Rekalkulacja składki OC po nabyciu auta. Zawsze?

123RF

Wraz z zakupem auta nabyłem niemal całoroczną polisę OC. Zgłosiłem ubezpieczycielowi fakt zakupu w ciągu 14 dni. Pracownik infolinii poinformował mnie, że jeśli przepiszę OC na moje dane, będę musiał dopłacić, a jeśli pozostawię dane sprzedającego, OC będzie ważne do końca umowy. Czy muszę wypowiedzieć umowę pod koniec by uniknąć rekalkulacji czy nie ma reguły i ubezpieczyciel może podesłać dopłatę w każdym momencie?

Nabywca samochodu, może wypowiedzieć pisemnie umowę zawartą przez sprzedawcę auta. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, ulega ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia. Nową umowę trzeba zawrzeć najpóźniej w dniu rozwiązania się umowy wypowiedzianej.

Jeśli nowy właściciel auta nie wypowie umowy, to zakład ubezpieczeń może (ale nie musi) dokonać ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, poczynając od dnia przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu. Rekalkulacja polega na dostosowaniu wysokości składki do ryzyka związanego z nowym właścicielem, czyli uwzględnienia zwyżek bądź zniżek, które jemu przysługują, np. z powodu wieku czy historii szkodowej. Nowy właściciel może też sam zawnioskować o rekalkulację składki do towarzystwa , jeśli nie zrobi ono tego z własnej inicjatywy, a wtedy ubezpieczyciel musi przeliczyć składkę za okres od dnia sprzedaży.

Jeśli nowy posiadacz pojazdu nie poinformuje o zakupie zakładu ubezpieczeń, nie musi to oznaczać, że ominie go rekalkulacja. O fakcie sprzedaży oraz nabywcy ubezpieczyciela może powiadomić sprzedawca auta, a jeśli tego nie zrobi sprzedawca, to powiadomi pan sam ubezpieczyciela przed końcem obowiązywania umowy, gdyż w przypadku zmiany właściciela auta polisa OC nie odnawia się automatycznie. Może się wtedy okazać, że towarzystwo przeprowadzi rekalkulację dopiero pod koniec obowiązywania polisy.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Klienci nie pamiętają, że w pakiecie kupili dodatkowe ubezpieczenie, np. na życie

Przez zawodną pamięć rosną długi z nieopłaconych polis

Polacy są winni firmom ubezpieczeniowym już 160 mln zł. Klienci nie mają świadomości, że ...

Brak możliwości uznania wyłącznej winy dziecka do 13. roku życia za spowodowanie wypadku nie oznacza jednak, że ubezpieczyciel wypłaci należne świadczenia w całości.

Gdy dziecko wpadnie pod samochód zapłacą z OC, ale mniej

Jeśli małoletni z własnej winy wpadł pod samochód, może liczyć na odszkodowanie z OC ...

Nie zawsze winny jest sąsiad

Sąsiad miał awarię w łazience i zalał moje mieszkanie. Ubezpieczyciel, u którego sąsiad wykupił ...