Coraz więcej korzyści z kartą dla rodzin wielodzietnych

Karta Dużej Rodziny daje realne oszczędności. Przygotowaliśmy zaktualizowany przegląd zniżek i promocji, z których można skorzystać dzięki posiadaniu trójki bądź więcej dzieci.

Publikacja: 28.02.2019 17:35

Coraz więcej korzyści z kartą dla rodzin wielodzietnych

Foto: Adobe Stock

Wychowujesz lub wychowałeś troje lub więcej dzieci, możesz założyć Kartę Dużej Rodziny, która upoważniania do korzystania z wielu zniżek w sklepach oraz firmach usługowych. Od nowego roku prawo do posiadania KDR przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Z karty można korzystać tradycyjnie lub poprzez aplikację.

Warto sprawdzić: Karta Dużej Rodziny. Oszczędności dzięki dzieciom.

Kto uzyska kartę dużej rodziny?

Kartę dużej rodziny może uzyskać każdy członek rodziny wielodzietnej, niezależnie od uzyskanego dochodu. Zgodnie z nowymi przepisami mogą ją uzyskać wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci. Obecnie wiek dzieci przestaje mieć znaczenie. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do posiadania KDR nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

Rodzice mogą z karty korzystać dożywotnio. Dzieci do 18. roku życia lub w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej do 25 lat. Brak ograniczenia wiekowego w przypadki dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Prawo do posiadania karty przysługuje dziecku, ale tylko gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Z KDR korzystać mogą także małżonkowie uprawnionych rodziców. Tracą oni prawo do jej posiadania, jeżeli rodzic zmarł, utracił prawo do posiadania karty, małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione albo rozwiązane przez rozwód, albo sąd orzekł o nieistnieniu małżeństwa. Małżonkowi rodzica prawo do posiadania KDR będzie przysługiwało także wówczas, gdy małżeństwo zostanie zawarte po usamodzielnieniu się dzieci.

Gdzie po kartę?

Karty przyznawane są przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wniosek należy złożyć w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Przy składaniu wniosku nie ma znaczenia miejsce zameldowania. Trzeba sprawdzić, która instytucja zajmuje się KDR, może to być np. ośrodek pomocy społecznej. Wniosek może złożyć każdy pełnoletni członek rodziny ubiegający się o wydanie karty. Można go otrzymać w gminie lub pobrać ze strony internetowej.

Wniosek możesz złożyć także przez internet – na portalu MRPiPS Emp@tia. Aby jednak móc składać wnioski elektronicznie, konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego. Karta Dużej Rodziny jest dostępna w dwóch formach: tradycyjnej – plastikowej, i elektronicznej – na urządzeniach mobilnych. We wniosku trzeba zaznaczyć, czy ubiegamy się o kartę tradycyjną czy elektroniczną, czy o obie, a po jego pozytywnym rozpatrzeniu przez gminę zostanie przyznana karta w wybranej formie.

Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi dużej rodziny. Natomiast jej duplikat kosztuje 9,4 zł. Przyznanie drugiej formy KDR podlega opłacie 9,21 zł, tj. gdy członkowi rodziny wielodzietnej na jego wniosek wydana już została wyłącznie karta tradycyjna, a następnie wnioskuje o wydanie karty elektronicznej, lub gdy członek rodziny wielodzietnej posiada już kartę elektroniczną i wnioskuje o kartę tradycyjną.

Aktualne zniżki

Karta Dużej Rodziny oznacza np. tańsze przejazdy kolejowe, bilety do kina, na basen, zniżki na zakupy czy darmowy wstęp do parków narodowych. Miejsca, które oferują zniżki, są oznaczone specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Obecnie jest ich ponad 22 tys. Posiadacze karty mogą korzystać z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe – rodzice lub małżonkowie rodziców 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne, zniżek w opłatach paszportowych – 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. w przypadku rodziców i małżonków rodziców.

LOT oferuje 10 proc. zniżki od taryfy biletowej oraz 50 proc. rabatu od usług dodatkowych, np. opłat za bagaż. Specjalne rabaty oferują stacje paliw Lotos, Orlen czy Shell. Rodziny 3+ mogą zyskać upust w wysokości 8 gr na każdym litrze zwykłego paliwa oraz 10 gr na litrze paliwa premium. Ponadto dużym rodzinom przysługuje 20-proc. rabat na produkty gastronomiczne.

Warto sprawdzić: Spotify dla rodziny, czyli tanie słuchanie

Dzięki podpisaniu umowy ze spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo rodziny mogą liczyć na nawet 3 tys. zł dopłaty do zakupu kotła gazowego.

Grupa PZU proponuje rodzinom 10–30 proc. zniżki na produkty ubezpieczeniowe i usługi medyczne oferowane przez należące do niej spółki. Specjalne oferty dla rodzin wielodzietnych mają Bank Pekao SA oraz Credit Agricole.

W sklepach i punktach usługowych można liczyć na 5 do nawet 20 proc. rabatów. Lista jest długa, a do grona przedsiębiorstw udzielających zniżek po okazaniu KDR przystępuje coraz więcej firm. Warto więc przejrzeć listę i sprawdzić, na jakie zniżki można liczyć w naszej okolicy czy w przypadku wyjazdu na urlop.

Potrzebne dokumenty

  • wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny
  • jeśli nie macie numeru PESEL – dowód osobisty lub paszport w przypadku dzieci, może być akt urodzenia dodatkowo:
  • ojciec i matka – oświadczenie, że nie jesteście pozbawieni władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci
  • macocha i ojczym – akt małżeństwa
  • dzieci powyżej 18 lat – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub na studiach
  • dzieci z rodzin zastępczych albo z rodzinnego domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka
  • osoby, które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka
  • cudzoziemiec – dokument, który potwierdzi prawo do mieszkania w Polsce, zezwolenie na pobyt w kraju

Lokalna Karta Dużej Rodziny

Sprawdź, czy twoja gmina oferuje też lokalną Kartę Dużej Rodziny, która zapewnia dodatkowe zniżki. Zniżki przysługujące na podstawie ogólnopolskiej karty są niezależne od zniżek przysługujących w ramach programów samorządowych.

Wychowujesz lub wychowałeś troje lub więcej dzieci, możesz założyć Kartę Dużej Rodziny, która upoważniania do korzystania z wielu zniżek w sklepach oraz firmach usługowych. Od nowego roku prawo do posiadania KDR przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Z karty można korzystać tradycyjnie lub poprzez aplikację.

Warto sprawdzić: Karta Dużej Rodziny. Oszczędności dzięki dzieciom.

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Budżet Rodzinny
Polacy zadłużają się na potęgę. Za co trafiamy do rejestru długów?
Budżet Rodzinny
Wakacje kredytowe 2024: radzimy, jak korzystać i unikać pułapek
Budżet Rodzinny
Wzrost cen grilla zawstydza inflację. Co podrożało najbardziej
Budżet Rodzinny
Wiedza finansowa Polaków na tróję z minusem. Jedna dziedzina wypada dramatycznie
Akcje Specjalne
Mapa drogowa do neutralności klimatycznej
Budżet Rodzinny
Polaków życie: budżet pod kontrolą i oszczędności
Budżet Rodzinny
W tym roku Polacy chcą oszczędzać pieniądze