Rekalkulacja składki OC po nabyciu auta. Zawsze?

123RF

Wraz z zakupem auta nabyłem niemal całoroczną polisę OC. Zgłosiłem ubezpieczycielowi fakt zakupu w ciągu 14 dni. Pracownik infolinii poinformował mnie, że jeśli przepiszę OC na moje dane, będę musiał dopłacić, a jeśli pozostawię dane sprzedającego, OC będzie ważne do końca umowy. Czy muszę wypowiedzieć umowę pod koniec by uniknąć rekalkulacji czy nie ma reguły i ubezpieczyciel może podesłać dopłatę w każdym momencie?

Nabywca samochodu, może wypowiedzieć pisemnie umowę zawartą przez sprzedawcę auta. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, ulega ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia. Nową umowę trzeba zawrzeć najpóźniej w dniu rozwiązania się umowy wypowiedzianej.

Jeśli nowy właściciel auta nie wypowie umowy, to zakład ubezpieczeń może (ale nie musi) dokonać ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, poczynając od dnia przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu. Rekalkulacja polega na dostosowaniu wysokości składki do ryzyka związanego z nowym właścicielem, czyli uwzględnienia zwyżek bądź zniżek, które jemu przysługują, np. z powodu wieku czy historii szkodowej. Nowy właściciel może też sam zawnioskować o rekalkulację składki do towarzystwa , jeśli nie zrobi ono tego z własnej inicjatywy, a wtedy ubezpieczyciel musi przeliczyć składkę za okres od dnia sprzedaży.

Jeśli nowy posiadacz pojazdu nie poinformuje o zakupie zakładu ubezpieczeń, nie musi to oznaczać, że ominie go rekalkulacja. O fakcie sprzedaży oraz nabywcy ubezpieczyciela może powiadomić sprzedawca auta, a jeśli tego nie zrobi sprzedawca, to powiadomi pan sam ubezpieczyciela przed końcem obowiązywania umowy, gdyż w przypadku zmiany właściciela auta polisa OC nie odnawia się automatycznie. Może się wtedy okazać, że towarzystwo przeprowadzi rekalkulację dopiero pod koniec obowiązywania polisy.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Sprzedaż OC na raty mało popularna

Planowane przez towarzystwa podwyżki składek mogą zniechęcić klientów do płatności z góry. Tak wynika ...

Ubezpieczenia OC i AC prosto z Facebooka

Media społecznościowe stają się nowym kanałem sprzedaży polis komunikacyjnych. Allianz uruchomi na Facebooku bota ...

Ochrona na wypadek kapryśnej aury. Ubezpieczenie od podtopień

Ubezpieczenie nie pomoże, jeśli deszcz zaleje nam mieszkanie przez niezamknięte okna. Od kilku tygodni ...