU, które koszt naprawy opiera na ich własnym kosztorysie, który pokrywa około 40 proc. kosztów naprawy. Co mogę zrobić aby wyegzekwować od ubezpieczyciela przysługujący mi zwrot kosztów naprawy?

W dobrowolnym ubezpieczeniu AC obowiązki ubezpieczonego należy ustalać w oparciu o treść zawartej umowy i jej ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU). Najczęściej obowiązki te polegają m.in. na przedstawieniu posiadanych dowodów dotyczących zajścia wypadku ubezpieczeniowego lub poniesionych kosztów.

Zakład ubezpieczeń musi udowodnić fakty, które wpływają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności, a jeśli ubezpieczony przedkłada fakturę za naprawę, to ubezpieczyciel powinien ją uznać. Jeśli podważa jej wiarygodność, powinien to udowodnić. Żądanie faktur źródłowych potwierdzających rodzaj i źródło pochodzenia części jest natomiast ingerowaniem w obszar działalności gospodarczej przedsiębiorcy i związanej z tą działalnością tajemnicy handlowej. Właścicieli zakładów naprawczych niezwiązanych z ubezpieczycielem umową o dokonywanie napraw bezgotówkowych, nie wiąże z tym zakładem ubezpieczeń żaden stosunek prawny, więc tym bardziej nie muszą na żądanie ubezpieczyciela okazywać żadnych faktur dotyczących zakupu części, nie muszą ich też zresztą okazywać właścicielowi pojazdu.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Wiele pakietów i opcji do wyboru

W ofertach banków dominują teraz ubezpieczenia na życie. W banku, i to niekoniecznie w ...

Chorzy turyści płacą więcej za polisę

Cierpiący na choroby przewlekłe powinni wykupić ekstraochronę Pan Marian wyjechał na wakacje do Tajlandii. ...

Faktury za części nie są potrzebne

Mój samochód został uszkodzony w wyniku stłuczki spowodowanej przez innego kierowcę. Należało mi się ...